คำศัพท์ทันเหตุการณ์ภาษาอังกฤษ

Silent Letters [U]

รวม Silent Letters U - พยัญชนะไม่ออกเสียง U


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Silent Letters [U] ทั้งหมด

คำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในคำศัพท์ทันเหตุการณ์ 8 คำ

Noคำศัพท์แปลว่า
1colleagueเพื่อนร่วมงาน
2guessเดา
3guardยาม
4guideแนะนำ
5guiltความรู้สึกผิด
6guitarกีตาร์
7tongueลิ้น
8Buildสร้าง

Silent Letters [U]

คำศัพท์ทันเหตุการณ์ยอดนิยม

ท่องคำศัพท์วันละชุด หลากหลายบท ท่องก่อนสอบ ท่องเพิ่มคลังศัพท์ เพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างดี

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม