คำศัพท์ หมวด I (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "I can't see you guys like this next year," the Korean actor said in tears as he bid his temporary farewell. "ฉันไม่สามารถเห็นพวกคุณได้เช่นนี้ในปีหน้า" นักแสดงชาวเกาหลีกล่าวด้วยน้ำตาขณะลาออกจากการลาพักร้อนชั่วคราว
2 "I do not know what to do ..." "ตอนเด็กชอบวิชาศิลปะมาก....แล้วทำไมโตมามึงไม่เลือกเรียนศิลปกรรม...มึงไปเรียนทำไมเอกภาษา...สาส...ปั๋วฝรั่งก็ไม่ได้เสือกไม่ใช่สเป็กฝรั่งอีก
3 "I do not know why you are not together," he said. น้องปี1 เก๊กสมาร์ท “ทำไมพวกคุณมากันไม่ครบ” “ เพื่อนหายไปไหนทำไมไม่รู้” “ จะเอารุ่นไหม” เป็นประโยคที่ดูเหมือนไม่มีอะไร
4 "i don't think love at first sight happens very often, but of course it happens sometimes. It makes me happy to think that it might happen to me. If i didn't believe love at first sight was possible, it would be "ฉันไม่คิดว่าความรักตอนแรกเกิดขึ้นบ่อย แต่แน่นอนมันเกิดขึ้นบางครั้งมันทำให้ฉันมีความสุขที่จะคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับฉันถ้าฉันไม่เชื่อความรักที่แรกเห็นเป็นไปได้ก็จะ
5 "I had no idea it was John's birthdayparty tonight." "ฉันไม่คิดว่ามันเป็นวันเกิดของจอห์นคืนนี้"
6 "I hope students can bring in new insights and challenges for teachers so that both teachers and students can learn in an interactive manner" "ฉันหวังว่านักเรียนจะสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความท้าทายใหม่ ๆ สำหรับครูเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ในลักษณะโต้ตอบได้"
7 "I knew right away that I had to work hard if I wanted to succeed," Hunt explains in her book. "ฉันรู้ทันทีว่าฉันต้องทำงานหนักถ้าฉันอยากจะประสบความสำเร็จ" ฮันท์อธิบายในหนังสือของเธอ
8 "I should have called him a villain instead!" "ฉันควรจะเรียกเขาว่าเป็นคนร้ายแทน!"
9 "I think I broke my arm," he said to the girl. "ฉันคิดว่าฉันหักแขนของฉัน" เขาพูดกับหญิงสาวคนนั้น
10 "I thought there was something wrong with the code." "ฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับโค้ด"
11 "I told him to be quiet, but he didn't stop talking. Some people were very angry, but there was nothing I could do." "ฉันบอกเขาให้เงียบ แต่เขาไม่ได้หยุดพูดคนบางคนโกรธมาก แต่ก็ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้"
12 "I went to Samed Island," but I think that's a joke, and I think Koh Samet is a good place to go. “ไปเสม็ดเสร็จทุกราย” แต่ผมคิดว่ามันเป็นคำพูดที่ติดตลกและผมคิดว่าเกาะเสม็ดก็ยังเป็นสถานที่ที่น่าไปท่องเที่ยวอยู่ดี
13 "I will not leave Nuch alone." "จะไม่ยอมทิ้งให้ Nuch ไปเสี่ยงอันตรายคนเดียว"
14 "I will not let go to danger alone" "จะไม่ยอมทิ้งให้ฉันไปเสี่ยงอันตรายคนเดียว"
15 "I won't ask you guys to wait for me. If there are people who are better than me." "ฉันจะไม่ขอร้องพวกคุณให้รอฉันถ้ามีคนที่ดีกว่าฉัน"
16 "I won't be an usher forever," she explains. "ฉันจะไม่เป็นผู้นำตลอดกาล" เธออธิบาย
17 "I'd like my own room, thanks." "ฉันต้องการห้องของตัวเองขอบคุณ"
18 "i'll be there in a minute!" "ฉันจะอยู่ที่นั่นในนาที!"
19 "i'll be there in a minute" "ฉันจะอยู่ที่นั่นในนาที"
20 "I'll find out who the eagles are before they eat."   กาฟิว- “เอ้อ ไลน์ หาอีแก่ ก่อน ว่าจะกินไรดี”  
21 "I'M A ONE-MAN APOCALYPSE." "ฉันเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของ APOCALYPSE"
22 "I'm going to be famous one day. But I'll always remember beginning my career as an usher!" "ฉันจะมีชื่อเสียงในวันหนึ่ง แต่ฉันจะจำได้ว่าเริ่มต้นอาชีพของฉันในฐานะที่เป็นผู้นำ!"
23 "I'm looking forward to the good old days." กาฟิว- “เอ้อ ไลน์หาอีแก่ก่อนดีกว่า
24 "I'm not saying that's bad, but we're singing about more modern things." "ฉันไม่ได้บอกว่าไม่ดี แต่เรากำลังร้องเพลงเกี่ยวกับสิ่งที่ทันสมัยมากขึ้น"
25 "I'm tired" "เห้อ..ฉันเหนื่อยจัง"
26 "If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music." "ถ้าฉันไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ฉันอาจจะเป็นนักดนตรีฉันมักจะคิดว่าในเพลงฉันมีชีวิตอยู่ในฝันของฉันในเพลงฉันเห็นชีวิตของฉันในแง่ของดนตรี"
27 "If there is a change in the magnetic field at the coil, there will be an induction in the coil." “ถ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กในบริเวณขดลวดจะเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำในขดลวดดังกล่าว”
28 "If there is life to play, the end will be like this. “หากมีชีวิตที่มีเเต่เที่ยวเล่นจะต้องพบจุดจบเช่นนี้
29 "If you want to get out of here ... you have to play the game and pass the check out. “ถ้าอยากออกไปจากที่นี่...พวกเจ้าจะต้องเล่นเกมและผ่านด่านออกไปให้ได้
30 "In an affectionate, supportive atmosphere, "ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง,
31 "Interactive" is defined as the point where: "Interactive" หมายถึงจุดที่:
32 "Is he one of you servant?" "เขาเป็นหนึ่งในคนรับใช้ของคุณ?"
33 "It allows people to be comfortable in situations that would otherwise be really challenging for them." "มันทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจในสถานการณ์ที่อาจเป็นสิ่งท้าทายสำหรับพวกเขาได้"
34 "It can really liberate people in ways they've never experienced," alleviating fears of traveling by plane, sleeping over at a friend's house and other experiences that carry the specter of accidental exposure. "มันสามารถปลดปล่อยผู้คนได้อย่างที่ไม่เคยมีมา" ช่วยบรรเทาความกลัวในการเดินทางโดยเครื่องบินนอนหลับอยู่ที่บ้านเพื่อนและประสบการณ์อื่น ๆ ที่นำพาความกลัวจากการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ
35 "It is a high performance organization that provides plumbing services, good governance and international standards." "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล"
36 "It is a very unsual year...I've been gardening "มันเป็นปีที่ไม่เป็นระเบียบมาก ๆ ... ฉันทำสวน
37 "It requires a lot of changes to lifestyle, a lot of doctor visits, a lot of supervision. This is definitely a don't-try-this-at-home treatment." "มันต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการเข้ารับการตรวจของแพทย์เป็นจำนวนมากการดูแลเป็นอย่างมากนี่เป็นวิธีการรักษาแบบไม่ต้องลองเลยทีเดียว"
38 "It should have been a long time. ว่า “ควรจะมีมานานแล้ว
39 "It should have been a long time. ว่า “ควรจะมีมานานแล้ว
40 "It was hard to believe that it's true," Riedel-Kruse said. "มันยากที่จะเชื่อว่ามันเป็นความจริง" Riedel-Kruse กล่าว
41 "It's always been very difficult for me to ask a woman out on a date. Computer dating has made my life so much easier." "มันเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะขอให้ผู้หญิงออกเดตเดทคอมพิวเตอร์เดททำให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นมาก"
42 "It's called a happy bird," his father replied. His mother stood in front of the door, smiling to see her young son full of life. "มันเรียกว่านกแห่งความสุข" พ่อของเขาตอบ แม่ของเขายืนอยู่หน้าประตูยิ้มให้เห็นลูกชายคนเล็กของเธอเต็มไปด้วยชีวิตอีกครั้ง
43 "It's going to be an information center for all women interested in starting their own business," Hunt says. "มันจะเป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้หญิงทุกคนที่สนใจในการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง" ฮันท์กล่าว
44 "It's like a baby. “ก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูก
45 "It's like a baby. How to eat it? " "มันเหมือนเด็กทารกวิธีการกินมัน?"
46 "It's not impossible to start from nothing and succeed. But it's necessary to work hard and never give up. I owe my success to hard work and a little luck." "มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเริ่มต้นจากอะไรและประสบความสำเร็จ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานหนักและไม่เคยยอมแพ้ฉันเป็นหนี้ความสำเร็จของการทำงานหนักและโชคไม่ดี"
47 "It's not ready for commercialization," one of the researchers said. หนึ่งในนักวิจัยกล่าวว่า "ยังไม่พร้อมสำหรับการค้า
48 'I avoid kissing as my peanut allergy could kill me' 'ฉันหลีกเลี่ยงการจูบเป็นอาการแพ้ถั่วลิสงของฉันสามารถฆ่าฉัน'
49 'I can do it, Father-in-law!' 'ฉันสามารถทำมันได้พ่อแม่!'
50 'I miss the songs of the birds. ฉันพลาดเพลงของนก
51 'I sold them in the market,' the daughter said. 'Tôibánchúng trong chợ', côgáinói.
52 'I'll bring you your bird tomorrow.' 'ฉันจะนำนกของคุณในวันพรุ่งนี้'
53 'I'm going to be late for the meeting.' 'ฉันจะไปสายสำหรับการประชุม'
54 'I'm still not sure,' his father replied 'พ่อยังไม่แน่ใจ' พ่อตอบ
55 'I'm sure you're very near to finding the great secret. 'ฉันแน่ใจว่าคุณใกล้จะค้นพบความลับอันยิ่งใหญ่
56 'I've decided that the sound of money is the best way to pay for the smell of bread.' "ฉันตัดสินใจแล้วว่าเสียงดีเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจ่ายค่ากลิ่นขนมปัง"
57 'I've got enough magic powder!' 'ฉันมีผงมหัศจรรย์เพียงพอ!'
58 'I've listened carefully to both your stories,' began the judge. 'ฉันได้ฟังเรื่องราวทั้งสองอย่างรอบคอบแล้ว' เริ่มต้นตัดสิน
59 'Installation, testing (Nitrogen purge is included) and function checking of 1/2" x 1/4" SS tubing for rig Emergency shutdown. 'การติดตั้งการทดสอบ (ล้างไนโตรเจนรวมอยู่) และการตรวจสอบฟังก์ชันของ 1/2 "x 1/4" เอสเอสอท่อสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉิน.
60 'Is there anything that you want?' มีอะไรที่คุณต้องการไหม?
61 'It's a lot of work and I can't do it now.' 'มันทำงานมากและฉันไม่สามารถทำตอนนี้.'
62 'It's beautiful, 'she said. "มันสวยงาม" เธอกล่าว
63 'It's beautiful, Father,' said Igor. อิกอร์กล่าว
64 'It's called the bird of happiness,' his father replied. "มันเรียกว่านกแห่งความสุข" พ่อของเขาตอบ
65 'It's not free when it's full of the smells from my shop,' replied the baker. 'มันไม่ฟรีเมื่อมันเต็มไปด้วยกลิ่นจากร้านของฉัน' ขนมปังตอบ
66 'It's true that the smells were coming out of the baker's shop. มันเป็นความจริงที่มีกลิ่นออกมาจากร้านเบเกอรี่
67 (I do not feel guilty, I admit I like you so much (ฉันไม่รู้สึกผิดฉันยอมรับว่าฉันชอบคุณมาก
68 (I will send you full version of this Circular, I need to translate first) (ฉันจะส่งฉบับเต็มของหนังสือฉบับนี้ฉันต้องแปลเป็นอันดับแรก)
69 (I'm waiting for you) I can not love you anymore (ฉันกำลังรอเธออยู่) ฉันไม่สามารถรักเธอได้อีกแล้ว
70 (I) love it! วิเศษ, เยี่ยม, ยอด
71 (i) to innovate and improve the traditional SPD model and make appropriate implement plans and schedules for the application of BI system according to the actual situations of hospitals (i) ปรับปรุงและปรับปรุงรูปแบบ SPD แบบดั้งเดิมและจัดทำแผนการและตารางเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบ BI ตามสถานการณ์จริงของโรงพยาบาล
72 (i.e. material flow) (นั่นคือการไหลของวัสดุ)
73 (i.e., "Spike Energy", "Acceleration Envelope", or "Amplitude Demodulated" Spectra). (กล่าวคือ "Spike Energy", "Acceleration Envelope" หรือ "Amplitude Demodulated" Spectra)
74 (i.e., instrumental and financial support), which is relatively understudied compared to information or emotional support. (กล่าวคือการสนับสนุนเครื่องมือและการเงิน) ซึ่งค่อนข้าง understudied เมื่อเทียบกับข้อมูลหรือการสนับสนุนทางอารมณ์
75 (Ibidaya eiyah) (อิบติดาอียะฮ)
