ค้นหาคำศัพท์

a

DET

1

หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)

Noun

2

อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ

3

อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ


a-

PRF

1

ของ

2

จาก

3

บน

4

ออก

5

ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย

6

ไปยัง, ไปสู่

7

ไม่ (ย่อมาจาก an-), ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

that is in the form of a and a

ที่อยู่ในรูปของ a และ a

2

printf("a = %d",a);     

printf ("a =% d", a);     

3

tëy¡§????,ò?16#???ÿóÛv??½¹x?æ?:fóí¸ÜÌvà¯jèÏuõµÿ????Ó????5 ?|Ú?ßs%`ôv±

########################################################################################a

4

a:

a:

5

single like a cat, a dog, a pig

ตัวเดียว เช่น a cat, a dog, a pig

6

a: not at all.

a: ไม่เลย

7

this address could be a

ที่อยู่นี้อาจเป็น a

8

let a

ให้ a

9

a).

a).

10

in to days an

ในวัน a

11

export a

ส่งออก a

12

but still a

แต่ยังคง a

13

(a),

(a)

14

and to a

และเพื่อ a

15

meet a

พบ a

16

part a

ส่วน a

17

+-a-

+ -a-

18

a-, .

a-,.

19

as a

เป็น a

20

a.

a.

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม