บทความน่ารู้ หน้า : 4

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

  หมวดหมู่
Grammar Grammar Lesson Tense TOIEC ภาษาอังกฤษทั่วไป กริยา 3 ช่อง ความรู้ภาษาอังกฤษ เทศกาลสำคัญ
อนุประโยค
อนุประโยค
Grammar
Relative clause คือ อนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนกับ Adjective นั่นคือขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้า
เครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมายวรรคตอน
Grammar
Punctuation หรือ เครื่องหมายวรรคตอน เราก็พอรู้กันคร่าวๆว่าเครื่องหมายเหล่านี้มี หน้าที่เพื่อให้การแบ
กริยาช่วย
กริยาช่วย
Grammar
Modal Verbs คือ กริยาช่วย ที่มีความพิเศษตรงนี้มีความหมายในตัวมันเอง (ปกติกริยาช่วยมีหน้าที่ทำให้ประโ
ประโยคเงื่อนไข
ประโยคเงื่อนไข
Grammar
Conditional Sentences คือประโยคแสดงเงื่อนไขสมมติเหตุการณ์ ถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้ว (Condition
Tense - กาล (เวลา)
Tense - กาล (เวลา)
Grammar
Tense คือ รูปแบบของประโยคที่มีคำกริยา แสดงระบุเวลากำกับการกระทำในขณะที่พูดหรือเรียกสั้นๆในการเรียนหล
คำบุพบท
คำบุพบท
Grammar
คำบุพบท (prepositions) คือคำที่โยงคำนาม นามวลี หรือคำสรรพนามเข้ากับคำอื่น ๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์เกี
คำสันธาน
คำสันธาน
Grammar
คำสันธาน (Conjunction) คือ คำที่ใช้เชื่อมคำ หรือประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
คำบ่งชี้คำนาม
คำบ่งชี้คำนาม
Grammar
Determiners คือคำที่มีตำแหน่งอยู่หน้าคำนาม หรือสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ ที่เอาไว้บอกปริมาณ  บอกจำนวน
คำกริยาวิเศษณ์
คำกริยาวิเศษณ์
Grammar
Adverb คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยาและไม่ได้ขยายกริยา (Verb) เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถขยายคำคุณศั
คำคุณศัพท์ หรือ คำขยายคำนาม
คำคุณศัพท์ หรือ คำขยายคำนาม
Grammar
Adjectives เป็นอีกหนึ่งหลักสำคัญในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตรงกับภาษาไทยว่า คำคุณศัพท์ เป็นคำที่ใช้ขยายคำน
คำคุณศัพท์
คำคุณศัพท์
Grammar
คําคุณศัพท์ คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษคือคำขยายคำนาม มีหน้าที่ขยายหรืออธิบายลักษณะของคำนาม เช่น small cat
การเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบ
Grammar
การเปรียบเทียบ คือ การใช้ Adjective และ Adverb มาเป็นตัวบ่งบอกถึงความแตกต่างของสิ่งของ คน หรือเหตุกา