คำศัพท์ หมวด I (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "I am Am, your friend, come first." “ฉันเอง แอม เพื่อนเธอไง เข้ามาก่อนสิ”
2 "I am enough of an artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world." "ฉันมีศิลปินมากพอที่จะวาดภาพบนจินตนาการได้อย่างอิสระการจินตนาการมีความสำคัญมากกว่าความรู้ความรู้มี จำกัด จินตนาการที่ล้อมรอบโลก"
3 "I am your friend. Come first. “ฉันเอง เพื่อนเธอไง เข้ามาก่อนสิ
4 "I am your friend. Come in first." “ฉันเอง เอ เพื่อนเธอไง เข้ามาก่อนสิ”
5 "I ate up and I went first." “ผมกินหมดแล้ว ผมไปก่อนนะ”
6 "I can always find you. "ฉันสามารถหาคุณเจอได้ตลอด
7 "I can't see you guys like this next year," the Korean actor said in tears as he bid his temporary farewell. "ฉันไม่สามารถเห็นพวกคุณได้เช่นนี้ในปีหน้า" นักแสดงชาวเกาหลีกล่าวด้วยน้ำตาขณะลาออกจากการลาพักร้อนชั่วคราว
8 "I can’t really criticise Lindelof because it gets to the stage that he’s so far out of his depth that you start to feel sorry for him." "ฉันไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ Lindelof ได้จริง ๆ เพราะมันมาถึงขั้นที่เขาอยู่ไกลจากความลึกของเขาจนคุณเริ่มรู้สึกเสียใจกับเขา"
9 "I do not know what to do ..." "ตอนเด็กชอบวิชาศิลปะมาก....แล้วทำไมโตมามึงไม่เลือกเรียนศิลปกรรม...มึงไปเรียนทำไมเอกภาษา...สาส...ปั๋วฝรั่งก็ไม่ได้เสือกไม่ใช่สเป็กฝรั่งอีก
10 "I do not know why you are not together," he said. น้องปี1 เก๊กสมาร์ท “ทำไมพวกคุณมากันไม่ครบ” “ เพื่อนหายไปไหนทำไมไม่รู้” “ จะเอารุ่นไหม” เป็นประโยคที่ดูเหมือนไม่มีอะไร
11 "i don't think love at first sight happens very often, but of course it happens sometimes. It makes me happy to think that it might happen to me. If i didn't believe love at first sight was possible, it would be "ฉันไม่คิดว่าความรักตอนแรกเกิดขึ้นบ่อย แต่แน่นอนมันเกิดขึ้นบางครั้งมันทำให้ฉันมีความสุขที่จะคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับฉันถ้าฉันไม่เชื่อความรักที่แรกเห็นเป็นไปได้ก็จะ
12 "I don't think this flu scare is serious. It is a storm in a teacup." "ฉันไม่คิดว่ากลัวไข้หวัดใหญ่นี้จะร้ายแรงมันเป็นพายุในถ้วยน้ำชา"
13 "I gotta go. Bye" “ฉันต้องไปแล้ว บาย”
14 "I had no idea it was John's birthdayparty tonight." "ฉันไม่คิดว่ามันเป็นวันเกิดของจอห์นคืนนี้"
15 "I have a dream" (I Have a Dream) On this occasion, he also announced that “ข้าพเจ้ามีความฝัน” (I Have a Dream) ในโอกาสนี้เขายังได้ประกาศว่า
16 "I have a mirror to illuminate women" “ฉันมีกระจกให้ส่องค่ะ คุณผู้หญิง”
17 "I have a mirror to shine" “ฉันมีกระจกให้ส่อง ”
18 "I have a mirror to shine." “ฉันมีกระจกให้ส่องค่ะ”
19 "I have already eaten “ผมกินหมดแล้ว
20 "I have already eaten I have to go ฉันกินข้าวไปแล้ว
21 "I have already eaten I have to go, see you ฉันกินแล้วฉันต้องไปหาเจอ
22 "I have already eaten before." "ฉันกินไปแล้วก่อนหน้านี้"
23 "I have already eaten before." "Value" “ผมกินหมดแล้ว ไปก่อนนะ” “ค่า”
24 "I have already eaten before." "Yes" “ผมกินหมดแล้ว ไปก่อนนะ” “ค่ะ”
25 "I have already eaten" “ผมกินหมดแล้ว"
26 "I have already eaten, have to go" “ผมกินหมดแล้ว ต้องไปแล้ว”
27 "I have already eaten. I have gone. "ฉันกินแล้วฉันไปแล้ว
28 "I have already eaten. I have gone." “ผมกินหมดแล้ว ผมไปแล้วนะ”
29 "I have to go and meet." “ฉันต้องไปแล้ว ไว้เจอกันนะ บาย”
30 "I have to go and see each other." “ฉันต้องไปแล้ว แล้วเจอกันนะ บาย”
31 "I hope students can bring in new insights and challenges for teachers so that both teachers and students can learn in an interactive manner" "ฉันหวังว่านักเรียนจะสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความท้าทายใหม่ ๆ สำหรับครูเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ในลักษณะโต้ตอบได้"
32 "I hope Tom gets into big trouble! "ฉันหวังว่าทอมจะมีปัญหาใหญ่!
33 "I knew right away that I had to work hard if I wanted to succeed," Hunt explains in her book. "ฉันรู้ทันทีว่าฉันต้องทำงานหนักถ้าฉันอยากจะประสบความสำเร็จ" ฮันท์อธิบายในหนังสือของเธอ
34 "I know it's been hard. And I appreciate all you are going through right now. If you will just put the receipts on the counter, I will take care of the paperwork for you." “ ฉันรู้ว่ามันยากแล้วและฉันซาบซึ้งทุกสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่ในตอนนี้ถ้าคุณเพิ่งจะวางใบเสร็จบนเคาน์เตอร์ฉันจะดูแลเอกสารให้คุณ”
35 "I know, thank you." "So I took this." “ฉันรู้ ขอบคุณ” “งั้นฉันเอาตัวนี้นะ”
36 "I lost a lot of time. “พอกันที เสียเวลาฉันมากไปแล้ว
37 "I made cookies to try." The friend picked up the tasting "How is it delicious?" “ฉันทำคุกกี้ให้ ลองชิมดูสิ” เพื่อนหยิบไปชิม “เป็นไง มันอร่อยใช่ไหม”
38 "I made cookies. Try it." The friend picked up the tasting. "How is it delicious?" “ฉันทำคุกกี้ลองชิมดูสิ” เพื่อนหยิบไปชิม “เป็นไง มันอร่อยใช่ไหม”
39 "I myself" I own ‘Name’ Friend. How come you first? " “ฉันเอง “ฉันเอง ‘ชื่อ’ เพื่อนเธอไง เข้ามาก่อนสิ”
40 "I ne "ฉันต้องการ
41 "I should have called him a villain instead!" "ฉันควรจะเรียกเขาว่าเป็นคนร้ายแทน!"
42 "I think I broke my arm," he said to the girl. "ฉันคิดว่าฉันหักแขนของฉัน" เขาพูดกับหญิงสาวคนนั้น
43 "I thought there was something wrong with the code." "ฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับโค้ด"
44 "I told him to be quiet, but he didn't stop talking. Some people were very angry, but there was nothing I could do." "ฉันบอกเขาให้เงียบ แต่เขาไม่ได้หยุดพูดคนบางคนโกรธมาก แต่ก็ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้"
45 "I went to Samed Island," but I think that's a joke, and I think Koh Samet is a good place to go. “ไปเสม็ดเสร็จทุกราย” แต่ผมคิดว่ามันเป็นคำพูดที่ติดตลกและผมคิดว่าเกาะเสม็ดก็ยังเป็นสถานที่ที่น่าไปท่องเที่ยวอยู่ดี
46 "I will not leave Nuch alone." "จะไม่ยอมทิ้งให้ Nuch ไปเสี่ยงอันตรายคนเดียว"
47 "I will not let go to danger alone" "จะไม่ยอมทิ้งให้ฉันไปเสี่ยงอันตรายคนเดียว"
48 "I won't ask you guys to wait for me. If there are people who are better than me." "ฉันจะไม่ขอร้องพวกคุณให้รอฉันถ้ามีคนที่ดีกว่าฉัน"
49 "I won't be an usher forever," she explains. "ฉันจะไม่เป็นผู้นำตลอดกาล" เธออธิบาย
50 "I'd like my own room, thanks." "ฉันต้องการห้องของตัวเองขอบคุณ"
51 "i'll be there in a minute!" "ฉันจะอยู่ที่นั่นในนาที!"
