คำศัพท์ทันเหตุการณ์ภาษาอังกฤษ

Silent Letters [S]

รวม Silent Letters S - พยัญชนะไม่ออกเสียง S


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Silent Letters [S] ทั้งหมด

คำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในคำศัพท์ทันเหตุการณ์ 5 คำ

Noคำศัพท์แปลว่า
1aisleทางเดินระหว่างที่นั่ง
2islandเกาะ
3debrisเศษ
4aproposในเรื่อง
5bourgeoisเกี่ยวกับชนชั้นกลาง

Silent Letters [S]

คำศัพท์ทันเหตุการณ์ยอดนิยม

ท่องคำศัพท์วันละชุด หลากหลายบท ท่องก่อนสอบ ท่องเพิ่มคลังศัพท์ เพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างดี

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม