คำศัพท์ทันเหตุการณ์ภาษาอังกฤษ

Silent Letters [W]

รวม Silent Letters W - พยัญชนะไม่ออกเสียง W


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Silent Letters [W] ทั้งหมด

คำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในคำศัพท์ทันเหตุการณ์ 12 คำ

Noคำศัพท์แปลว่า
1answerตอบ
2swordดาบ
3twoสอง
4wholeทั้งหมด
5wristข้อมือ
6Wrapห่อ
7whoใคร
8Playwrightนักเขียนบทละคร
9Wreckการก่อวินาศกรรม
10Wrestleต่อสู้
11Writeเขียน
12Wrongไม่ถูกต้อง

Silent Letters [W]

คำศัพท์ทันเหตุการณ์ยอดนิยม

ท่องคำศัพท์วันละชุด หลากหลายบท ท่องก่อนสอบ ท่องเพิ่มคลังศัพท์ เพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างดี

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม