คำศัพท์ หมวด ภ (หน้า 1/22)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 “Under Pathum Thani Market 4.0, the province wants to develop its markets for sustainable growth and to "ภายใต้ตลาดปทุมธานี 4.0 จังหวัดต้องการพัฒนาตลาดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและ
2 “ Our mission is to help every customer become a best-run business. "ภารกิจของเราคือการช่วยให้ลูกค้าทุกรายกลายเป็นธุรกิจที่ดีที่สุด
3 NASA's "Lazarus Mission" identifies three worlds that have the opportunity to live "ภารกิจลาซารัส" ของนาซ่าได้ระบุโลกที่มีโอกาสอยู่อาศัยได้สามดวง
4 "Obligation to provide and fasten "ภาระหน้าที่ในการจัดหาและยึด
5 "Thai language" is the language that Thai people use in the past, from being a person and being a Thai nation. "ภาษาไทย" เป็นภาษาที่คนไทยใช้กันมาแต่กำเนิดตั้งแต่เป็นตัวบุคคลและเป็นชาติไทยขึ้นมา
6 "The dramatic landscape of Kilauea is constantly being shaped by powerful and uncontrollable natural forces," the advisory states. "ภูมิทัศน์ที่น่าทึ่งของ Kilauea ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกองกำลังธรรมชาติอันทรงพลังและไม่สามารถควบคุมได้" รัฐที่ปรึกษากล่าว
7 (English) at Wat Phaneng (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดพนัญเชิง
8 (English) at Bang Pa-in Palace (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ พระราชวังบางปะอิน
9 (English) at Chao Sam Phraya National Museum (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
10 (English) at Wat Kasettriptat Worawihan (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
11 (English) at Wat Thammarik (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดธรรมิกราช
12 (English) at Wat Rama (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดพระราม
13 (In English) at Wat Phra Si Sanphet - the ancient palace and the temple of Phra Mongkol Bophit. (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ – พระราชวังโบราณ และ วิหารพระมงคลบพิตร
14 (English) at Wat Phutthasawan (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดพุทไธศวรรย์
15 (English) at Wat Ratburana and      (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดราชบูรณะ และ     
16 (English) at Wat Phra Mueang (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดหน้าพระเมรุ
17 (English) at Wat Yai Chaimongkol (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดใหญ่ชัยมงคล
18 (South of Thailand) and his wife work in Chiang Rai. (ภาคใต้ของประเทศ) และภรรยาทำงานที่จังหวัดเชียงราย
19 High-res (ภาพ) ชัดเจน (มาจาก high-resolution), (ภาพ) ใช้ได้
20 Go out of focus (ภาพ)ไม่ชัดเจน, ออกนอกจุดโฟกัส
21 (Illustration: NASA/CXC/M.Weiss) (ภาพ: NASA / CXC / M.Weiss)
22 (Illustration of the interview shown in Figure 3-8) (ภาพประกอบการสัมภาษณ์ แสดงในรูปที่ 3-8)
23 (visual, oral, textual (ภาพปากเปล่าต้นฉบับ
24 (Infectious poisoning) (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ)อาการที่พบได้คือ
25 Sang-froid (ภาษาฝรั่งเศส) ความใจเย็น, ความสุขุม, ความสงบ, ความสงบเสงี่ยม, จิตที่มั่นคง
26 (All in English) (ภาษาอังกฤษทั้งหมด)
