คำศัพท์ หมวด Y (หน้า 1/49)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Yes, it’s a special day, because the kindest and beautiful person was born on this special day. Happy birthday, thanks for joining "ใช่วันพิเศษเพราะคนที่ใจดีและสวยงามเกิดในวันพิเศษนี้สวัสดีครับขอบคุณสำหรับการเข้าร่วม
2 "You are a man who is not a gentleman." ”คุณเป็นผู้ชายที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยจริงๆ”
3 "You are a man who is not a gentleman." ”คุณเป็นผู้ชายที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยจริงๆ”
4 "You can not tell two boys apart." "คุณไม่สามารถบอกเด็กชายสองคนแยกออกจากกันได้"
5 "You can't tell the two boys apart." "คุณไม่สามารถบอกเด็กชายสองคนออกจากกันได้"
6 "You guys just wait No such thing ' "as soon as it is soon extinguished." "พวกคุณแค่รอไม่มีอะไรแบบนี้" "เร็วที่สุดเท่าที่จะดับเร็ว ๆ นี้"
7 "You guys? "พวกนายอ่ะเหรอ
8 "Your life is so boring ... Look at my life, I'm running comfortably in the meadow every day." “ชีวิตของท่านช่างน่าเบื่อยิ่งนัก …ดูนี่ซิ ดูชีวิตข้าสิได้วิ่งเล่นอย่างสบายในทุ่งหญ้า ทุกๆ วันเลย”
9 "Your man?" "คนของคุณ?"
10 'Yes, that's right. 'ถูกต้องเลย.
11 'Yes, there is, Father,' said Igor. "ใช่แล้วพ่อ" อิกอร์กล่าว
12 'Yes,' said the old man, 'and that's why I can't do the work myself, I'm afraid.' "ใช่แล้ว" ชายชรากล่าว "และนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่สามารถทำผลงานได้เองฉันกลัว"
13 'Yes,' she replied. 'ใช่' เธอตอบ
14 'You could use one of those little pieces of wood that we usually burn on the fire.' คุณสามารถใช้ไม้ชิ้นเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งที่เราเผาไหม้ได้
15 'You see,' he said, turning to his son-in-law, 'you've changed dirt into gold! 'คุณเห็น' เขาพูดหันไปหาลูกเขยของเขาว่า 'คุณเปลี่ยนสิ่งสกปรกเป็นทองคำ!
16 'You've done everything that I did when I was a young man!' 'คุณได้ทำทุกอย่างที่ฉันทำตอนที่ฉันยังเด็ก!'
17 'Young man, do you have any money?' 'ชายหนุ่มคุณมีเงินไหม?'
18 'y]8 'y] 8
19 (You?ve) got me ไม่รู้สิ, ไม่รู้เหมือนกัน
20 .Yes or no .ใช่หรือไม่
21 Y Y
22 Y พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25
23 Y chromosome โครโมโซมเพศ
24 Y chromosome infertility is usually caused by deletions of genetic material in regions of the Y chromosome called azoospermia factor (AZF) A, B, or C. Genes in these regions are believed to provide instructions for making proteins involved in sperm c ความผิดปกติของโครโมโซม Y เกิดจากการลบสารพันธุกรรมในบริเวณโครโมโซม Y ที่เรียกว่า azoospermia factor (AZF) A, B หรือ C. ยีนในบริเวณเหล่านี้เชื่อกันว่าคำแนะนำในการทำโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับตัวอสุจิ c.
25 Y tell me about thailand บอกฉันเกี่ยวกับประเทศไทย
26 Y' hear ได้ยินไหม, เข้าใจไหม
27 Y-axis แกนในแนวตั้งของกราฟ
28 Y-Tocopherol and 8-tocopherol were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). Y-Tocopherol และ 8-tocopherol ซื้อจาก Sigma-Aldrich (St. Louis, USA)
29 Y.M.C.A. คำย่อของ Young Men"s Christian Association, สมาคมวายเอ็มซีเอ
30 Y0u looking so beautiful and att Y0u ดูสวยและน่าสนใจ
31 Y??À¾t<¯Ö?[ª\³PLzݤ£Ì???ñ??\¤z???ÈV???òSa8Ûô¼±wÞ¹dol Y ?? À¾t <o? [ª \ ³PLzݤ£ฉัน ??? ñ ?? \ ¤z ??? ??? EV òSa8Ûô¼±wÞ¹dol
32 Y??À¾t<¯Ö?[ª\³PLzݤ£Ì???ñ??\¤z???ÈV???òSa8Ûô¼±wÞ¹dol Tëy¡§????,ò?16#???ÿóÛV Y ?? À¾t <¯? ª³³¾¾¾¾¾¾¤¤¤¤¤òòòò¾¾¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
