คำศัพท์ หมวด W (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Wat Khao Phra Kham Phe Thawi Wiang Lampang is located at Tambon New Phatthana, Kwae District, Lampang Province. "วัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี นครลำปาง ตั้งอยู่ที่ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดนครลำปาง...
2 "Wat Tham Khum Srab Chammatawi Lampang situate canton Mai Pattana district Ko Kha Lampang. วัดถ้ำขุมสว่างแหลมมะลิวัลย์ตั้งอยู่ที่อำเภอไม้พัฒนาอำเภอเกาะช้างจังหวัดลำปาง
3 "Wat Tham Khum Srab Chammatawi Wiang Lampang is located at Tambon Mai Phatthana, Kwae District, Lampang Province.   วัดถ้ำขุ้มแมมวังลำปางตั้งอยู่ที่ตำบลไม้พะโต๊ะอำเภอกะวังจังหวัดลำปาง  
4 "Wat Tham Khum Srab Chammatawi Wiang Lampang is located at Tambon New Phatthana, Kwae District, Lampang Province.   วัดถ้ำขุ้มแมมวังลำปางตั้งอยู่ที่ตำบลนิวพัฒนาการอำเภอกะวังจังหวัดลำปาง  
5 "We are increasingly seeing that plants are "เรามีมากขึ้นเห็นพืชที่มี
6 "We are increasingly seeing that plants are not "เรามีมากขึ้นเห็นพืชที่ไม่ได้
7 "We can understand why people like to play sports. It's good exercise and a lot of fun," says Professor Sander "เราสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมคนชอบเล่นกีฬาการออกกำลังกายที่ดีและสนุกมาก" ศาสตราจารย์แซนเดอร์กล่าว
8 "We have a lot of energy in our lives, and we have the power to change our energy patterns from one shape to another." แต่จะเกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง” ซึ่งในชีวิตประจำวันเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์มากมาย
9 "We live in France. My husband speaks Russian; I speak English. We wanted our children to be able to speak both languages but we didn't want their third language to suffer. Thanks to The Bilingual Circle, we now have a wonderful support "เราอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสสามีของฉันพูดภาษารัสเซียฉันพูดภาษาอังกฤษเราอยากให้ลูก ๆ ของเราสามารถพูดได้ทั้งสองภาษา แต่เราไม่ต้องการให้ภาษาที่สามของพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานขอบคุณวงกลมสองภาษาขณะนี้เรามีการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม
10 "We were down to our last $300 when someone suggested we go fly a kite at the hotel,” he explains. "เราลดลงเหลือ 300 บาทเมื่อมีคนแนะนำให้เราไปบินว่าวที่โรงแรม" เขาอธิบาย
11 "We were like, 'wow, we're never heard anything like this, ' " "เราชอบ 'ว้าวเราไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อน'"
12 "We were like, 'wow, we're never heard anything like this, ' " says Tommy. "เราชอบ 'ว้าวเราไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มา'" ทอมมี่กล่าว
13 "We'll Take Your Money" "เราจะพาเงินของคุณ"
14 "We're not singing about, you know, the old country road and the barn ," explains Tommy. "เราไม่ได้ร้องเพลงเกี่ยวกับถนนสายเก่าและยุ้งข้าว" ทอมมีอธิบาย
15 "We're trying to understand biological systems in a mathematical way," Riedel-Kruse said. Riedel-Kruse กล่าวว่า "เรากำลังพยายามทำความเข้าใจระบบชีวภาพด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์
16 "What are you doing?" Asked the ants. จึงเอ่ยปากถามมดว่า”เจ้าขนของพวกนั้นไปทำอะไร
17 "What are your grandmothers to help?" "คุณยายมีอะไรให้ช่วยไหมคะ"
18 "What do you do better?" Jasmine, "หาอะไรสนุกๆทำดีกว่า" ขณะนั้นจัสมินหญิงสาวผู้ไร้เดียงส
19 "What size do you recommend "คุณแนะนำขนาดไหน
20 "What size do you recommend "คุณแนะนำขนาดไหน
21 "What's that that has fallen?" "อะไรที่ตก?"
22 "What's your most energy-efficient model?" "รูปแบบที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดของคุณคืออะไร?"
