คำศัพท์ หมวด Z (หน้า 1/2)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 (Z)-4-undecenal (Z4-11Al) is the volatile pheromone produced by females of the vinegar   (Z) -4-undecenal (Z4-11Al) เป็นฟีโรโมนระเหยที่ผลิตโดยตัวเมียของน้ำส้มสายชู  
2 2z-2 (yxf) 2x-2 (zyf and) 2y-2 (xzf - Orbital has the same symbol. กลุ่มที่ 2 มีพลังงานปานกลางมีความเสถียรปานกลางมี 3 ออร์บิทัลที่มีพลังงานเท่ากัน คือ )2z-2(yxf ) 2x-2(zyf และ ) 2y-2(xzf - ออร์บัทัล มีสัญลักษณ์
3 2z-2 (yxf) 2x-2 (zyf and) 2y-2 (xzf-antonym is symmetric in t2u, as shown in Fig. )2z-2(yxf ) 2x-2(zyf และ ) 2y-2(xzf -ออรบัทัล มีสัญลักษณสมมาตรคือ t 2u ดังแสดงในภาพที่ 3.7
4 Z Z
5 Z   Z  
6 Z พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 26, สิ่งที่มีรูปเหมือนตัวอักษรดังกล่าว
7 Z CELL SOLUTIONS was founded on August 21, 2014 with 12,000,000 million baht with paid-up capital to provide calibration instrument services and measurement. Z CELL SOLUTIONS ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2014 ด้วยทุนจดทะเบียน 12,000,000 ล้านบาทเพื่อให้บริการเครื่องมือวัดและวัดค่า
8 Z's หลับ
9 Z: \ Coporate Folders \ C. Admin Department \ g. Purchasing \ PO-Follow up. และแจ้งให้ผู้ขอทราบโดยการเก็บประวัติการติดตามผลทาง Z:\Coporate Folders\C. Admin Department\g. Purchasing\PO-Follow up (ติดตามใบสั่งซื้อ)
10 Z: \ Coporate Folders \ C. Admin Department \ g. Purchasing \ PO-Follow up. และแจ้งให้ผู้ขอทราบโดยการเก็บประวัติการติดตามผลทาง Z:\Coporate Folders\C. Admin Department\g. Purchasing\PO-Follow up (ติดตามใบสั่งซื้อ)
11 Zabrze ซาบซี้ง
12 Zag เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา, เคลื่อนที่อย่างเร็ว
13 Zaire สาธารณรัฐซาเอียร์ในภาคกลางของแอฟริกา
14 Zaire หน่วยเงินตราของประเทศซาเอียร์
15 Zalacca สละ
16 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC กำจัด
17 Zany ตลกโง่ๆ, ตลกเจ็บ
18 Zany ตัวตลกโง่ๆ, ตลกเจ็บ
19 Zap! ว้าว, โอ้โห, อุ๊ย
20 ZARA is the current Challenger brand with more than 2,000 branches in 85 countries around the world. ZARA เป็นแบรนด์ชาเลนเจอร์ในปัจจุบันมีสาขากว่า 2 พันแห่งใน 85 ประเทศทั่วโลก บริษัท อินเทลซ์มีรายได้มากที่สุดในโลก
21 Zavier Zavier
22 Zazz Urban wants to know the billing and payment terms. Zazz Urban ต้องการทราบข้อกำหนดการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
23 Zazz Urban wants to know the billing and payment terms. Zazz Urban ต้องการทราบข้อกำหนดการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
24 Zeal ความกระตือรือร้นจนเกินไป, ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน
25 Zeal for something ความชื่นชอบ
26 Zealot ผู้กระตือรือร้นเกินไป
27 Zebec เรือเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา
28 Zebra ม้าลาย
29 Zebra ม้าลาย
30 Zebra ม้าลาย
31 Zebra ม้าลาย
32 Zebra crossing ทางม้าลาย
33 Zebra crossing ม้าลาย
34 Zebra has four legs. ม้าลายมีสี่ขา
35 Zebra Zebra or zebra pasture is a kind of zebra. 4. Zebra ม้าลาย หรือ ม้าลายทุ่งหญ้าเป็นม้าลายชนิดหนึ่ง
36 Zebu วัวของเอเชียพันธุ์หนึ่ง
37 Zeds หลับ
38 Zen นิกายเซนในพุทธศาสนา
39 Zen เซน
40 Zenith จุดสุดยอด, จุดสุดขีด, จุดสำคัญที่สุด
