คำศัพท์ทันเหตุการณ์ภาษาอังกฤษ

Silent Letters [P]

รวม Silent Letters P - พยัญชนะไม่ออกเสียง P


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Silent Letters [P] ทั้งหมด

คำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในคำศัพท์ทันเหตุการณ์ 5 คำ

Noคำศัพท์แปลว่า
1corpsคณะ
2coupทำรัฐประหาร
3pneumoniaโรคปอดบวม
4psychologyจิตวิทยา
5receiptใบเสร็จรับเงิน

Silent Letters [P]

คำศัพท์ทันเหตุการณ์ยอดนิยม

ท่องคำศัพท์วันละชุด หลากหลายบท ท่องก่อนสอบ ท่องเพิ่มคลังศัพท์ เพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างดี

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม