คำศัพท์ หมวด ค (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Your man?" "คนของคุณ?"
2 "People are often too busy nowadays to go out and meet one another," explains O'Neil. "คนทั่วไปมักจะยุ่งมากในปัจจุบันที่จะออกไปข้างนอกและพบกันและกัน" โอนีลอธิบาย
3 A "conventionally attractive person", but not married and having a career as a doctor, may limit the selection process to allow unmarried women who are professional and will consider rewriting. "คนที่มีเสน่ห์ตามอัตภาพ" แต่ไม่ได้แต่งงานและมีอาชีพการงาน ต้องเป็นหมอ แต่อาจ จำกัด การคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่ไม่ได้สมรสที่เป็นมืออาชีพและจะพิจารณาเขียนใหม่
4 "The Man with the Loud Voice" "คนที่มีเสียงดัง"
5 "Some people have been harmed over and over again.   "คนบางคนยอมโดนทำร้ายจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า  
6 "Others want to do" "คนอื่นต้องการทำ"
7 “Idiotic humans, no matter how much trash you collect, all of you will die if you don’t finish the mission within a month.” The Black Destruction Serpent Dragon’s voice made the elites and g "คนโง่เง่าไม่ว่าคุณจะเก็บขยะมากแค่ไหนคุณก็จะตายถ้าคุณทำภารกิจไม่เสร็จภายในหนึ่งเดือน" เสียงพญามังกรสีดำทำให้กลุ่มชนชั้นสูง
8 "People don't care for you "คนไม่สนใจคุณ
9 'The last time that Igor sat up in bed was many weeks ago,' he thought. "ครั้งสุดท้ายที่อิกอร์นั่งอยู่บนเตียงเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว" เขาคิด
10 "The first in time I shall call Preparation , the stage during which the problem was 'investigated ...in all directions'; the second is the stage during which he was not consciously thinking about the problem, which I shall call Incubation; the "ครั้งแรกที่ฉันจะเรียกการเตรียมการในช่วงที่ปัญหาคือ 'การสอบสวน ... ในทุกทิศทาง'; ที่สองคือเวทีในช่วงที่เขาไม่ได้คิดอย่างมีสติเกี่ยวกับปัญหาที่ฉันจะเรียกบ่มเพาะ;
11 "Kru" is a container of water for the villagers of the northeastern region, which weave from bamboo, bring into rubber oil and steep. "ครู" เป็นภาชนะบรรจุน้ำสำหรับชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทอจากไม้ไผ่นำมาเป็นน้ำมันยางและชัน
12 .” Ambiguity is the condition of admitting two or more possible meanings or multiple, plausible interpretations of the same facts "ความคลุมเครือเป็นเงื่อนไขของการยอมรับความหมายที่เป็นไปได้ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปหรือการตีความหลายข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน
13 "Ambiguity in Rembrandt's Boston Artist in his studio". "ความคลุมเครือในศิลปินบอสตันของ Rembrandt ในสตูดิโอของเขา"
14 ?” The idea is that the flaps of a butterfly’s wings—a small "ความคิดคือปีกนกของปีกผีเสื้อ - ขนาดเล็ก
15 “A memory. "ความทรงจำ.
16 "Knowledge / ability" What are you going to choose from? "ความรู้/ความสามารถ" คุณจะเลือกจากคุณลักษณะใด
17 "Twelfth Heat" refers to the twelve-month tradition. "ความร้อนสิบสอง" หมายถึงประเพณีสิบสองเดือน
18 "Beauty is up. "ความสวยงามขึ้นอยู่
19 "A Businesswoman's Success" "ความสำเร็จของนักธุรกิจ"
20 "Success Without Luck" "ความสำเร็จโดยไม่มีโชค"
21 Another “joy” of the over-optimization game is taking abuse of irrelevant keywords just to rank. "ความสุข" อีกอย่างหนึ่งของเกมการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าคือการใช้คำหลักที่ไม่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวในการจัดอันดับ
22 ” and those who operate with the idea that “leadership means influencing the organization to face its problems and live into it opportunities.” That second idea—mobilizing people to tackle tough challenges—is what defines the new job of the leader. "ความเป็นผู้นำหมายถึงการมีอิทธิพลต่อองค์กรในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆและใช้โอกาสนี้" แนวคิดที่สอง - การระดมคนเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยากลำบากคือสิ่งที่กำหนดงานใหม่ของผู้นำ
23 "the difference." "ความแตกต่าง."
