คำศัพท์ หมวด ย (หน้า 1/43)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "My grandmother is tired, can you help me to go home?" "ยายเหนื่อยมากหนูๆช่วยพายายไปที่บ้านหน่อยได้ไหมจ๊ะ"
2 "Kuayjub Aromatic Chinese medicine and spices "ยาและเครื่องเทศจีน Kuayjub หอม
3 "Yaowarat District" or "Chaina Town", the street that has been called "ย่านเยาวราช" หรือที่เรียกกันติดปากว่า "Chaina Town" ถนนที่ได้รับการขนานนามว่า
4 &u? &ยู?
5 'There's still more poetry than science in business. 'ยังคงมีกวีนิพนธ์มากกว่าวิทยาศาสตร์ในเชิงธุรกิจ
6 'There's still more poetry than science in business.' 'ยังคงมีบทกวีมากกว่าวิทยาศาสตร์ในเชิงธุรกิจ'
7 (Except the group that is held through the group's affiliates but China Nanshan Development (Group)) is registered as an informal company. (ยกเว้นกลุ่มที่ถือครองผ่าน บริษัท ร่วมของกลุ่ม แต่ China Nanshan Development (Group)) จดทะเบียนเป็น บริษัท นอกระบบ
8 (except normal wear and tear). (ยกเว้นการสึกหรอตามปกติ)
9 ( except asking for borrowing money from me because I don’t have either). (ยกเว้นขอกู้เงินจากฉันเพราะฉันไม่มี)
10 All hands (except for the Stopwatch second hand and the second hand) and the day display will change automatically to the current time and date settings for the selected city code. (ยกเว้นนาฬิกาจับเวลามือสองและมือสอง) และการแสดงผลวันจะเปลี่ยนไปเป็นการตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบันสำหรับรหัสเมืองที่เลือก
11 (Except products that customers focus on pallet) (ยกเว้นสินค้าที่ลูกค้าเน้นใส่พาเลท)
12 (Except pots) (ยกเว้นหม้อลวก)
13 (Anslie Peak) (ยอดเขาแองสลี่)
14 (Not yet verified (ยังไม่ได้ตรวจสอบ
15 (Kill drugs / antiviral drugs) Therefore, treatment (ยาฆ่า/ยาต้านไวรัส) ดังนั้นการรักษา
16 At close range (ยิง) ระยะใกล้มาก, (ยิง) ระยะเผาขน
17 Miss (something) by a mile (ยิงปืน, โดดร่ม) พลาดเป้าไปไกลมาก
18 ,welcome to Thailand ,ยินดีต้อนรับสู่ไทย
19 [Grin] best wish to u! [ยิ้ม] ดีที่สุดที่ต้องการ u!
20 Advance ยก
21 Carry ยก
22 Cite ยก
23 Contribute ยก
24 Folio ยก
25 Forgive ยก
26 Raise ยก
27 Round ยก
28 Heft ยก (ของหนัง)
29 Round ยก (มวย), รอบ
30 A rank in the provincial Public prosecutors' Department ยกกระบัตร
31 Raise the pan ยกกาะเป๋า
32 Mobilize ยกกำลัง
33 Square ยกกำลัง
34 Square ยกกำลังสอง
35 Cube ยกกำลังสาม
36 Raise the middle of the land. ยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน
37 Raise your own ยกของเอง
38 Lift leg jeans folded out. ยกขากางเกงยีนส์พับออก
39 Raise your legs by turning your feet up. ยกขาขึ้นโดยให้ฝ่าเท้าด้านในหันขึ้นบน
40 Elevate ยกขึ้น
41 Lift up ยกขึ้น
42 Pick up ยกขึ้น
43 Press up ยกขึ้น
44 Prise / prize up ยกขึ้น
45 Grade up ยกขึ้น (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท)
46 Hoist ยกขึ้น, ชักใบ, ชักรอก
47 Lift ยกขึ้น, ชูขึ้น
48 Raise ยกขึ้น, ชูขึ้น
49 Haul up ยกขึ้น, ดึงขึ้นไป
50 Cock up ยกขึ้น, ตั้งขึ้น
51 Stick up ยกขึ้น, ทำให้ตั้งตรง
52 Upheave ยกขึ้น, ทำให้สูงขึ้น
53 Uplift ยกขึ้น, ทำให้สูงขึ้น
54 Uplift ยกขึ้น, ทำให้สูงขึ้น
55 Take up ยกขึ้น, นำขึ้น
56 Hold up ยกขึ้น, ยก, พยุง
57 Uprear ยกขึ้น, สูงขึ้น
58 Lift up ยกขึ้น, อุ้มขึ้น, ยก, แบกขึ้น
59 Set up against ยกขึ้นมาคัดค้าน, ยก (บางสิ่ง) ขึ้นมาต่อต้าน
60 Take up with ยกขึ้นมาพิจารณาร่วมกับ
61 Drag up ยกขึ้นมาพูดโดยไม่จำเป็น
62 Prise / prize off ยกขึ้นสูง
63 Raise up ยกขึ้นสูง
64 Be up ยกขึ้นสูง, ยกไว้, ยก
65 Elevate to ยกขึ้นสู่, ยกระดับ, เลื่อนตำแหน่ง
