คำศัพท์ หมวด Y (หน้า 1/81)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "y "Y
2 "Yaowarat District" or "Chaina Town", the street that has been called "ย่านเยาวราช" หรือที่เรียกกันติดปากว่า "Chaina Town" ถนนที่ได้รับการขนานนามว่า
3 "Yes, delicious, dark cookies. she is ." "ใช่อร่อยและมืดคุกกี้เธอคือ"
4 "Yes, delicious, dark cookies. That would be crazy." “อื้ม อร่อยแฮะ ดาร์กคุกกี้ ยัยนั่นคงจะเป็นบ้าใช่ไหม”
5 "Yes, it’s a special day, because the kindest and beautiful person was born on this special day. Happy birthday, thanks for joining "ใช่วันพิเศษเพราะคนที่ใจดีและสวยงามเกิดในวันพิเศษนี้สวัสดีครับขอบคุณสำหรับการเข้าร่วม
6 "You are a man who is not a gentleman." ”คุณเป็นผู้ชายที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยจริงๆ”
7 "You are a man who is not a gentleman." ”คุณเป็นผู้ชายที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยจริงๆ”
8 "You are very beautiful like an angel" “คุณสวยมาก เหมือนนางฟ้า”
9 "You can not tell two boys apart." "คุณไม่สามารถบอกเด็กชายสองคนแยกออกจากกันได้"
10 "You can't tell the two boys apart." "คุณไม่สามารถบอกเด็กชายสองคนออกจากกันได้"
11 "You eat, it's delicious. You say," the wife answered and walked into the kitchen. “คุณกินเถอะ มันอร่อยหนิ คุณบอก” ภรรยาตอบแล้วเดินเข้าครัวไป
12 "You eat, you say it is delicious?" The wife answered and walked into the kitchen. “คุณกินเถอะ คุณบอกว่ามันอร่อยหนิหรือไม่ใช่” ภรรยาตอบแล้วเดินเข้าครัวไป
13 "You guys just wait No such thing ' "as soon as it is soon extinguished." "พวกคุณแค่รอไม่มีอะไรแบบนี้" "เร็วที่สุดเท่าที่จะดับเร็ว ๆ นี้"
14 "You guys? "พวกนายอ่ะเหรอ
15 "You try another dress. “คุณลองเดรสตัวอื่นสิ
16 "You try another dress. It's like you." “คุณลองเดรสตัวอื่นสิมันเข้ากับคุณเหมือนกัน ”
17 "You try another dress. Look, it's like you." “คุณลองเดรสตัวอื่นดูสิมันเข้ากับคุณเหมือนกัน ”
18 "You try other dresses. It suits you too." “คุณลองเดรสตัวอื่นสิมันเหมาะกับคุณเหมือนกัน ”
19 "You try other dresses. Look, it should be with you too." “คุณลองเดรสตัวอื่นดูสิมันน่าจะเข้ากับคุณเหมือนกันนะ ”
20 "You try other dresses. Look, it's like you." “คุณลองเดรสตัวอื่นดูสิมันก็เข้ากับคุณเหมือนกัน ”
21 "You try other things. Look, it should be with you too." “คุณลองตัวอื่นดูสิมันน่าจะเข้ากับคุณเหมือนกันนะ ”
22 "You try other things. Looks like it should be with you too, right?" “คุณลองตัวอื่นดูสิมันน่าจะเข้ากับคุณเหมือนกันนะ ใช่ไหม”
23 "You try to taste the cookies. “คุณลองชิมคุกกี้ดูสิ
24 "You try to taste the cookies. I intend to do a lot. I hope you like it" "คุณลองชิมคุกกี้ฉันตั้งใจจะทำมากฉันหวังว่าคุณจะชอบ"
25 "Your life is so boring ... Look at my life, I'm running comfortably in the meadow every day." “ชีวิตของท่านช่างน่าเบื่อยิ่งนัก …ดูนี่ซิ ดูชีวิตข้าสิได้วิ่งเล่นอย่างสบายในทุ่งหญ้า ทุกๆ วันเลย”
26 "Your man?" "คนของคุณ?"
27 "Your wife, right?" “ภรรยานายหรอ ใช่ไหม”
28 'Yes, that's right. 'ถูกต้องเลย.
29 'Yes, there is, Father,' said Igor. "ใช่แล้วพ่อ" อิกอร์กล่าว
30 'Yes,' said the old man, 'and that's why I can't do the work myself, I'm afraid.' "ใช่แล้ว" ชายชรากล่าว "และนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่สามารถทำผลงานได้เองฉันกลัว"
31 'Yes,' she replied. 'ใช่' เธอตอบ
32 'You could use one of those little pieces of wood that we usually burn on the fire.' คุณสามารถใช้ไม้ชิ้นเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งที่เราเผาไหม้ได้
33 'You see,' he said, turning to his son-in-law, 'you've changed dirt into gold! 'คุณเห็น' เขาพูดหันไปหาลูกเขยของเขาว่า 'คุณเปลี่ยนสิ่งสกปรกเป็นทองคำ!
34 'You've done everything that I did when I was a young man!' 'คุณได้ทำทุกอย่างที่ฉันทำตอนที่ฉันยังเด็ก!'
35 'Young man, do you have any money?' 'ชายหนุ่มคุณมีเงินไหม?'