52 "i'll be there in a minute" "ฉันจะอยู่ที่นั่นในนาที"
53 "I'll find out who the eagles are before they eat."   กาฟิว- “เอ้อ ไลน์ หาอีแก่ ก่อน ว่าจะกินไรดี”  
54 "I'M A ONE-MAN APOCALYPSE." "ฉันเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของ APOCALYPSE"
55 "I'm going to be famous one day. But I'll always remember beginning my career as an usher!" "ฉันจะมีชื่อเสียงในวันหนึ่ง แต่ฉันจะจำได้ว่าเริ่มต้นอาชีพของฉันในฐานะที่เป็นผู้นำ!"
56 "I'm looking forward to the good old days." กาฟิว- “เอ้อ ไลน์หาอีแก่ก่อนดีกว่า
57 "I'm not saying that's bad, but we're singing about more modern things." "ฉันไม่ได้บอกว่าไม่ดี แต่เรากำลังร้องเพลงเกี่ยวกับสิ่งที่ทันสมัยมากขึ้น"
58 "I'm tired" "เห้อ..ฉันเหนื่อยจัง"
59 "If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music." "ถ้าฉันไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ฉันอาจจะเป็นนักดนตรีฉันมักจะคิดว่าในเพลงฉันมีชีวิตอยู่ในฝันของฉันในเพลงฉันเห็นชีวิตของฉันในแง่ของดนตรี"
60 "If there is a change in the magnetic field at the coil, there will be an induction in the coil." “ถ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กในบริเวณขดลวดจะเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำในขดลวดดังกล่าว”
61 "If there is life to play, the end will be like this. “หากมีชีวิตที่มีเเต่เที่ยวเล่นจะต้องพบจุดจบเช่นนี้
62 "If you don't think of gobbling my kingdom We wouldn't have to end this life like this! " "ถ้าคุณไม่คิดจะกลืนอาณาจักรของฉันเราคงไม่ต้องจบชีวิตแบบนี้!"
63 "If you want to get out of here ... you have to play the game and pass the check out. “ถ้าอยากออกไปจากที่นี่...พวกเจ้าจะต้องเล่นเกมและผ่านด่านออกไปให้ได้
64 "In an affectionate, supportive atmosphere, "ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง,
65 "Interactive" is defined as the point where: "Interactive" หมายถึงจุดที่:
66 "Is a boiled pork with pickled lettuce ” เป็นเครื่องในหมูต้มกับผักกาดดอง
67 "Is he one of you servant?" "เขาเป็นหนึ่งในคนรับใช้ของคุณ?"
68 "Is it still beautiful "มันยังคงสวยงามอยู่หรือ
69 "Is it still beautiful?" “ก็ยังสวยอยู่นี่นา ใช่ไหม”
70 "Is this your wife?" “นี่ภรรยานายหรอ ใช่ไหม”
71 "It allows people to be comfortable in situations that would otherwise be really challenging for them." "มันทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจในสถานการณ์ที่อาจเป็นสิ่งท้าทายสำหรับพวกเขาได้"
72 "It can really liberate people in ways they've never experienced," alleviating fears of traveling by plane, sleeping over at a friend's house and other experiences that carry the specter of accidental exposure. "มันสามารถปลดปล่อยผู้คนได้อย่างที่ไม่เคยมีมา" ช่วยบรรเทาความกลัวในการเดินทางโดยเครื่องบินนอนหลับอยู่ที่บ้านเพื่อนและประสบการณ์อื่น ๆ ที่นำพาความกลัวจากการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ
73 "It is a high performance organization that provides plumbing services, good governance and international standards." "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล"
74 "It is a very unsual year...I've been gardening "มันเป็นปีที่ไม่เป็นระเบียบมาก ๆ ... ฉันทำสวน
75 "It requires a lot of changes to lifestyle, a lot of doctor visits, a lot of supervision. This is definitely a don't-try-this-at-home treatment." "มันต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการเข้ารับการตรวจของแพทย์เป็นจำนวนมากการดูแลเป็นอย่างมากนี่เป็นวิธีการรักษาแบบไม่ต้องลองเลยทีเดียว"
76 "It should have been a long time. ว่า “ควรจะมีมานานแล้ว
77 "It should have been a long time. ว่า “ควรจะมีมานานแล้ว
78 "It was hard to believe that it's true," Riedel-Kruse said. "มันยากที่จะเชื่อว่ามันเป็นความจริง" Riedel-Kruse กล่าว
79 "It's always been very difficult for me to ask a woman out on a date. Computer dating has made my life so much easier." "มันเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะขอให้ผู้หญิงออกเดตเดทคอมพิวเตอร์เดททำให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นมาก"
80 "It's called a happy bird," his father replied. His mother stood in front of the door, smiling to see her young son full of life. "มันเรียกว่านกแห่งความสุข" พ่อของเขาตอบ แม่ของเขายืนอยู่หน้าประตูยิ้มให้เห็นลูกชายคนเล็กของเธอเต็มไปด้วยชีวิตอีกครั้ง
81 "It's going to be an information center for all women interested in starting their own business," Hunt says. "มันจะเป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้หญิงทุกคนที่สนใจในการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง" ฮันท์กล่าว
82 "It's like a baby. “ก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูก
83 "It's like a baby. How to eat it? " "มันเหมือนเด็กทารกวิธีการกินมัน?"
84 "It's me “ฉันเอง
85 "It's not impossible to start from nothing and succeed. But it's necessary to work hard and never give up. I owe my success to hard work and a little luck." "มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเริ่มต้นจากอะไรและประสบความสำเร็จ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานหนักและไม่เคยยอมแพ้ฉันเป็นหนี้ความสำเร็จของการทำงานหนักและโชคไม่ดี"
86 "It's not ready for commercialization," one of the researchers said. หนึ่งในนักวิจัยกล่าวว่า "ยังไม่พร้อมสำหรับการค้า
87 'I avoid kissing as my peanut allergy could kill me' 'ฉันหลีกเลี่ยงการจูบเป็นอาการแพ้ถั่วลิสงของฉันสามารถฆ่าฉัน'
88 'I can do it, Father-in-law!' 'ฉันสามารถทำมันได้พ่อแม่!'
89 'I miss the songs of the birds. ฉันพลาดเพลงของนก
90 'I sold them in the market,' the daughter said. 'Tôibánchúng trong chợ', côgáinói.
91 'I'll bring you your bird tomorrow.' 'ฉันจะนำนกของคุณในวันพรุ่งนี้'
92 'I'm going to be late for the meeting.' 'ฉันจะไปสายสำหรับการประชุม'
93 'I'm still not sure,' his father replied 'พ่อยังไม่แน่ใจ' พ่อตอบ
94 'I'm sure you're very near to finding the great secret. 'ฉันแน่ใจว่าคุณใกล้จะค้นพบความลับอันยิ่งใหญ่
95 'I've decided that the sound of money is the best way to pay for the smell of bread.' "ฉันตัดสินใจแล้วว่าเสียงดีเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจ่ายค่ากลิ่นขนมปัง"
96 'I've got enough magic powder!' 'ฉันมีผงมหัศจรรย์เพียงพอ!'
97 'I've listened carefully to both your stories,' began the judge. 'ฉันได้ฟังเรื่องราวทั้งสองอย่างรอบคอบแล้ว' เริ่มต้นตัดสิน
98 'If Polaroid had concentrated on the unique 'sociable' aspects of the brand, rather than the unique technological aspects, 'หากโพลารอยด์ได้จดจ่อกับแบรนด์' เข้ากับคนง่าย 'ที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่าด้านเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์
99 'Installation, testing (Nitrogen purge is included) and function checking of 1/2" x 1/4" SS tubing for rig Emergency shutdown. 'การติดตั้งการทดสอบ (ล้างไนโตรเจนรวมอยู่) และการตรวจสอบฟังก์ชันของ 1/2 "x 1/4" เอสเอสอท่อสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉิน.
100 'Is there anything that you want?' มีอะไรที่คุณต้องการไหม?
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่