66 Raised to 1,1 cm 3 and held there for a duration of 5 min ยกขึ้นเป็น 1,1 ซม. 3 และเก็บไว้ที่นั่นเป็นระยะเวลา 5 นาที
67 Heft ยกขึ้นเพื่อชั่งน้ำหนัก
68 Raised to L2 and held there for a duration of 5 min ยกขึ้นไปที่ L2 และจัดขึ้นที่นั่นเป็นระยะเวลา 5 นาที
69 Perform the ceremony of showing respects to teachers ยกครู
70 Raise the lever, the system will push the straw into the platen. ยกคันโยกระบบจะดันฟางเข้าไปยังชุดแผ่นกด
71 Promote ยกฐานะ
72 Jack up ยกด้วยแม่แรง
73 Bluster ยกตนข่มท่าน
74 Raise the sieve from the tray. ยกตะแกรงออกจากถาด
75 Self-glorification ยกตัว
76 Upheave ยกตัวขึ้น, สูงขึ้น
77 I like to present in the factory. ยกตัวอยากเช่นในสมัยนี้ในโรงงานอุตสาหกรรม
78 Exemplify ยกตัวอย่าง
79 Say ยกตัวอย่าง
80 Exemplify ยกตัวอย่าง (เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น)
81 Give some examples of how the company uses to respond. ยกตัวอย่าง บางส่วนวิธีการที่บริษัทใช้เพื่อตอบสนอง
82 Instance ยกตัวอย่าง, เช่นว่า, เช่น, ตัวอย่างเช่น
83 Instantiate ยกตัวอย่างประกอบ
84 Take the example in the lecture clearly. ยกตัวอย่างประกอบในการบรรยายได้อย่างชัดเจน
85 Give an example of a Chaotic Problem ยกตัวอย่างปัญหาความโกลาหล
86 Give an example of a Complex Problem ยกตัวอย่างปัญหาที่ซับซ้อน
87 Give some good behavior examples here ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีที่นี่
88 Give an example of when you can experience affective empathy when trying to understand your user. ยกตัวอย่างว่าคุณจะได้รับความรู้สึกเอาใจใส่เมื่อพยายามทำความเข้าใจผู้ใช้ของคุณ
89 For example, the fruit mushroom fish, in order to catch the fish have to experience it. ยกตัวอย่างเข่น ผลไม้ เห็ด ปลา ซึ่งในการที่จะจับปลาได้นั้นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
90 E.g. ยกตัวอย่างเช่น
91 For example, banks, shops, factories, etc. ยกตัวอย่างเช่น ธนาคาร ร้านค้า โรงงาน เป็นต้น
92 For example, bananas and oranges, this fruit is also rich in vitamin C and vitamin E. ยกตัวอย่างเช่น กล้วยและส้ม ผลไม้ชนิดนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีและวิตามินอี
93 For example, greeting cards, flowers, bags, cakes ยกตัวอย่างเช่น การ์ดอวยพร ดอกไม้ กระเป๋า เค้ก
94 For example, greeting cards, flowers, bags and cakes. ยกตัวอย่างเช่น การ์ดอวยพร ดอกไม้ กระเป๋า และเค้ก
95 For example, dolls, bikes, toys, money, notebooks. These things I keep it very well. ยกตัวอย่างเช่น ตุ๊กตา จักรยาน ของเล่น เงิน โน๊ตบุ๊ค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ฉันเก็บรักษามันไว้เป็นอย่างดี
96 For example, running shoes, choosing to buy genuine goods, must be good with yourself and also help to save our ankles and also help the ankle we flip too. ยกตัวอย่างเช่น รองเท้าวิ่ง การเลือกซื้อของแท้ย่อมต้องดีกับตัวเองอยู่แล้วและยังช่วยเซฟข้อเท้าเราได้ด้วยและยังช่วยกันข้อเท้าเราพลิกด้วย
97 For example, teaching pronunciation. ยกตัวอย่างเช่นการสอนเรื่องการออกเสียง
98 For example, learning ยกตัวอย่างเช่นการเรียน
99 The choice of treasurer, for example, may be fraught with assumptions. ยกตัวอย่างเช่นการเลือกเหรัญญิกอาจจะเต็มไปด้วยสมมติฐาน
100 Medical diagnosis expert systems, for example, can help doctors pinpoint a patient's illness, suggest further tests, and prescribe appropriate drugs. ยกตัวอย่างเช่นระบบผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์สามารถช่วยให้แพทย์ระบุอาการป่วยของผู้ป่วยแนะนำการทดสอบเพิ่มเติมและกำหนดยาเสพติดที่เหมาะสม
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่