36 'y]8 'y] 8
37 (Yeung & Brockbank, 1995). (Yeung & Brockbank, 1995)
38 (You?ve) got me ไม่รู้สิ, ไม่รู้เหมือนกัน
39 ,You probably want to use penetration pricing คุณอาจต้องการใช้การกำหนดราคาการเจาะ
40 .Yes or no .ใช่หรือไม่
41 5years and then contact outside contact 5 ปีแล้วติดต่อภายนอกติดต่อ
42 Y Y
43 Y พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25
44 Y chromosome โครโมโซมเพศ
45 Y chromosome infertility is usually caused by deletions of genetic material in regions of the Y chromosome called azoospermia factor (AZF) A, B, or C. Genes in these regions are believed to provide instructions for making proteins involved in sperm c ความผิดปกติของโครโมโซม Y เกิดจากการลบสารพันธุกรรมในบริเวณโครโมโซม Y ที่เรียกว่า azoospermia factor (AZF) A, B หรือ C. ยีนในบริเวณเหล่านี้เชื่อกันว่าคำแนะนำในการทำโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับตัวอสุจิ c.
46 Y k nivel de dificultad tiene el primero? Y k nivel de dificultad tiene el primero?
47 Y need to apart? คุณต้องแยกจากกัน?
48 Y she want me only Y เธอต้องการฉันเท่านั้น
49 Y Teamwork and collaboration are regarded as important goals for health การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันถือเป็นเป้าหมายสำคัญต่อสุขภาพ
50 Y tell me about thailand บอกฉันเกี่ยวกับประเทศไทย
51 Y u shy honey? คุณอายที่รักเหรอ?
52 Y' hear ได้ยินไหม, เข้าใจไหม
53 Y, again making the system of Y ทำให้ระบบของอีกครั้ง
54 Y-axis แกนในแนวตั้งของกราฟ
55 Y-Tocopherol and 8-tocopherol were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). Y-Tocopherol และ 8-tocopherol ซื้อจาก Sigma-Aldrich (St. Louis, USA)
56 Y., 2002). Y. , 2002)
57 Y.M.C.A. คำย่อของ Young Men"s Christian Association, สมาคมวายเอ็มซีเอ
58 Y0u looking so beautiful and att Y0u ดูสวยและน่าสนใจ
59 Y? Y?
60 Y??À¾t<¯Ö?[ª\³PLzݤ£Ì???ñ??\¤z???ÈV???òSa8Ûô¼±wÞ¹dol Y ?? À¾t <o? [ª \ ³PLzݤ£ฉัน ??? ñ ?? \ ¤z ??? ??? EV òSa8Ûô¼±wÞ¹dol
61 Y??À¾t<¯Ö?[ª\³PLzݤ£Ì???ñ??\¤z???ÈV???òSa8Ûô¼±wÞ¹dol Tëy¡§????,ò?16#???ÿóÛV Y ?? À¾t <¯? ª³³¾¾¾¾¾¾¤¤¤¤¤òòòò¾¾¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
62 Ya honor hold on a second cause I gotta drop my weapon เกียรติยศที่ฉันยึดมั่นในสาเหตุที่สองฉันต้องปล่อยอาวุธของฉัน
63 Ya rdena ยา rdena
64 Ya sure ill come Ya แน่ใจว่าป่วยมา
65 Ya, don't you come with? ภารยาคุณไม่มาด้วยหรอ
66 Yaa-nang leaves 1 small cup   Yaa-nang ทิ้ง 1 ถ้วยเล็ก  
67 Yab Yab
68 Yabber การพูดที่เร็วและเข้าใจยาก (แบบออสเตรเลีย)
69 Yabber พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ), พูดอย่างเร็ว
70 Yabber พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ), พูดอย่างเร็ว
71 Yacht Yacht
72 Yacht เรือยนต์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว, เรือท่องเที่ยว, เรือยอชท์
73 Yacht เรือใบที่ใช้สำหรับท่องเที่ยวหรือแข่งเรือ, เรือท่องเที่ยว, เรือแข่ง
74 Yacht แล่นเรือท่องเที่ยว
75 Yachting การแล่นเรือเที่ยว
76 Yachtsman เจ้าของเรือยอชท์, ผู้แข่งเรือยอชท์
77 Yachtsmanship การเป็นเจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์
78 Yachtswoman เจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์ที่เป็นผู้หญิง
79 Yack การพูดเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
80 Yack พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), พูดยืดยาวและไร้สาระ
81 Yack พูดมากน่าเบื่อ
82 Yack! คำอุทานแสดงถึงความรังเกียจ
83 Yackety-yak การคุยไม่หยุดและไร้สาระ
84 Yacky น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง
85 Yad Yad
86 Yada after studying. Yada หลังจากเรียน
87 Yada has improved. Yada ดีขึ้น
88 Yaeh Yaeh
89 Yaffle นกหัวขวานชนิดหนึ่งที่มีขนสีเขียวและมีหงอนสีแดงอยู่บนหัว
90 Yah คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือรำคาญ
91 Yah I’m to far away anyway for anything else Yah ฉันจะอยู่ห่างไกลสำหรับสิ่งอื่นใด
92 Yah me eat rice ย่ะฉันกินข้าว
93 Yah! ย่ะ!
94 Yah. ย่ะ
95 Yahpiel Yahpiel
96 Yai Lamai Park สวนยายละมัย
97 Yak การพูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
98 Yak พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
99 Yak วัวป่าขนยาวในทิเบต
100 Yak is featured. จามรีมีจุดเด่นคือ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่