คำศัพท์ หมวด L (หน้า 1/87)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Lat Phrao Road แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
2 "Last night one man was talking in a loud voice while the orchestra was playing," says Xavier Marcos. "คืนที่ผ่านมาชายคนหนึ่งกำลังพูดด้วยเสียงดังขณะที่วงดนตรีกำลังเล่นอยู่" ซาเวียร์มาร์กอสกล่าว
3 "Let's leave the group. "ขออนุญาตออกจากกลุ่มนคะ
4 "Life is more important than life" Risk is like a lesson in life. “การใช้ชีวิตสำคัญกว่าการมีชีวิต” ความเสี่ยงก้เหมือนกับบทเรียนหนึ่งของชีวิต
5 "Little tyke," "ลุงน้อย"
6 "Little tyke," chortled Mr.Dursley as he left the house.He got into his car and "นายเล็ก ๆ " ยับยั้งนายเดสลีย์ขณะที่เขาออกจากบ้านเขาได้เข้าไปในรถของเขาและ
7 "Little tyke," chortled Mr.Dursley as he left the house.He got into his car and backed out of number four's drive. "นายเล็ก ๆ " ยับยั้งนายเดสลีย์ขณะที่เขาออกจากบ้านเขาได้เข้าไปในรถของเขาและได้รับการสนับสนุนจากไดรฟ์หมายเลขสี่
8 "Long ago, the world had two moons, two of them. " นานมาแล้วโลกเคยมีดวงจันทร์เป็นบริวาร2ดวง 2ดวงนี้
9 "Long ago, the world had two moons. " นานมาแล้วโลกเคยมีดวงจันทร์เป็นบริวาร2ดวง
10 "Look, you sheep. “คอยดูนะเจ้าแกะ
11 "Love" can inspire everything. "Taj Mahal" is an example of inspiration driven by the power of love. “ความรัก” สามารถบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆได้ทุกสิ่ง “ทัชมาฮาล” (Taj Mahal) คือตัวอย่างของแรงบันดาลใจแรงผลักดันที่ก่อกำเนิดจากพลังแห่งความรัก
12 'Listen carefully. 'ตั้งใจฟัง.
13 'Listen,' replied the older man. "ฟังสิ" ชายผู้สูงอายุตอบ
14 'll จะ (ตัวย่อของ will หรือ shall)
15 'Look, Father. พ่อดูสิ
16 'Love' that is different from love I used to know 'ความรัก' ที่แตกต่างจากความรักที่ฉันเคยรู้จัก
17 (laugh) continuously ระรี่
18 (Layout drawing of corresponding cylinder) (เค้าโครงรูปวาดของกระบอกสูบที่สอดคล้องกัน)
19 (Lecomte et al., 2014). (Lecomte et al., 2014)
20 (Lecturer in Computer Science and Information Technology) (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
21 (Lecturer in Computer Science) (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
22 (Left bank of the Chao Phraya River) (ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา)
23 (Left bank of the Chao Phraya River) and built Bangkok as a new capital. (ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา) และได้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีใหม่
24 (Left bank of the Chao Phraya River) and built Bangkok as a new capital. (ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา) และได้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีใหม่
25 (lie) flat ราบ
26 (Like asthma) in addition.   (เช่นโรคหอบหืด) นอกจากนี้  
27 (local area network), WAN (wide area network) (เครือข่ายท้องถิ่น), WAN (เครือข่ายบริเวณกว้าง)
28 (Loss of organs is 0) (สูญเสียอวัยวะเป็น 0)
29 (Lot size: 5 pcs. Lot size: 15 pcs. = 2 times less) (Lot size เดิม ใบละ 5 pcs. Lot size ใหม่ ใบละ 15 pcs. = ยิงน้อยลง 2 ครั้ง)
30 (Lotus), lotus and lotus (บัวสาย) บัวหลวง และบัวกินสาย
31 -latry การบูชา
32 -lent เต็มไปด้วย
33 -less ปราศจาก
34 -Less external wiring. - ไม่มีสายไฟภายนอก
35 -let จิ๋ว, เล็ก
36 -Liased with bankers, insurers and solicitors regarding financial transactions. - พร้อมกับนายธนาคารผู้ประกันตนและทนายความเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน
37 -Lighter, smaller and cheaper. เบาเล็กน้อยและราคาถูกกว่า
38 -like เหมือน
39 -ling น้อย, เล็ก
40 -ling แสดงทิศทาง
41 -logy วิทยา, ศาสตร์, การพูด
42 -ly เหมือน
43 -lysis การสลาย
44 -lyze กระทำ
45 L ความยาว (คำย่อของ length)
46 L ด้านซ้าย (คำย่อของ left)
47 L ที่อยู่ในลำดับที่ 12
48 L พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
49 L พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
50 L ลิตร (คำย่อของ liter)
51 L เส้นรุ้ง (คำย่อของ latitude)
52 L เส้นแวง (คำย่อของ longitude)
53 L Alfreton รนทโ
54 L am here it you heed me ฉันอยู่ที่นี่ที่คุณฟังฉัน
55 L am not lying.l am good at my promise.l’ll buy it for you really need it. ฉันไม่โกหกฉันดีที่สัญญาของฉันฉันจะซื้อให้คุณจริงๆต้องใช้
56 L believe aqe just a number all ฉันเชื่อว่า aqe เพียงจำนวนหนึ่งทั้งหมด
57 L don like to make a claim for my luggage ฉันชอบเรียกร้องกระเป๋าเดินทางของฉัน
58 L have something to do. ฉันมีบางอย่างที่ต้องทำ
59 L is the roundtrip distance (in nautical miles) L คือระยะทางในการเดินเรือ (ไมล์ทะเล)
60 L l ลใ
61 L might send the letter to you ฉันอาจส่งจดหมายถึงคุณ
62 L never understood.And no one understands. ฉันไม่เข้าใจและไม่มีใครเข้าใจ
63 L see u ฉันเห็นคุณ
64 L think my luggage is unattended ฉันคิดว่ากระเป๋าของฉันเป็นแบบอัตโนมัติ
65 L Usually go shopping when L มักจะไปซื้อของเมื่อ
66 L want is true love and happiness only ฉันต้องการแค่ความรักและความสุขเท่านั้น
67 L want to question you about my luggage ฉันอยากถามคุณเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางของฉัน
68 L we L เรา
69 L went to ฉันไป
70 L went to Ang ฉันไปที่ Ang
71 L went to Ang Thong ฉันไปที่อ่างทอง
72 L went to Ang Thong with family. ฉันไปที่อ่างทองกับครอบครัว
73 L will like to come ฉันอยากจะมา
74 L won't cry. ฉันจะไม่ร้องไห้
75 L wonder Lสงสัย
76 L wonder how l get my luggage back ฉันสงสัยว่าฉันจะเอากระเป๋ากลับมาได้อย่างไร
77 L' m not feeling well, l have a pain all through the body ฉันไม่รู้สึกดีฉันมีอาการปวดทั่วร่างกาย
78 L'm iron man ฉันเป็นคนเหล็ก
79 L'm sorry to be back in time. ฉันขอโทษที่ได้กลับมาทันเวลา
80 L'm sure you already know that you shoud go to bed at a reasonable hour ฉันแน่ใจว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะไปนอนในเวลาอันสมควร
81 L'm very happy. ฉันมีความสุขมาก
82 L(z)   L (z)  
83 L. Lalina L. Lalina
84 L.c.m. ตัวคูณร่วมน้อย, ตัว ค.ร.น.
85 L/C เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit)
86 L/c เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit)
87 L/C adjustment on the next shipment (under this or any other contract between การปรับค่า L / C สำหรับการจัดส่งครั้งถัดไป (ภายใต้สัญญานี้หรือสัญญาใด ๆ ระหว่าง
88 La คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ
89 La เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี, เสียง ลา
90 La Paz เมืองทางตะวันตกของโบลิเวีย
91 LA than the HPLC-ELSD method while the HPLC-ELSD method is more LA มากกว่าวิธี HPLC-ELSD ขณะที่วิธีการ HPLC-ELSD มีมากขึ้น
92 Lab ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory), ห้องปฏิบัติการ
93 Lab consumables วัสดุสิ้นเปลือง แลป
94 Label ป้าย
95 Label ป้าย
96 Label ฉลากยา
97 Label ติดป้าย
98 Label ติดป้าย, ปิดป้าย, ปิดฉลาก, ติดชื่อ
99 Label ทำเครื่องหมาย, แสดงเครื่องหมาย
100 Label ป้าย
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่