คำศัพท์ หมวด X (หน้า 1/2)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 (X10) (X10)
2 .xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/r/ybFX6jADFH0.png);background-repeat:no-repeat;background-size:auto;background-position:0 -492px;di .x.fbcdn.net / rsrc.php / v3 / ya / r / ybFX6jADFH0.png); background-repeat: no-repeat; background-size: auto; background-position: 0 -492px; di
3 1x Men's Tie (The other accessories are not be included) 1x Men's Tie (อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ไม่รวมอยู่ในชุด)
4 3x40'HQ containers and shipment Etd:Dec.10'18 there are 5x40'HQ container so shipment for Etd:Dec.10'18 there คอนเทนเนอร์ 3x40'HQ และการจัดส่ง Etd: Dec.10'18 มีคอนเทนเนอร์ 5x40'HQ เพื่อจัดส่งสำหรับ Etd: Dec.10'18 there
5 X พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
6 X พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
7 X .9968, or very nearly 4,998,609-roughly half X .9968 หรือเกือบ 4,998,609- ประมาณครึ่งหนึ่ง
8 X and y satisfy the equation X และ y ตอบสนองสมการ
9 X chromosome โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)
10 X div คำย่อของ ex-dividend
11 X hand clamp X หนีบมือ
12 X I'm driving Xฉันกำลังขับรถ
13 X marks the spot ตำแหน่งที่แน่นอน, จุดที่แน่นอน
14 X ray ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
15 X ray ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์
16 X ray รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
17 X ray รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
18 X ray รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
19 X staff hand clamp X หนีบมือพนักงาน
20 X-axis แกนนอน, แกน x
21 X-ing บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
22 X-ing บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
23 X-mas means Christmas X-mas หมายถึงวันคริสต์มาส
24 X-radiation การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์
25 X-rated ซึ่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าชม
26 X-ray การฉายแสง
27 X-ray ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
28 X-ray ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์
29 X-ray รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
30 X-ray รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
31 X-ray รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
32 X-ray diffraction การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
33 X-ray digital photos ภาพถ่ายX-ray digital
34 X-ray eyes การมีความสามารถมองผ่านสิ่งของ
35 X-RAY FLUORESCENCE X-RAY FLUORESCENCE
36 X-ray foot bone เอ็กซ์เรย์กระดูกเท้า
37 X-ray order list รายการสั่ง X-ray
38 X-ray Photograph ภาพถ่ายเอ็กซเรย์
39 X-ray services การให้บริการเจ้าหน้าที่เอกซเรย์
40 X-ray shop ร้าน เอ็กซเรย์
41 X-ray source วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
42 X-ray star วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
43 X-ray therapy การรักษาด้วยด้วยรังสีเอ็กซ์
44 X-ray tube หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้รังสีเอ็กซ์
45 X2 X2
46 Xampp Xampp
47 Xanadu สถานที่สวยงามมาก
48 Xanth- สีเหลือง
49 Xanthan ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย
50 Xanthan gum ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย
51 Xanthate เกลือของ xanthic acid
52 Xanthein เม็ดสีเหลืองของพืชที่สามารถละลายน้ำได้
53 Xanthine สารประกอบสีเหลืองในโมเลกุลของสีย้อม
54 Xantho- สีเหลือง
55 Xanthoma ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
56 Xanthomas คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา
57 Xanthomatas คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา
58 Xanthomatous ซึ่งเป็นก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
59 Xanthomatous เกี่ยวกับก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
60 Xanthous ซึ่งมีสีเหลือง
61 Xavier ซาเวียร์
62 Xbox One to be released in 26 new countries is September Xbox One ที่จะวางจำหน่ายใน 26 ประเทศใหม่คือเดือนกันยายน
63 Xculsive Xculsive
64 XD XD
65 XD คำย่อของ ex-dividend
66 Xe สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ xenon
67 Xebec เรือขนาดเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา
68 Xen- ต่างด้าว, ต่างชาติ
69 Xeno- ต่างด้าว, ต่างชาติ
70 Xenogamous เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์
71 Xenogamy การผสมพันธุ์ต้นไม้ต่างพันธุ์กัน
72 Xenogenesis หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต, การสร้าง
73 Xenogenetic เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
74 Xenogenic เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
75 Xenograft การย้ายเนื้อเยื่อจาก
76 Xenon ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe
77 Xenophile ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ
78 Xenophilia ความชื่นชอบชาวต่างชาติ
79 Xenophilous ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ
80 Xenophobe ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ
81 Xenophobia ความกลัวของใหม่
82 Xenophobia โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ
83 Xenophobic ซึ่งหวาดกลัวชาวต่างชาติ
84 Xer- แห้ง
85 Xerarch ซึ่งอยู่ในที่แห้ง
86 Xeric เกี่ยวกับสภาพที่เป็นทะเลทราย
87 Xero- แห้ง
88 Xerophilous ซึ่งมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
89 Xerophily การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
90 Xerophthalmia ภาวะเยื่อบุตาอักเสบ
91 Xerophthalmic เกี่ยวกับเยื่อบุตาอักเสบ
92 Xerophyte ต้นไม้ในทะเลทราย
93 Xeroradiography การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซเรย์
94 Xerosere การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
95 Xerothemic เกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง
96 Xerox กระบวนการถ่ายเอกสาร
97 Xerox ถ่ายเอกสาร
98 Xerox ถ่ายเอกสาร
99 Xerox ถ่ายเอกสาร, ทำสำเนาเอกสาร
100 Xerox เครื่องถ่ายเอกสาร
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่