33 Ya honor hold on a second cause I gotta drop my weapon เกียรติยศที่ฉันยึดมั่นในสาเหตุที่สองฉันต้องปล่อยอาวุธของฉัน
34 Ya sure ill come Ya แน่ใจว่าป่วยมา
35 Yaa-nang leaves 1 small cup   Yaa-nang ทิ้ง 1 ถ้วยเล็ก  
36 Yab Yab
37 Yabber การพูดที่เร็วและเข้าใจยาก (แบบออสเตรเลีย)
38 Yabber พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ), พูดอย่างเร็ว
39 Yabber พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ), พูดอย่างเร็ว
40 Yacht Yacht
41 Yacht เรือยนต์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว, เรือท่องเที่ยว, เรือยอชท์
42 Yacht เรือใบที่ใช้สำหรับท่องเที่ยวหรือแข่งเรือ, เรือท่องเที่ยว, เรือแข่ง
43 Yacht แล่นเรือท่องเที่ยว
44 Yachting การแล่นเรือเที่ยว
45 Yachtsman เจ้าของเรือยอชท์, ผู้แข่งเรือยอชท์
46 Yachtsmanship การเป็นเจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์
47 Yachtswoman เจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์ที่เป็นผู้หญิง
48 Yack การพูดเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
49 Yack พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), พูดยืดยาวและไร้สาระ
50 Yack พูดมากน่าเบื่อ
51 Yack! คำอุทานแสดงถึงความรังเกียจ
52 Yackety-yak การคุยไม่หยุดและไร้สาระ
53 Yacky น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง
54 Yad Yad
55 Yada after studying. Yada หลังจากเรียน
56 Yada has improved. Yada ดีขึ้น
57 Yaeh Yaeh
58 Yaffle นกหัวขวานชนิดหนึ่งที่มีขนสีเขียวและมีหงอนสีแดงอยู่บนหัว
59 Yah คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือรำคาญ
60 Yah I’m to far away anyway for anything else Yah ฉันจะอยู่ห่างไกลสำหรับสิ่งอื่นใด
61 Yah! ย่ะ!
62 Yah. ย่ะ
63 Yahpiel Yahpiel
64 Yai Lamai Park สวนยายละมัย
65 Yak การพูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
66 Yak พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
67 Yak วัวป่าขนยาวในทิเบต
68 Yak is featured. จามรีมีจุดเด่นคือ
69 Yak or yak จามรีหรือแย็ก
70 Yak or Yak live in the Tibetan plateau and north to Mongolia and Russia. จามรีหรือแย็กอาศัยอยู่ในที่ราบสูงทิเบตและเหนือไปจนถึงมองโกเลียและรัสเซีย
71 Yak or Yak live in the Tibetan plateau and north to Mongolia. จามรีหรือแย็กอาศัยอยู่ในที่ราบสูงทิเบตและเหนือไปจนถึงมองโกเลีย
72 Yak or Yak live in the Tibetan Plateau. จามรีหรือแย็กอาศัยอยู่ในที่ราบสูงทิเบต
73 Yak or yak live in. จามรีหรือแย็กอาศัยอยู่ใน
74 Yak Yak or Yak Yak จามรีหรือแย็ก จามรีอาศัย
75 Yaketori (YA) is a lens cleaning process. Yaketori (YA) คือกระบวนการการทำความสะอาดเลนส์หลังจากสิ้นสุดกระบวนการขัดก่อนส่ง QC
76 Yakgwa (약과; 藥菓), also called gwajul (과줄), is a type of yumil-gwa, which is deep-fried, wheat-based hangwa (Korean confections).[2] Yakgwa (약과; 藥菓) หรือเรียกอีกชื่อว่า gwajul (과줄) เป็นชนิดของ yumum-gwa ซึ่งเป็นเนื้อทอดข้าวหม่อน (Korean confections) ที่มีข้าวสาลี [2]
77 Yakir or Yak live in the Tibetan plateau and north to Mongolia and Russia, where it is cold. จามรีหรือแย็กอาศัยอยู่ในที่ราบสูงทิเบตและเหนือไปจนถึงมองโกเลียและรัสเซียซึ่งเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเย็น
78 Yakis are found in the southern Himalayan region of Asia. จะพบจามรีในเขตหิมาลัยทางตอนใต้ของเอเชีย
79 Yakitori ไก่ย่างหมักซอสของญี่ปุ่น
80 Yakka งาน (แบบออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) (คำไม่เป็นทางการ), การทำงาน
81 Yakutnaya ญาโกณฑัญญะ
82 Yakuza สมาชิกของแก๊งยากูซ่า
83 Yakuza แก๊งอันธพาลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น
84 Yala ยะลา
85 Yala has a fertility rate. ในขณะที่จังหวัดยะลามีอัตราเจริญพันธุ์
86 Yala Province จังหวัดยะลา
87 Yale กุญแจยี่ห้อเยล
88 Yale มหาวิทยาลัยเยลในอเมริกา
89 Yalz Yalz
90 Yam ต้นมันเทศหรือมันเทศ
91 Yam บ้าน
92 Yam มัน
93 Yam มันเทศหรือมันเทศ
94 Yam bean แกว
95 Yam-bean มันแกว
96 Yamato Transport started the first service in the 1970s, and although there are now several other delivery service companies, Yamato's Takkyubin service remains Yamato Transport เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี 1970 และแม้ว่าขณะนี้มี บริษัท ให้บริการจัดส่งอื่น ๆ หลายแห่งแล้ว แต่บริการ Takkyubin ของยามาโตะยังคงมีอยู่
97 Yamen ที่พักหรือที่ทำการข้าราชการในจีน (จีนสมัยปกครองด้วยกษัตริย์)
98 Yammer การคราง, การพูดเสียงสะอื้น, การบ่น, การสะอื้น
99 Yammer การพูดเสียงดังและยืดยาว
100 Yammer คราง, บ่นอู้อี้, สะอื้น, บ่น, พูดเสียงสะอื้น
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่