41 Zephyr ลมตะวันตก
42 Zephyrus เทพแห่งลมตะวันตก
43 Zero คนไร้ค่า (คำไม่เป็นทางการแสดงความดูถูก), คนล้มเหลว, คนว่างเปล่า
44 Zero จุดต่ำสุด
45 Zero ซึ่งมีค่าเป็นศูนย์, เป็นศูนย์
46 Zero ปรับให้เป็นศูนย์, เป็นศูนย์, ทำให้กลายเป็นศูนย์, ทำให้เป็นศูนย์
47 Zero ศูนย์
48 Zero ศูนย์
49 Zero เลขศูนย์, ศูนย์, เครื่องหมายศูนย์, เลขศูนย์, ระดับศูนย์, ค่าทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ระหว่าง บวก และ ลบ
50 Zero gravity สภาวะความถ่วงเป็นศูนย์
51 Zero hour เวลาเริ่มต้น
52 Zero in เล็งปืนไปยัง
53 Zero in on พุ่งตรงไปยัง
54 Zero in on มุ่งความสนใจไปยัง
55 Zero in on เล็งปืนไปยัง
56 Zero the Enforcer (Zero Sugar) แพนเค้ก Zero the Enforcer (Zero Sugar)
57 Zero the Enforcer (Zero Sugar) is a menu that celebrates the launch of the new movie. แพนเค้ก Zero the Enforcer (Zero Sugar) เป็นเมนูที่ร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัวเดอะมูฟวี่ภาคใหม่
58 ZERO WASTE ZERO WASTE
59 Zero-rated goods สินค้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
60 Zest ความสนุกสนาน, ความเข้มข้น, ความอร่อย
61 Zeta ตัวอักษรกรีกตัวที่6
62 Zeus เทพเจ้าเซอุสเป็นเทพแห่งท้องฟ้าหรือสวรรค์
63 Zeus and Hades were his brothers. Zeus และ Hades เป็นพี่น้องของเขา
64 Zha Duo, Qi Ze, and Feng Yan weren't Zha Duo, Qi Ze และ Feng Yan ไม่ได้
65 Zhang Lin จางเหม่่ยหลิน
66 ZIFT คำย่อของ zygote intra-fallopian transfer, กระบวนการช่วยผู้มีบุตรยาก
67 Zift คำย่อของ zygote intra-fallopian transfer, กระบวนการช่วยผู้มีบุตรยาก
68 Zig เคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งของรูปฟันปลา
69 Zig-zagged Zig-zagged
70 Zigzag คดเคี้ยวไปมา
71 Zigzag ความคดเคี้ยว
72 Zigzag ซิกแซ็ก
73 Zigzag พับผ้า
74 Zigzag รูปฟันปลา, รูปตัว z, รูปฟันเลื่อย
75 Zigzag ลดเลี้ยว
76 Zigzag ลดเลี้ยว
77 Zigzag สลับฟันปลา
78 Zigzag เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา, วกวน, เลี้ยวไปมา
79 Zigzag เป็นรูปฟันปลา, คดเคี้ยว, เป็นฟันเลื่อย
80 Zilch ไม่มีอะไรเลย
81 Zillion จำนวนมากจนนับไม่ถ้วน
82 Zimbabwe ประเทศซิมบับเว
83 Zimbabwean ชาวซิมบับเว
84 Zinc สังกะสี
85 Zinc สังกะสี (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Zn)
86 Zinc diethyldithiocarbamate, zinc dibuthyldithiocarbamate, zinc oxide, diphenyl สังกะสี diethyldithiocarbamate, สังกะสี dibuthyldithiocarbamate, สังกะสีออกไซด์, diphenyl
87 Zinc oxide สารสำหรับทำกระจกทึบแสงหรือไม้ขีดไฟ
88 Zing ความมีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), ความตื่นเต้น
89 Zing เกิดเสียงดังหวือผ่านไป (เช่น เสียงของลูกปืนที่ดังผ่านอากาศ)
90 Zing เสียงดังหวือผ่านไป (เช่น เสียงของลูกปืนที่ดังผ่านอากาศ)
91 Zingiber cassumunar Roxb (Zingiberaceae) ไพล
92 Zinnia elegans บานชื่น
93 Zion ชาวยิว
94 Zion สวรรค์
95 Zion เขาในเมืองเยรูซาเล็ม
96 Zip ซิป, ที่รูดปิดเปิดทำด้วยโลหะสำหรับติดเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
97 Zip along เคลื่อนไปข้างหน้างอย่างเร็ว, พุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็ว
98 Zip closure หุ้มขอบปาก ติดซิป
99 ZIP code เขตไปรษณีย์
100 Zip code เขตไปรษณีย์
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่