27 High (ภูเขา, ตึก) สูง
28 5 semesters, level 2.84 5ภาคเรียน ระดับ2.84
29 5 semesters, level 2.84 5ภาคเรียน ระดับ2.84
30 Income tax ภ.ง.ด.
31 Value added tax ภ.พ.
32 Pharmacist ภก.
33 Pookpunpuss ภคพงศ์พิสุทธิ์
34 Buddha ภควันต์
35 Phakin Chaiyasai, Ph.D., Najarin Nueangchalerm, Roi Et, Page Year 2018 ภคิน ไชยช่วย, ปร.ด., นัจรินทร์ เนืองเฉลิม, รป.ม.,หน้า ปี พ.ศ.2561
36 Sister ภคินี
37 PEN 50 ภงด 50
38 Ph.D. 51 ภงด.51
39 World ภพ
40 Next life ภพหน้า
41 Inside the Khao Shiva Cave is a depth of 500 meters. ภภายในถ้ำน้ำเขาศิวะมีความลึก 500 เมตร
42 Bee ภมร
43 Bee ภมริน
44 Queen bee ภมรี
45 Eyebrow ภมุ
46 Eyebrow ภมุกะ
47 Eyebrow ภมุกา
48 Danger ภยันตราย
49 Prejudice ภยาคติ
50 Support ภร
51 Constellation ภรณี
52 A celestial monster which causes elipses by eating the sun or moon ภรณีภู
53 Chanchanok ภรณ์ชนก
54 Dancer ภรต
55 India ภรตวรรษ
56 Science of dancing and singing ภรตศาสตร์
57 Husband ภรรดร
58 Husband ภรรดา
59 You are my friend. ภรรยคุณอยุ่ใหน
60 Bread knife ภรรยา
61 Duch ภรรยา
62 Dutch ภรรยา
63 Old woman ภรรยา (คำหยาบ)
64 Woman ภรรยา (คำไม่เป็นทางการ), คนรัก, แฟน (ผู้หญิง)
65 Missus ภรรยา (ใช้หลัง my, your, his, the)
66 ‘er indoors ภรรยา, เมีย
67 Wife ภรรยา, เมีย, ภริยา, ชายา, มเหสี
68 Marquise ภรรยาของ marquis
69 Bob Green's wife ภรรยาของBob Green
70 Countess ภรรยาของขุนนาง
71 Viscountess ภรรยาของขุนนางตำแหน่ง viscount
72 Your wife. ภรรยาของคุณ.
73 What does your wife do ภรรยาของคุณทำอะไร
74 Your wife is fine ภรรยาของคุณสบายดี
75 Is your wife cancer? ภรรยาของคุณเป็นมะเร็ง ใช่หรือไหม
76 How's your wife ภรรยาของคุณเป็นยังไง
77 Your wife, Astoria ภรรยาของคุณแอสโตเรีย
78 Your wife, Astoria — and your mother, she never stopped searching — damn it! ภรรยาของคุณแอสโตเรีย - และแม่ของคุณเธอไม่เคยหยุดค้นหา - ประณาม!
79 Your wife is the lucky one. ภรรยาของคุณโชคดีที่สุด
80 Your wife is very lucky ภรรยาของคุณโชคดีมาก
81 Your wife goes to ภรรยาของคุณไปที่
82 Your wife goes to someone else as you say. ภรรยาของคุณไปมีคนอื่นอย่างที่คุณว่า.
83 My wife ภรรยาของฉัน
84 My wife what are you doing now? ภรรยาของฉันกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้?
85 My wife is death ภรรยาของฉันคือความตาย
86 My wife check my WhatsApp ภรรยาของฉันตรวจสอบ WhatsApp ของฉัน
87 My wife has a Job at a chemist’s ภรรยาของฉันมีงานที่นักเคมีของ
88 My wife has a part-time Job at a chemist’s ภรรยาของฉันมีงานนอกเวลาที่นักเคมีของ
89 My wife have an accent and she dei ภรรยาของฉันมีสำเนียงและเธอ dei
90 My wife is here ภรรยาของฉันอยู่ที่นี่
91 My wife passed away ภรรยาของฉันเสียชีวิต
92 My wife died 3 years ago but i have a daughter and she is married and living with her husband. ภรรยาของฉันเสียชีวิตเมื่อ 3 ปีก่อน แต่ฉันมีลูกสาวและเธอแต่งงานและอาศัยอยู่กับสามีของเธอ
93 My wife died many years ago ภรรยาของฉันเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อน
94 My wife and l rushed home ,got his birth certificate an tried to get a new passport.There was a huge queue at the passport office ,so i pushed to the front and cried, my family's gone on holiday and my son urgently needs a new ภรรยาของฉันและ l รีบกลับบ้านมีสูติบัตรของเขาพยายามที่จะได้รับหนังสือเดินทางใหม่มีคิวใหญ่ที่สำนักงานหนังสือเดินทางดังนั้นฉันผลักดันไปด้านหน้าและร้องไห้ครอบครัวของฉันหายไปในวันหยุดและลูกชายของฉันอย่างเร่งด่วนต้องการใหม่
95 Duchess ภรรยาของท่านดยุค, ภรรยาหม้ายของท่านดยุค, คุณหญิง, ท่านหญิง
96 Baroness ภรรยาของท่านบารอน
97 And his wife works at Chiang Rai Province. ภรรยาของเขาทำงานที่จังหวัดเชียงราย
98 His wife used to be first kasy of the usa ภรรยาของเขาเคยเป็นคนแรกของอเมริกา
99 His wife makes life better. ภรรยาของเค้า ทำให้ชีวิตดีขึ้น
100 His wife opened the restaurant, I ordered a meal at her shop and talked. ภรรยาของเค้าเปิดร้านอาหารฉันได้สั่งอาหารทานที่ร้านของเธอและพูดคุยกัน
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่