76 (If any) as specified in the plan layout. (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในแบบแปลนผังบริเวณ
77 (If not, the financial statement.   (หากยังไม่งบการเงิน  
78 (If not, the financial statement. (หากยังไม่งบการเงิน
79 (If the cursor is of type ( ถ้าลิแกนดเปนชนิด
80 (If the ligand is of type ( ถ้าลิแกนด์เป็นชนิด
81 (If the position manager. (หากผู้บริหารตำแหน่งดังกล่าว
82 (If the position manager. (หากผู้บริหารตำแหน่งดังกล่าว
83 (If you are connecting by federation, log in before following the link.) (หากคุณกำลังเชื่อมต่อโดย federation ให้เข้าสู่ระบบก่อนที่จะไปที่ลิงก์)
84 (If you buy a voluntary 200 / day (กรณีลูกค้าซื้อประกันภาคสมัครใจ 200/วัน
85 (ii) built data warehouse for the collaborative BI system; (ii) สร้างคลังข้อมูลสำหรับระบบ BI ที่ทำงานร่วมกัน
86 (ii) create data warehouses for collaborative BI; (iii) improve data mining techniques such as vector support (SVM) and firefly algorithms to address key BI issues. (ii) สร้างคลังข้อมูลสำหรับระบบ BI ที่ทำงานร่วมกัน (iii) ปรับปรุงเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเช่นการสนับสนุนเครื่องเวกเตอร์ (SVM) และอัลกอริธึมหิ่งห้อยปัญญาเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญในระบบ BI ของลอ
87 (ii) evaluate the efficacy of application of these chemicals for different durations and methods of delivery to meristems, (ii) ประเมินประสิทธิภาพของการใช้สารเคมีเหล่านี้สำหรับระยะเวลาที่แตกต่างกันและวิธีการส่งไป meristems,
88 (ii) evaluate the efficacy of application of these chemicals for different durations and methods of delivery to meristems. (ii) ประเมินประสิทธิภาพของการใช้สารเคมีเหล่านี้สำหรับระยะเวลาที่แตกต่างกันและวิธีการส่งมอบให้กับ meristems
89 (ii) Mutual participation of internal hospital departments, including information, logistics, nursing, medical and financial divisions. (iii) Timely response of external suppliers. (ii) การมีส่วนร่วมร่วมกันของหน่วยงานภายในในโรงพยาบาลรวมทั้งแผนกสารสนเทศโลจิสติกส์การพยาบาลการแพทย์และการเงิน (iii) การตอบสนองอย่างทันท่วงทีของซัพพลายเออร์ภายนอก
90 (ii) the collaborative participation of internal departments in hospital including the department of information, logistics, nursing, medical and financial; (ii) การมีส่วนร่วมร่วมกันของหน่วยงานภายในในโรงพยาบาลรวมทั้งแผนกสารสนเทศโลจิสติกส์การพยาบาลการแพทย์และการเงิน
91 (iii) compare colchicine treatment with the most promising alternative treatment under economic aspects. (iii) เปรียบเทียบการรักษาด้วยโคลชิซินกับการรักษาทางเลือกที่มีแนวโน้มมากที่สุดในแง่เศรษฐกิจ
92 (iii) improved data mining techniques such as supporting vector machines (SVM) and swarm intelligence firefly algorithm to solve key problems in hospital logistics collaborative BI system (iii) ปรับปรุงเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเช่นการสนับสนุนเครื่องเวกเตอร์ (SVM) และอัลกอริธึมหิ่งห้อยปัญญาเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญในระบบ BI ของลอจิสติกส์โรงพยาบาล
93 (iii) timely response of external suppliers. (iii) การตอบสนองอย่างทันท่วงทีของซัพพลายเออร์ภายนอก
94 (Illustration: NASA/CXC/M.Weiss) (ภาพ: NASA / CXC / M.Weiss)
95 (in $/tonne) (ในรูปดอลลาร์ / ตัน)
96 (in a) row ตับ
97 (In both cases, however, bogus master rolls still divert some funds to non-poor middlemen.) (ในทั้งสองกรณีอย่างไรก็ตามม้วนต้นแบบปลอมยังคงโอนเงินบางส่วนไปให้พ่อค้าคนกลางที่ไม่ดี)
98 (In chat) (ในแชท)
99 (In English) at Wat Phra Si Sanphet - the ancient palace and the temple of Phra Mongkol Bophit. (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ – พระราชวังโบราณ และ วิหารพระมงคลบพิตร
100 (in nautical miles per day) (ไมล์ทะเลต่อวัน)
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่