คำศัพท์ หมวด ฌ (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 ฌ married ฌ คุฌแต่งงานแล้วหลือยัง
2 ฌ marry คุฌแต่งงานหลืยัง
3 ฌ ฌ ฌ ฌ ฌ ฌ ฌ ฌ ฌ ฌ ฌ ฌ ๕๔รฮญษฏ๗ธฌ,๋ฯดฆฒ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่