24 "Upside down" point turns upward). "คว่ำ" จุดหันขึ้นไปข้างบน) สอดคล้องกับคำอธิบายทางกายวิภาคยุค
25 "upside down", the point facing upward), in accord with medieval anatomical descriptions. "คว่ำ" จุดหันขึ้นไปข้างบน) สอดคล้องกับคำอธิบายทางกายวิภาคยุค
26 "That's a good question. Physical activity data would say 'No. It's never too late,' Physical activity is good for you at every age. We don't know that yet about sitting, But one might assume it to be similar," "คำถามที่ดีคือข้อมูลการออกกำลังกายจะบอกว่า" ไม่เคยสายเกินไป "การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณในทุกยุคทุกสมัย แต่เราไม่ทราบว่ายังเกี่ยวกับการนั่ง แต่อาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่คล้ายกัน"
27 "Last night one man was talking in a loud voice while the orchestra was playing," says Xavier Marcos. "คืนที่ผ่านมาชายคนหนึ่งกำลังพูดด้วยเสียงดังขณะที่วงดนตรีกำลังเล่นอยู่" ซาเวียร์มาร์กอสกล่าว
28 “You… you killed him?” "คุณ ... คุณฆ่าเขา?"
29 "What are you doing there, Becky? " "คุณทำอะไรที่นั่นเบ็คกี้?"
30 "Are you crazy? Should you look at the mirror? Her body is very dirty. " "คุณบ้าเหรอ? คุณควรมองกระจก? ร่างกายของเธอสกปรกมาก"
31 “the quality of the organization’s human resources was the highest of any of the organizations we looked at. "คุณภาพของทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นองค์กรที่เรามองที่ดีที่สุด
32 "Do you have any other advice?" "คุณมีคำแนะนำอื่น ๆ หรือไม่"
33 "What are your grandmothers to help?" "คุณยายมีอะไรให้ช่วยไหมคะ"
34 “Do you know Rocco’s date of birth?” “No, I’ll ask hom later "คุณรู้ไหมว่าวันเกิดของ Rocco?" "ไม่ฉันจะถามชาวบ้านในภายหลัง
35 “Do you know Rocco’s date of birth?” “No, I’ll ask him later "คุณรู้ไหมว่าวันเกิดของ Rocco?" "ไม่ฉันจะถามเขาในภายหลัง
36 "You try to taste the cookies. I intend to do a lot. I hope you like it" "คุณลองชิมคุกกี้ฉันตั้งใจจะทำมากฉันหวังว่าคุณจะชอบ"
37 "Are you alright?" "คุณสบายดีหรือเปล่า?"
38 “You can die now!” "คุณสามารถตายได้แล้ว!"
39 “You can use the facilities whilst you are in the club”. "คุณสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในขณะที่คุณอยู่ในสโมสร"
40 “Would you like a drink?” “That’d be great. "คุณอยากดื่มไหม?" "น่าจะดีนะ
41 “You’re here, "คุณอยู่ที่นี่,
42 "What size do you recommend "คุณแนะนำขนาดไหน
43 "What size do you recommend "คุณแนะนำขนาดไหน
44 “You’re so lucky that you don’t have to worry about losing your scholarship over this stupid biology final, "คุณโชคดีมากที่คุณไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียทุนการศึกษาของคุณมากกว่าชีววิทยาโง่สุดท้ายนี้"
45 “How many days in the past week did you use Facebook?”, “How many friends do you have on Facebook?”, and “How many photos do you have on Facebook?” "คุณใช้ Facebook เป็นเวลากี่วันในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา", "คุณมีเพื่อนกี่คนใน Facebook?" และ "คุณมีกี่คนใน Facebook?"
46 “Did you hear me?” "คุณได้ยินฉันไหม?"
47 “Did you hear me?” "คุณได้ยินฉันไหม?"
48 "You can't tell the two boys apart." "คุณไม่สามารถบอกเด็กชายสองคนออกจากกันได้"
49 "You can not tell two boys apart." "คุณไม่สามารถบอกเด็กชายสองคนแยกออกจากกันได้"
50 But the Japanese example shows that just as a fallacy is present in he adage "You can never be too rich or too thin" (maybe you can't be too rich, but you can certainly be too thin and thereby damage your health), "คุณไม่สามารถรวยหรือเบาบางเกินไป" (บางทีคุณอาจจะไม่รวยเกินไป แต่คุณอาจจะผอมเกินไปและทำให้สุขภาพของคุณเสียหาย),
51 But the Japanese example shows that just as a fallacy is present in the adage "You can never be too rich or too thin" (maybe you can't be too rich, but you can certainly be too thin and thereby damage your health), "คุณไม่อาจรวยหรือเบาบางเกินไป" (บางทีคุณอาจจะไม่รวยเกินไป แต่คุณอาจจะผอมเกินไปและทำให้สุขภาพของคุณเสียหาย),
52 ''You don't do anything from knowledge, but from feeling, intuition,'' he said. "คุณไม่ได้ทำอะไรจากความรู้ แต่จากความรู้สึกสัญชาตญาณ" เขากล่าว
53 "Sustainability" was achieved by supporting the electric vehicle market (EV) "ค่าความยั่งยืน" ที่เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
54 'Love' that is different from love I used to know 'ความรัก' ที่แตกต่างจากความรักที่ฉันเคยรู้จัก
55 'The success of A: (a) Most people must believe that it really is wrong and (b) that there must be a very high level of deception and conspiracy. 'ความสำเร็จของการลงโทษ A: (ก) คนส่วนใหญ่ต้องเชื่อว่าจริงๆเป็นความผิดและ (ข) ที่ต้องมีระดับที่สูงมากของการหลอกลวงและสมรู้ร่วมคิด
56 Tiny 'computers on a chip' are used in medical equipment, home appliances, cars and toys. 'คอมพิวเตอร์บนชิป' จิ๋วนั้นใช้ในอุปกรณ์การแพทย์เครื่องใช้ในบ้านรถยนต์และของเล่น
57 'What do you mean?' 'คุณหมายถึงอะไร?'
58 'You see,' he said, turning to his son-in-law, 'you've changed dirt into gold! 'คุณเห็น' เขาพูดหันไปหาลูกเขยของเขาว่า 'คุณเปลี่ยนสิ่งสกปรกเป็นทองคำ!
59 'You've done everything that I did when I was a young man!' 'คุณได้ทำทุกอย่างที่ฉันทำตอนที่ฉันยังเด็ก!'
