คำศัพท์ หมวด X (หน้า 1/2)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 .xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/r/ybFX6jADFH0.png);background-repeat:no-repeat;background-size:auto;background-position:0 -492px;di .x.fbcdn.net / rsrc.php / v3 / ya / r / ybFX6jADFH0.png); background-repeat: no-repeat; background-size: auto; background-position: 0 -492px; di
2 1x Men's Tie (The other accessories are not be included) 1x Men's Tie (อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ไม่รวมอยู่ในชุด)
3 3x40'HQ containers and shipment Etd:Dec.10'18 there are 5x40'HQ container so shipment for Etd:Dec.10'18 there คอนเทนเนอร์ 3x40'HQ และการจัดส่ง Etd: Dec.10'18 มีคอนเทนเนอร์ 5x40'HQ เพื่อจัดส่งสำหรับ Etd: Dec.10'18 there
4 X พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
5 X พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
6 X and y satisfy the equation X และ y ตอบสนองสมการ
7 X chromosome โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)
8 X div คำย่อของ ex-dividend
9 X marks the spot ตำแหน่งที่แน่นอน, จุดที่แน่นอน
10 X ray ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
11 X ray ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์
12 X ray รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
13 X ray รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
14 X ray รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
15 X-axis แกนนอน, แกน x
16 X-ing บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
17 X-ing บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
18 X-mas means Christmas X-mas หมายถึงวันคริสต์มาส
19 X-radiation การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์
20 X-rated ซึ่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าชม
21 X-ray การฉายแสง
22 X-ray ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
23 X-ray ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์
24 X-ray รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
25 X-ray รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
26 X-ray รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
27 X-ray eyes การมีความสามารถมองผ่านสิ่งของ
28 X-RAY FLUORESCENCE X-RAY FLUORESCENCE
29 X-ray Photograph ภาพถ่ายเอ็กซเรย์
30 X-ray services การให้บริการเจ้าหน้าที่เอกซเรย์
31 X-ray shop ร้าน เอ็กซเรย์
32 X-ray source วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
33 X-ray star วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
34 X-ray therapy การรักษาด้วยด้วยรังสีเอ็กซ์
35 X-ray tube หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้รังสีเอ็กซ์
36 Xampp Xampp
37 Xanadu สถานที่สวยงามมาก
38 Xanth- สีเหลือง
39 Xanthan ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย
40 Xanthan gum ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย
41 Xanthate เกลือของ xanthic acid
42 Xanthein เม็ดสีเหลืองของพืชที่สามารถละลายน้ำได้
43 Xanthine สารประกอบสีเหลืองในโมเลกุลของสีย้อม
44 Xantho- สีเหลือง
45 Xanthoma ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
46 Xanthomas คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา
47 Xanthomatas คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา
48 Xanthomatous ซึ่งเป็นก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
49 Xanthomatous เกี่ยวกับก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
50 Xanthous ซึ่งมีสีเหลือง
51 Xavier ซาเวียร์
52 XD คำย่อของ ex-dividend
53 Xe สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ xenon
54 Xebec เรือขนาดเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา
55 Xen- ต่างด้าว, ต่างชาติ
56 Xeno- ต่างด้าว, ต่างชาติ
57 Xenogamous เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์
58 Xenogamy การผสมพันธุ์ต้นไม้ต่างพันธุ์กัน
59 Xenogenesis หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต, การสร้าง
60 Xenogenetic เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
61 Xenogenic เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
62 Xenograft การย้ายเนื้อเยื่อจาก
63 Xenon ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe
64 Xenophile ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ
65 Xenophilia ความชื่นชอบชาวต่างชาติ
66 Xenophilous ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ
67 Xenophobe ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ
68 Xenophobia ความกลัวของใหม่
69 Xenophobia โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ
70 Xenophobic ซึ่งหวาดกลัวชาวต่างชาติ
71 Xer- แห้ง
72 Xerarch ซึ่งอยู่ในที่แห้ง
73 Xeric เกี่ยวกับสภาพที่เป็นทะเลทราย
74 Xero- แห้ง
75 Xerophilous ซึ่งมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
76 Xerophily การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
77 Xerophthalmia ภาวะเยื่อบุตาอักเสบ
78 Xerophthalmic เกี่ยวกับเยื่อบุตาอักเสบ
79 Xerophyte ต้นไม้ในทะเลทราย
80 Xeroradiography การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซเรย์
81 Xerosere การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
82 Xerothemic เกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง
83 Xerox กระบวนการถ่ายเอกสาร
84 Xerox ถ่ายเอกสาร
85 Xerox ถ่ายเอกสาร
86 Xerox ถ่ายเอกสาร, ทำสำเนาเอกสาร
87 Xerox เครื่องถ่ายเอกสาร
88 Xerox เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร
89 Xerxes I กษัตริย์ของอาณาจักรเปอร์เซีย (ได้รับขนานนามว่า the Great)
90 Xetra Xetra
91 Xhosa ผู้อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้, ภาษา Bantu ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ Zulu อย่างมาก
92 Xhosas คำนามพหูพจน์ของ Xhosa, ผู้อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้
93 XI นอกความสนใจ
94 Xi นอกความสนใจ
95 Xia Yan, whose body was covered in mud and blood, struggled to climb to his feet on the ground. Xia Yan ซึ่งร่างของเขาถูกปกคลุมอยู่ในโคลนและเลือดพยายามที่จะปีนขึ้นไปที่เท้าของเขาบนพื้นดิน
96 Xia Yan’s body flew backwards by a couple of hundred metres at that moment. ร่างกายของ Xia Yan บินไปข้างหลังโดยไม่กี่ร้อยเมตรในขณะนั้น
97 Xia Yan’s body once again flew backwards. ร่างกายของ Xia Yan บินไปข้างหลังอีกครั้ง
98 Xia Yan’s stern cry had just sounded out when a tiger-like roar was suddenly transmitted over from his front. เสียงร้องที่รุนแรงของ Xia Yan ได้ดังขึ้นเมื่อเสียงคำรามจากเสือแผดเสียงพุ่งไปจากด้านหน้าของเขา
99 Xiamen เกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
100 Xif Xif
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่