คำศัพท์ หมวด L (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Lat Phrao Road แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
2 "Land of Sunrise Origin" or "Land of the Rising Sun" “ดินแดนต้นกำเนิดพระอาทิตย์” หรือ “ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย”
3 "Last night one man was talking in a loud voice while the orchestra was playing," says Xavier Marcos. "คืนที่ผ่านมาชายคนหนึ่งกำลังพูดด้วยเสียงดังขณะที่วงดนตรีกำลังเล่นอยู่" ซาเวียร์มาร์กอสกล่าว
4 "Let the radish grow quickly. “ขอให้หัวผักกาดโตเร็วๆ
5 "Let's leave the group. "ขออนุญาตออกจากกลุ่มนคะ
6 "Let's try Lip" “ไปลองลิปกันค่ะ”
7 "lets go home" “กลับบ้านกันเถอะ”
8 "Life is more important than life" Risk is like a lesson in life. “การใช้ชีวิตสำคัญกว่าการมีชีวิต” ความเสี่ยงก้เหมือนกับบทเรียนหนึ่งของชีวิต
9 "Little tyke," "ลุงน้อย"
10 "Little tyke," chortled Mr.Dursley as he left the house.He got into his car and "นายเล็ก ๆ " ยับยั้งนายเดสลีย์ขณะที่เขาออกจากบ้านเขาได้เข้าไปในรถของเขาและ
11 "Little tyke," chortled Mr.Dursley as he left the house.He got into his car and backed out of number four's drive. "นายเล็ก ๆ " ยับยั้งนายเดสลีย์ขณะที่เขาออกจากบ้านเขาได้เข้าไปในรถของเขาและได้รับการสนับสนุนจากไดรฟ์หมายเลขสี่
12 "Long ago, the world had two moons, two of them. " นานมาแล้วโลกเคยมีดวงจันทร์เป็นบริวาร2ดวง 2ดวงนี้
13 "Long ago, the world had two moons. " นานมาแล้วโลกเคยมีดวงจันทร์เป็นบริวาร2ดวง
14 "Look, you sheep. “คอยดูนะเจ้าแกะ
15 "Love" can inspire everything. "Taj Mahal" is an example of inspiration driven by the power of love. “ความรัก” สามารถบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆได้ทุกสิ่ง “ทัชมาฮาล” (Taj Mahal) คือตัวอย่างของแรงบันดาลใจแรงผลักดันที่ก่อกำเนิดจากพลังแห่งความรัก
16 "Loving someone unconditionally is 'love given freely,'' "การรักใครสักคนอย่างไม่มีเงื่อนไขคือ 'ความรักที่มอบให้โดยอิสระ' '
17 "Lower level", for example, controls that are not controlled "ระดับที่ต่ำกว่า" ตัวอย่างเช่นการควบคุมที่ไม่ได้ควบคุม
18 'Listen carefully. 'ตั้งใจฟัง.
19 'Listen,' replied the older man. "ฟังสิ" ชายผู้สูงอายุตอบ
20 'll จะ (ตัวย่อของ will หรือ shall)
21 'Look, Father. พ่อดูสิ
22 'Love' that is different from love I used to know 'ความรัก' ที่แตกต่างจากความรักที่ฉันเคยรู้จัก
23 (labor cost (ค่าแรง
24 (laugh) continuously ระรี่
25 (Layout drawing of corresponding cylinder) (เค้าโครงรูปวาดของกระบอกสูบที่สอดคล้องกัน)
26 (Lecomte et al., 2014). (Lecomte et al., 2014)
27 (Lecturer in Computer Science and Information Technology) (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
28 (Lecturer in Computer Science) (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
29 (Left bank of the Chao Phraya River) (ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา)
30 (Left bank of the Chao Phraya River) and built Bangkok as a new capital. (ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา) และได้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีใหม่
31 (Left bank of the Chao Phraya River) and built Bangkok as a new capital. (ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา) และได้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีใหม่
32 (Legislative)" (นิติบัญญัติ)"
33 (Legitimate site rules, (กฎเว็บไซต์ที่ถูกต้อง
34 (lie) flat ราบ
35 (Like asthma) in addition.   (เช่นโรคหอบหืด) นอกจากนี้  
36 (local area network), WAN (wide area network) (เครือข่ายท้องถิ่น), WAN (เครือข่ายบริเวณกว้าง)
37 (Look in my eyes) (มองตาฉัน)
38 (Loss of organs is 0) (สูญเสียอวัยวะเป็น 0)
39 (Lot size: 5 pcs. Lot size: 15 pcs. = 2 times less) (Lot size เดิม ใบละ 5 pcs. Lot size ใหม่ ใบละ 15 pcs. = ยิงน้อยลง 2 ครั้ง)
40 (Lotus), lotus and lotus (บัวสาย) บัวหลวง และบัวกินสาย
41 ,learning Center applied to communicate with farmers ศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้ในการสื่อสารกับเกษตรกร
42 ,let's went away it เราไปกันเถอะ
43 -latry การบูชา
44 -lent เต็มไปด้วย
45 -less ปราศจาก
46 -Less external wiring. - ไม่มีสายไฟภายนอก
47 -let จิ๋ว, เล็ก
48 -Liased with bankers, insurers and solicitors regarding financial transactions. - พร้อมกับนายธนาคารผู้ประกันตนและทนายความเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน
49 -Lighter, smaller and cheaper. เบาเล็กน้อยและราคาถูกกว่า
50 -like เหมือน
51 -ling น้อย, เล็ก
52 -ling แสดงทิศทาง
53 -logy วิทยา, ศาสตร์, การพูด
54 -ly เหมือน
55 -lysis การสลาย
56 -lyze กระทำ
57 /l MgCl2), and 0.5 ml rat liver S9 homogenate. / l MgCl2) และ 0.5 มล. ตับหนู S9 homogenate
58 =Listeners all over the United States began to panic. = ผู้ฟังทั่วสหรัฐอเมริกาเริ่มตื่นตระหนก
59 L ความยาว (คำย่อของ length)
60 L ด้านซ้าย (คำย่อของ left)
61 L ที่อยู่ในลำดับที่ 12
62 L พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
63 L พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
64 L ลิตร (คำย่อของ liter)
65 L เส้นรุ้ง (คำย่อของ latitude)
66 L เส้นแวง (คำย่อของ longitude)
67 L m from En L m จาก En
68 L m from England L m จากอังกฤษ
69 L Alfreton รนทโ
70 L am ฉันกำลัง
71 L am fien ฉัน fien
72 L am here it you heed me ฉันอยู่ที่นี่ที่คุณฟังฉัน
73 L am looking for a relationship ฉันกำลังมองหาความสัมพันธ์
74 L am Mina L am Mina
75 L am not lying.l am good at my promise.l’ll buy it for you really need it. ฉันไม่โกหกฉันดีที่สัญญาของฉันฉันจะซื้อให้คุณจริงๆต้องใช้
76 L am self employed as a supplier of heavy duty machinery for power plant project. ฉันเป็นลูกจ้างด้วยตนเองในฐานะผู้จัดหาเครื่องจักรที่ใช้งานหนักสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า
77 L am single with one son ฉันเป็นโสดกับลูกชายหนึ่งคน
78 L am Sonu from England and you L am Sonu จากอังกฤษและคุณ
79 L am the only child, my father and mother died already ฉันเป็นลูกคนเดียวพ่อและแม่ของฉันก็ตายไปแล้ว
80 L believe aqe just a number all ฉันเชื่อว่า aqe เพียงจำนวนหนึ่งทั้งหมด
81 L bo not believe all that i see on the internet. ฉันไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นบนอินเทอร์เน็ต
82 L can teach you English if i come to you L สามารถสอนภาษาอังกฤษถ้าฉันมาหาคุณ
83 L do not believe all that i see on the internet. ฉันไม่เชื่อทุกสิ่งที่ฉันเห็นบนอินเทอร์เน็ต
84 L don like to make a claim for my luggage ฉันชอบเรียกร้องกระเป๋าเดินทางของฉัน
85 L don't think l will make it by seven can I be there a little late because it will take me at least an hour to be there? ฉันไม่คิดว่าฉันจะทำมันให้เสร็จภายในเจ็ดวันฉันจะไปสายนิดหน่อยเพราะมันจะพาฉันไปอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง
86 L had been told they were a specially selected body of whom were strong swimmers. ได้รับการบอกว่าพวกเขาเป็นร่างที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษซึ่งเป็นนักว่ายน้ำที่แข็งแกร่ง
87 L have a child his in boarding school ฉันมีลูกในโรงเรียนประจำ
88 L have even had to put off meeting the CEO until the end of the month L ต้องแม้แต่ต้องเลื่อนการประชุม CEO จนกระทั่งสิ้นเดือน
89 L have something to do. ฉันมีบางอย่างที่ต้องทำ
90 L hope we can build a good and happy relationship together L หวังว่าเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขด้วยกัน
91 L is the roundtrip distance (in nautical miles) L คือระยะทางในการเดินเรือ (ไมล์ทะเล)
92 L l ลใ
93 L might send the letter to you ฉันอาจส่งจดหมายถึงคุณ
94 L never understood.And no one understands. ฉันไม่เข้าใจและไม่มีใครเข้าใจ
95 L promised just pray for me ฉันสัญญาเพียงแค่ขอให้ฉัน
96 L School environment Lสภาพแวดล้อมสถานศึกษา
97 L see u ฉันเห็นคุณ
98 L think my luggage is unattended ฉันคิดว่ากระเป๋าของฉันเป็นแบบอัตโนมัติ
99 L Usually go shopping when L มักจะไปซื้อของเมื่อ
100 L want is true love and happiness only ฉันต้องการแค่ความรักและความสุขเท่านั้น
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่