คำศัพท์ หมวด V (หน้า 1/34)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Vacations in Town" "วันหยุดพักผ่อนในเมือง"
2 "Vegan Tofu Salad" "สลัดเต้าหู้ย่างมังสวิรัติ"
3 "Very comfortable. "สะดวกสบายมาก ๆ
4 "Very comfortable. I'm ok." “สบายมาก ฉันโอเค”
5 "Very tasty. Do you do it yourself, don't you? "อร่อยมากคุณทำเองใช่มั้ย
6 "Very tasty. Do you do it yourself? "อร่อยมากคุณทำเองหรือไม่?
7 "Very tasty. Do you do it yourself?" “อร่อยมากเลย คุณทำเองใช่ไหมเนี่ย”
8 'Very soon, my son,' replied the father. "เร็ว ๆ นี้ลูกของฉัน" พ่อตอบ
9 'v] 'วี]
10 (VALUE FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY) (ค่าสำหรับวัตถุประสงค์เท่านั้น)
11 (vector-borne disease)   (vector-borne disease)  
12 (visual, oral, textual (ภาพปากเปล่าต้นฉบับ
13 (Vocational.) (ปวช.)
14 (Vollmann & Buffa, 1966). (Vollmann & Buffa, 1966)
15 -v aero a Aero a
16 -v Thanks -vขอบคุณ
17 -valent มีคุณค่า, มีค่า
18 -vorous กิน
19 V โวลต์
20 V ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)
21 V พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
22 V พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
23 V has a big crush on her and she also feels the same .they will get close bc of jimin V มีรอยย่นบนเธออย่างมากและเธอก็รู้สึกเหมือนกันพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับจิมิน
24 V sign สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ, โดยชูสองนิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) เป็นรูปตัววี ( V)
25 V-E Day วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป, ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945)
26 V-E Day วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร (8 พ.ค ปีค.ศ.1945)
27 V-J Day วันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2, ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945
28 V-shaped คอแหลม
29 V-shaped รูปคล้ายตัววี
30 V-shaped collar คอวี
31 V-shaped projection แฉก
32 V. 1.51 V. 1.51
33 V. Courchesne ? V. Courchesne?
34 V. Move piling rig between locations in PTTEP1, L53/43, and L54/43 concession area including all dismantling, hauling and reassembly cost. V. เคลื่อนย้ายเสาเข็มระหว่างสถานที่ในเขตสัมปทาน PTTEP1, L53 / 43 และ L54 / 43 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนการขนย้ายและประกอบชิ้นส่วนทั้งหมด
35 V. System Impairment Requirements V. ข้อกำหนดการด้อยค่าของระบบ
36 V.A.T ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax)
37 V.D. กามโรค (คำย่อ Veneral disease)
38 V.i. ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ
39 V.I.P บุคคลสำคัญ (คำย่อ very important person), คนดัง, คนใหญ่คนโต
40 V2 s2 roof for van ventury 42,000 baht หลังคา vip รุ่น s2 สำหรับรถตู้ ventury 42,000 บาท
41 VA เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)
42 Vac ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation)
43 Vac เครื่องดูดฝุ่น
44 Vac เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner)
45 Vacancy การขาดความคิด, การขาดปัญญา
46 Vacancy ความว่างเปล่า
47 Vacancy ตำแหน่งงาน
48 Vacancy ตำแหน่งว่าง
49 Vacancy ตำแหน่งว่าง
50 Vacancy พื้นที่ว่าง, ที่ว่าง, ช่องว่าง
51 Vacancy ห้องว่าง, ที่พักสำหรับให้เช่าว่าง
52 Vacancy advertisement โฆษณาว่าง
53 Vacant (ตำแหน่ง) ว่าง, ไม่เต็ม
54 Vacant (สิ่ง) ที่ยังว่าง, ที่ยังไม่มีคนใช้, ที่ยังไม่ถูกครอบครอง
55 Vacant (เวลา) ว่าง
56 Vacant ที่ว่างเปล่า
57 Vacant ปราศจากความคิด, ซึ่งไม่รับรู้, ซึ่งไม่เข้าใจ, ว่างเปล่า, เหม่อลอย
58 Vacant land ที่ร้าง
59 Vacantly อย่างว่าง, ยังไม่มีคนใช้
60 Vacantness ความว่าง
61 Vacate ตากอากาศ
62 Vacate ปล่อยให้ว่าง, ทำให้ว่าง
63 Vacate พ้นตำแหน่ง, สละตำแหน่ง, ลาออก, ถอนตัวจาก, ออกจากงาน
64 Vacate ยกเลิก (ทางกฎหมาย), ทำให้ไม่มีผลตามกฎหมาย, ทำให้โมฆะ
65 Vacate ละ
66 Vacate ละ
67 Vacate ออกจาก, ออกไปจาก, ย้ายออก
68 VACATION VACATION
69 Vacation ช่วงปิดภาคเรียน, ช่วงปิดภาคการศึกษา
70 Vacation ช่วงลาพักผ่อน, ช่วงลาพักร้อน
71 Vacation ลาพักผ่อน, ลาพักร้อน, ลาพัก
72 Vacation in Hawaii is not impressive. วันหยุดในฮาวายไม่น่าประทับใจ
73 Vacation Leave Take ลาพักร้อน
74 Vacation our behalk หยุดนิสัยของเรา
75 Vacation time. เวลาพักร้อน
76 Vacationer ผู้ลาพักผ่อน
77 Vacationist ผู้ลาพักผ่อน
78 Vacationist ผู้ลาพักผ่อน
79 Vaccilation การเปลี่ยนแปลง, การหวั่นไหว, การโอนไปเอนมา
80 Vaccillator ผู้เปลี่ยนแปลง, ผู้หวั่นไหว
81 Vaccinate ฉีดวัคซีน
82 Vaccinate ฉีดวัคซีน, ฉีดภูมิคุ้มกัน, ปลูกฝี
83 Vaccinate ปลูกฝี
84 Vaccinate against ใช้วัคซีนป้องกัน
85 Vaccinate with ป้องกันด้วย, ให้วัคซีนป้องกันด้วย
86 Vaccination for 2 months ฉีดวัคซีนตามเกณ 2 เดือน
87 Vaccination on the basis of ฉีดวัคซีนตามเกณ
88 Vaccinator ผู้ฉีดวัคซีน, ผู้ให้ภูมิคุ้มกัน
89 Vaccine วัคซีน
90 Vaccine วัคซีน, สารต้านพิษ, เซรุ่ม, ภูมิคุ้มกัน
91 Vaccine เกี่ยวกับวัคซีน
92 Vaccine is unknown วัคซีนไม่ทราบ
93 Vaccines work by letting the body touch the killed or depleted pathogen. วัคซีนทำงานโดยให้ร่างกายสัมผัสกับเชื้อโรคที่ถูกฆ่าแล้วหรือถูกทำให้หมดฤทธิ์
94 Vaccum tube หลอดสุญญากาศ
95 Vachira Benjathat Park (Railway Park) สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
96 Vacillant ซึ่งโอนไปเอนมา
97 Vacillate รวนเร
98 Vacillate เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, เปลี่ยนใจง่าย, ลังเล, โอนไปเอนมา
99 Vacillate between ลังเลระหว่าง, ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง
100 Vacillating ซึ่งไม่แน่นอน, ขึ้นๆ ลงๆ, ซึ่งโลเล, ซึ่งหวั่นไหว, ซึ่งโอนเอนไปมา
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่