คำศัพท์ หมวด U (หน้า 1/45)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Upside down" point turns upward). "คว่ำ" จุดหันขึ้นไปข้างบน) สอดคล้องกับคำอธิบายทางกายวิภาคยุค
2 "upside down", the point facing upward), in accord with medieval anatomical descriptions. "คว่ำ" จุดหันขึ้นไปข้างบน) สอดคล้องกับคำอธิบายทางกายวิภาคยุค
3 "US-North Korea" talks on US political calendar การเจรจาสุดยอด "สหรัฐฯ - เกาหลีเหนือ" กับปัจจัยเรื่องปฏิทินการเมืองของสหรัฐฯ
4 "US-North Korea" talks on US political calendar การเจรจาสุดยอด "สหรัฐฯ - เกาหลีเหนือ" กับปัจจัยเรื่องปฏิทินการเมืองของสหรัฐฯ
5 "Ushering Isn't Easy" "การเอาใจใส่ไม่ใช่เรื่องง่าย"
6 &u? &ยู?
7 (Under the operating results) update the information to the present. * Ratio of Thai and foreign shareholders. (อยู่ใต้ผลประกอบการ) แล้ว update ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน * อัตราส่วนผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ
8 (under) the protection of consular jurisdiction ร่มธง
9 (Underground rhizomes) (เหง้าใต้ดิน)
10 (Unit: Thousand Baht) (หน่วย: พันบาท)
11 (Up to 11 lunar months, 7 months). (ขึ้น11ค่ำเดือน7) ประมาณ2-3ปี จะมีการจัดทำครั้งห
12 (Use another form if there are more than 2 new protocols) (ใช้แบบฟอร์มอื่นถ้ามีมากกว่า 2 โปรโตคอลใหม่)
13 (Use Cleaning, Heating and/or Food Grade Adendums if marked Yes) (ใช้ทำความสะอาดทำความร้อนและ / หรือเกรดอาหารเสริม) ถ้ามีเครื่องหมายใช่)
14 (usually non-bamboo) vegetation gr (โดยปกติไม่ใช่ไม้ไผ่) พืชผัก
15 ,us here ils rain พวกเราที่นี่ฝนตก
16 -ule จิ๋ว, เล็ก
17 -urgy งาน
18 U คุณ ( ตัวย่อมาจาก you), เธอ, ท่าน, มึง, เอ็ง
19 U พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
20 U พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
21 U สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู, ของที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู
22 U u home whear U u บ้าน whear
23 U a princess คุณเป็นเจ้าหญิง
24 U adoreme คุณ adoreme
25 U also love ur husband so much คุณก็รักสามีมากเช่นกัน
26 U am working like a stupid คุณกำลังทำงานเหมือนคนโง่
27 U and me forever how คุณและฉันตลอดไปอย่างไร
28 U and me how meating คุณและฉันมีวิธีการทำเนื้อสัตว์อย่างไร
29 U and me will make secret love คุณกับฉันจะทำให้รักที่เป็นความลับ
30 U and Ur boss in offic หัวหน้าของนายและท่านในตำแหน่ง
31 U ar handsome too คุณหล่อมากเกินไป
32 U ara this right U ara สิทธินี้
33 U are doing awesome คุณทำได้ดีมาก
34 U are mixed in students คุณเป็นนักเรียนมิกซ์
35 U are photos all send me U เป็นรูปทั้งหมดส่งมา
36 U are so hot คุณร้อนมาก
37 U are so young คุณอายุยังน้อย
38 U are unique and beautiful with or without any application คุณมีเอกลักษณ์และสวยงามไม่ว่าจะมีหรือไม่มีแอปพลิเคชันใด ๆ
39 U are using what app U กำลังใช้แอปใด
40 U back home yet? U กลับบ้านหรือยัง
41 U be my secret gf คุณเป็นแฟนของฉัน
42 U been to any country before เคยไปต่างประเทศมาก่อน
43 U boy U เด็กชาย
44 U buy again U ซื้ออีกครั้ง
45 U call him คุณเรียกเขาว่า
46 U call him? คุณเรียกเขาว่า?
47 U call me ur sex on video U โทรหาฉัน ur เพศในวิดีโอ
48 U can ask anything you like คุณสามารถขออะไรก็ได้ที่คุณชอบ
49 U can call me joy คุณสามารถโทรหาฉันความสุข
50 U can feel it soon คุณสามารถรู้สึกได้ในไม่ช้า
51 U can go bkk. คุณสามารถไปได้ bkk
52 U can help me directly send to Malaysia-melaka คุณสามารถช่วยฉันส่งตรงไปยังมาเลเซีย - มะกะกา
53 U can say sorry. คุณสามารถขอโทษได้
54 U can sing mai คุณสามารถร้องเพลงได้
55 U can try ask this guy คุณสามารถลองถามคนที่แต่งตัวประหลาดนี้
56 U Chu Kaew, then you hit มึงชูแก้วเด่ะ แล้วมึงก็ชน
57 U Chu Kaew, then you hit   คุณจือแก้วแล้วคุณก็ตี  
58 U come hotel? U มาโรงแรม?
59 U come India for me คุณมาอินเดียเพื่อฉัน
60 U didn’t see my message? คุณไม่เห็นข้อความของฉันเหรอ
61 U dont have again U dont มีอีกครั้ง
62 U don’t want I love u? คุณไม่ต้องการฉันรักคุณไหม
63 U don’t want that ? คุณไม่ต้องการที่?
64 U drink ? ดื่มเหรอ
65 U drive car or take van ?? U drive car or take van??
66 U E T GA R NI , S A C H E T D' E PI C ES , A N D O I G N O N B R U L E A R E T H R E E B A S IC A R O M A T I C P R E P A R A T I O N S U U GA GA S S S S S S S S S S S S U U U U U U U
67 U feel same? คุณรู้สึกเหมือนกันไหม
68 U finish work คุณทำงานเสร็จแล้ว
69 U friendship me มิตรภาพฉัน
70 U from คุณมาจาก
71 U from all kill me my money U จากทั้งหมดฆ่าฉันเงินของฉัน
72 U from time 6:00 U จากเวลา 6:00 น
73 U Full body U เต็มร่างกาย
74 U give me girl video? U ให้ฉันวิดีโอสาว?
75 U go India คุณไปอินเดีย
76 U go to ยูไปเที่ยวไหม
77 U got big boobs? U มีหน้าอกใหญ่หรือไม่?
78 U guide me??? คุณแนะนำฉัน ???
79 U guys didn’t fight or anything so why u have to be afraid?5555 U guys ไม่ได้ต่อสู้หรืออะไรดังนั้นทำไมต้องต้องกลัว 5555
80 U had lunch darling? U มีอาหารกลางวันที่รัก?
81 U hate me because of am black you people don't like black dick axe คุณเกลียดฉันเพราะฉันเป็นคนผิวดำคุณไม่ชอบขวานดิ๊กสีดำ
82 U hav skype? U hav skype?
83 U have a bigger Size? คุณมีขนาดใหญ่กว่านี้หรือ
84 U have a nice hair คุณมีผมสวย
85 U have all size I want? คุณมีขนาดทั้งหมดที่ฉันต้องการ?
86 U have already again Oranda sir คุณมีอีกแล้ว Oranda ครับ
87 U have come to Thailand. U เคยมาเมืองไทยไม๊คะ
88 U have id for western union U มีรหัสสำหรับสหภาพตะวันตก
89 U have oranda again คุณมี oranda อีกครั้ง
90 U have rhancu คุณมี rhancu
91 U have sir like this U มีคุณเช่นนี้
92 U have whtsp? คุณมี whtsp?
93 U hot go take a shower คุณไปอาบน้ำ
94 U hv boyfrd U hv boyfrd
95 U HV WhatsApp? U HV WhatsApp?
96 U invit me U เชิญฉัน
97 U is not anything, right? ยูไม่เป็นอะไร ใช่ไหม?
98 U know like sexting and stuff like that U รู้เหมือน sexting และสิ่งที่ต้องการที่
99 U know me no problem this chips U รู้ว่าฉันไม่มีปัญหาชิปนี้
100 U know my feelings only for u คุณรู้ความรู้สึกของฉันเท่านั้นสำหรับคุณ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่