บทความน่ารู้

คำนามนับได้ กับ นามนับไม่ได้

 

Countable nouns (คำนามนับได้) คือ

Countable nouns (คำนามนับได้) คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งที่สามารนับจำนวนได้ สามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์ (singular) และ พหูพจน์ (plural) เช่น dog/dogs, man/men, city/cities เป็นต้น

โดยคำนามนับได้ที่อยู่ในรูป เอกพจน์ (singular) จะต้องใส่ a หรือ an นำหน้าคำ ๆ นั้น และคำนามส่วนใหญ่จะเป็นคำนามประเภทนี้

 

Uncountable nouns (คำนามนับไม่ได้)

Uncountable nouns (คำนามนับไม่ได้) คือ คำนามที่ใช้เรียกสิ่งที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ และไม่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพหูพจน์ได้ หรือเรียกว่า Mass nouns เช่น rice, oil, history, hair เป็นต้น จะไม่สามารถใช้ a หรือ an กับคำนามประเภทนี้ได้

โดยส่วนมากแล้วคำนามในกลุ่ม Abstract nouns (คำนามที่เป็นนามธรรม) จะเป็นคำนามที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ เช่น happiness, goodness, knowledge, beauty เป็นต้น

แต่คำนามนับไม่ได้บางคำสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพหูพจน์ได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความหมายและบริบทของคำ เช่น Would you like some tea? tea ในที่นี้คือคำนามนับไม่ได้ เพราะหมายถึงชาที่ใช้สำหรับดืมโดยทั่วไป She ordered a tea. tea ในที่นี้คือคำนามนับได้ เพราะหมายถึงถ้วยที่ใช้ใส่ชา

 

คำที่สามารถใช้ได้ทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้

นอกจากนี้ยังมีคำบางคำที่สามารถใช้ได้กับคำนามนับได้ (Countable nouns) เท่านั้น และคำที่สามารถใช้ได้กับคำนามนับไม่ได้ (Uncountable nouns) เท่านั้น ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ คำใช้ได้กับคำนามนับได้ (Countable nouns) เท่านั้น few เช่น few cars. fewer เช่น fewer students. many เช่น many changes. several เช่น several books. คำใช้ได้กับคำนามนับไม่ได้ (Uncountable nouns) เท่านั้น little เช่น little time. less เช่น less food. much เช่น much pleasure, much sleep.

 

บางครั้งเราอาจจะได้ยินหรือได้เห็นบางคนใช้ less กับ คำนามนับได้ (Countable nouns) เช่น there are less cars outside the school gates เป็นต้น ถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นหรือได้ยินคนพูดแบบนี้กันทั่วไป แต่ยังไงก็ยังถือว่าเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เราควรหลีกเลี่ยงและให้งานให้ถูกต้องจะดีกว่าครับ

 

ขอขอบคุณและดูเพิ่มเติมจากต้นฉบับได้เลยจ้า https://www.englishtime.in.th/grammar/countable-uncountable-nouns/

คำนามนับได้ กับ นามนับไม่ได้

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

หมวดหมู่บทความ

แยกประเภทบทความ ตามลักษณะของเนื้อหา