23 "When someone is willing to put up their money for your farm, that means something. It's like you would feel bad if you couldn't succeed for them." "เมื่อใครบางคนเต็มใจที่จะเอาเงินมาเลี้ยงฟาร์มนั่นหมายความว่าอะไรบางอย่างเหมือนคุณรู้สึกแย่ถ้าไม่สามารถประสบความสำเร็จได้"
24 "When the scientists of the future show up at my housc with robot cyes and they tell me to try them on, I will tell the scientists to screw off, because do not want to scc a world without Augustus Waters." "เมื่อนักวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของฉันพร้อมกับหุ่นยนต์ไซเบอร์และพวกเขาบอกให้ฉันไปลองพวกเขาฉันจะบอกให้นักวิทยาศาสตร์ขันออกเพราะไม่ต้องการให้โลกนี้ไม่มี Augustus Waters"
25 "When you are a mother, "เมื่อคุณเป็นแม่,
26 "When you work in an "เมื่อคุณทำงานใน a
27 "Where there's a will, there's a way," reads the second, written on a blank piece of paper As Einstein handed over the advice, he added a small quip "Maybe if you're lucky those notes will become much more valuable than just "ที่ไหนมีประสงค์จะมีวิธี" อ่านที่สองเขียนลงบนกระดาษเปล่า Einstein มอบคำแนะนำเขาเพิ่มคำคมเล็ก ๆ "บางทีถ้าคุณโชคดีที่บันทึกเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเพียงแค่
28 "Whore" "โสเภณี"
29 "Why are you on this board?" "ทำไมเจ้าถึงไปอยู่บนนั้นได้ล่ะคะ"
30 "Why do not you drink this apple juice?" “ทำไมไม่ดื่มน้ำแอปเปิ้ลนี้ล่ะ อร่อยมากนะ”
31 "Why is apple juice so clear?" “ทำไมน้ำแอปเปิ้ลจึงใสขึ้นล่ะคะ”
32 "Why is it so boring? “ทำไมมันน่าเบื่ออย่างนี้
33 "Wild Boar Academy, Maesai" to practice football at the Central Stadium, Pong Pha, Mae Sai, Chiang Rai to visit the Royal Cave - Khun Nam Nang. “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย” ไปซ้อมฟุตบอลที่สนามกีฬากลาง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไปเที่ยวอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
34 'We've lived on that money for these seven years.' "เราต้องใช้เงินจำนวนนี้มาเจ็ดปีแล้ว"
35 'What do you mean?' 'คุณหมายถึงอะไร?'
36 'When I know how to turn dirt into gold, we'll be richer than you can ever imagine!' 'เมื่อฉันรู้ว่าจะทำให้สิ่งสกปรกกลายเป็นทองได้อย่างไรเราจะร่ำรวยกว่าที่คุณจะจินตนาการได้!
37 'When I was young, I too wanted to be an alchemist!' 'ตอนที่ฉันยังเด็กฉันก็อยากเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุ!'
38 'Wonderful!' 'Wonderful!'
39 (walk) by in opposite directions สวนทาง
40 (walk) on the toes กระหย่ง
41 (weaknesses): do not show courage (weaknesses) : ไม่กล้าแสดงออก
42 (weaknesses): do not show courage I'm excited in front of people. (จุดอ่อน): อย่าแสดงความกล้าหาญฉันรู้สึกตื่นเต้นต่อหน้าคนอื่น
43 (When the result is multiplied by 2, otherwise the water does not flow more than 1 day) (เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วควรคูณด้วย 2 อีกที เผื่อสำหรับน้ำไม่ไหลมากเกิน 1 วัน)
44 (which are later evaluated as dry residue) depends on the (ซึ่งภายหลังได้รับการประเมินว่าเป็นกากแห้ง) ขึ้นอยู่กับ
45 (Which I really should have learned. (ซึ่งจริงๆผมน่าจะเรียนรู้ได้แล้ว
46 (which represents total amount of extractive compounds) (ซึ่งหมายถึงจำนวนสารประกอบที่สกัดได้ทั้งหมด)
47 (which we read off the MPC curve) (ซึ่งเราได้อ่านออกจากกนง.)
48 (Who was born in the year (ผู้ที่เกิดในปี
49 (Width of internal road ≥ 6 meters for follow by Building Control Act, B.E. 2522) (ความกว้างภายในถนน≥ 6 เมตรตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
50 (Will be checked every month) (จะมีการตรวจเช็คทุกเดือน)
51 (Wilsey (Wilsey
52 (with exemptions for the very poor or for some basic services) can serve both efficiency and equity. (มีข้อยกเว้นสำหรับคนยากจนหรือสำหรับบริการขั้นพื้นฐานบางอย่าง) สามารถให้บริการทั้งประสิทธิภาพและความเสมอภาค
53 (With some goatees) in the Middle Ages and the Renaissance. (บ้างมีเคราแพะด้วย) ในสมัยกลางและฟื้นฟูศิลปวิทยา
54 (Withdraw) of undergraduate students. (Withdraw)ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
55 (wornout) i don't know either (wearout) ฉันไม่ทราบอย่างใดอย่างหนึ่ง
56 (Wort broth; (น้ำซุป Wort;
57 (Written by myself may not be the correct language, it tries to summarize itself. (เขียนด้วยตัวเองอาจใช้ภาษาไม่ถูกต้องก็พยายามสรุปความเอง
58 (www.Bangkokair.com) (www.Bangkokair.com)
59 (www.thaipbs.or.th/news) on 29 Jul 2013 (www.thaipbs.or.th/news) เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2556
60 -ward ทิศทาง
61 -wards ทิศทาง
62 -way วิธี, การกระทำ
63 -ways วิธี, การกระทำ
64 -wise วิธี, การกระทำ
65 -Work one to three drops through wet hair. ทำงาน 1-3 หยดผ่านผมเปียก
66 .We found this sign at Science building. เราพบป้ายบอกทางนี้ที่อาคาร Science
67 .We found this sign at the Maejo University Science building. เราพบป้ายบอกทางนี้ที่อาคารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
68 .Which has Accumulation and transmission from the part มีการสะสมและการส่งผ่านจากส่วนใด
69 .Which has Accumulation and transmission from the past มีการสะสมและการถ่ายทอดมาจากอดีต
70 .while .ในขณะที่
71 .Wind turbines are connected to กังหันลมเชื่อมต่ออยู่
72 .Wind turbines are connected to blades กังหันลมเชื่อมต่อกับใบพัด
73 1When I, thy three hours' wife, have mangled it? 1 เมื่อไหร่ฉันภรรยาสามชั่วโมงของเธอได้ทำร้ายมัน?
74 W พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23
75 W พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23
76 W = - Limited budget W= -มีงบประมาณที่จำกัด
77 W = Weakness W = Weakness
78 W, which means that delayed delays. W แล้ว ซึ่งมีความหมายว่าถอนล่าช้า
79 W. H. Auden made the term famous in the 1947 poem of that name. ว. วชิรเอช. Auden ทำให้คำที่มีชื่อเสียงในบทกวีชื่อ 2490
80 W.c. คำย่อของ without charge
81 W.w.thaismileair.com W.w.w.thaismileair.com
82 W/bell over LVcarotid artery. W / กระดิ่งเหนือหลอดเลือดแดง LVcarotid
83 W/diaphragm;note rate, rhythm. W / ไดอะแฟรมอัตราการอ่านจังหวะ
84 W/head W / หัว
85 W/o คำย่อของ without
86 W/VD. W / VD
87 Wa ต้นหว้า
88 Wa and Bolgatanga. Wa และ Bolgatanga
89 Waa wei Waa wei
90 Waa wei is a cute girl Waa wei เป็นเด็กสาวที่น่ารัก
91 Waa wei look at everything gloomy Waa wei มองทุกสิ่งทุกอย่างมืดมน
92 Waa wei look at everything gloomy Waa wei มองทุกสิ่งทุกอย่างมืดมน
93 Waa wei very afraid, but I have to accept this surgery Waa wei กลัวมากแต่ก็ต้องยอมรับการผ่าตัดครั้งนี้
94 Waa wei waa wei Waa wei waa wei
95 Wabble ทำให้แกว่งไปแกว่งมา, ทำให้สั่นไปมา, ทำให้สั่น
96 Wabble แกว่งไปแกว่งมา, สั่นไปมา, สั่น
97 Wachi วาซีนี่
98 Wachingtan d.c is the capital Wachingtan d.c เป็นเมืองหลวง
99 Wachira Barame District อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพ
100 Wacht Wacht
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่