60 (c) "protection order" means an order made under Section 8; (ค) "คำสั่งคุ้มครอง" หมายความว่าคำสั่งตามมาตรา 8
61 (c) This entity is considered to be a subsidiary of the Company despite the Group holds effective equity interest of 35% (2016: 35%) therein as the Group has the power to appoint and remove the majority of the executive committee of the entity (ค) กิจการนี้ถือเป็น บริษัท ย่อยของ บริษัท แม้ว่ากลุ่ม บริษัท จะมีส่วนได้เสียในอัตราร้อยละ 35 (2559: 35%) เนื่องจากกลุ่ม บริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่ของกิจการ
62 (Faculty of Political Science, Chiang Mai University) vs (Faculty of Political Science, Chulalongkorn University) at Chiang Mai University Stadium. (คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) vs (คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63 The (people) management of these outsourced employees that the HR function is involved in, (คน) การจัดการของพนักงาน outsourced เหล่านี้ที่มีหน้าที่ HR,
64 Heavy (คน) ซึ่งตัวใหญ่ ช้า และซุ่มซ่าม
65 Hick (คน) บ้านนอก (คำไม่เป็นทางการ), เซ่อซ่า (คำไม่เป็นทางการ)
66 Pay the piper (คน)จ่ายเงินคือคนที่มีสิทธิ์ควบคุม
67 This (คน, สิ่ง) นี้
68 Dwarf (คน,สัตว์,พืช) ที่แคระแกร็น
69 Dapper (คนที่) รูปร่างเล็กผอมและแต่งตัวดี
70 Turn (over) in one's grave (คนที่ตายไปแล้ว) ตกใจ, (คนที่ตายไปแล้ว) ตื่นตระหนก, ขวัญหาย
71 That (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)
72 (Hot head family) (ครอบครัวหัวร้อน)
73 (Teacher 20) (ครู 20)
74 Mark with (ครู) กาเครื่องหมาย (ด้วยหมึก,ดินสอ ฯลฯ)
75 Run high (คลื่น) ซัดขึ้นสูง
76 (Covering 5 survey lines) 400 meters thick, on average 5 meters (คลุมทั้ง 5 เส้นสำรวจ) 400 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 5 เมตร
77 (Control height and depth 0.5mm) (ควบคุมความสูงและลึก 0.5mm)
78 (Control of selling prices of sugar and raw materials used in production are more expensive) (ควบคุมราคาขายน้ำตาลไม่ได้และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคาแพงขึ้น)
79 (Preferably, molded items weighing 25 grams or over.) (ควรใช้แม่พิมพ์ที่มีน้ำหนัก 25 กรัมขึ้นไป)
80 Roll up (ควัน) ลอยสูงขึ้น, รวมกลุ่มสูงขึ้น
81 (Width of internal road ≥ 6 meters for follow by Building Control Act, B.E. 2522) (ความกว้างภายในถนน≥ 6 เมตรตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
82 Reflect in (ความคิด) แสดงให้เห็นจาก
83 Go blank (ความคิด)ว่างเปล่า
84 Weigh with (ความคิด, คำแนะนำ ฯลฯ) มีน้ำหนักหรือมีอิทธิพลต่อ
85 The game is up (ความผิด) เปิดเผย (คำไม่เป็นทางการ), เปิดโปงออกมา
86 Wear off (ความรู้สึก) ค่อยๆ หายไป, ค่อยๆหมดไป
87 Bubble over (ความรู้สึก)ท่วมท้น, (หัวเราะ)ร่วน, (อารมณ์)พลุ่งพล่าน
88 Emit from (ความร้อน, แสง, กลิ่น, เสียง) แผ่ออกมาจาก, กระจายจาก, ฉายมาจาก, เปล่งออกมาจาก
89 (Past ability) (ความสามารถในอดีต)
90 Rub off (ความสำเร็จ) กลายเป็นสิ่งมีความสำคัญน้อย
91 (particle intensity in time at the Sun) at a = 1.0 AU show on (ความเข้มของอนุภาคในเวลาที่ดวงอาทิตย์) ที่ a = 1.0 AU แสดงเมื่อ
92 Blind (ความเชื่อ, การกระทำ) ที่ขาดเหตุผล
93 (differential convection) (ความแปรปรวนที่ต่างกัน)
94 Rear up (ความโกรธ) พลุ่งขึ้น
95 (1868), with the intention of being a jewel. (คศ 1868) โดยมีแค่เพียงเจตนาให้เป็นสร้อยอัญมณี
96 Ace (คะเเนนในการเล่นไพ่) หนึ่งแต้ม
97 Goose egg (คะแนน) ศูนย์
98 (Cummins) ** (คัมม่อน)**
99 Salty (คารม) คมคาย, (คำ) คม
100 Derive from (คำ) ผันมาจาก, มีรากคำมาจาก
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่