คำศัพท์ หมวด ก (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 กอ่น
2 การณ์ Observers' view the Pattaya view from the top corner on the highest floor of the building instead. ‘ผู้สังเกตการณ์’ ชมวิวพัทยาจากมุมสูงบนชั้นที่สูงที่สุดของอาคารแทนก็ได้
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่