ค้นหาคำศัพท์

accomplishment

Noun

1

การบรรลุเป้าหมาย, ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ

2

งานที่ทำสำเร็จ

3

ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "accomplishment"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
attainบรรลุเป้าหมาย, สำเร็จ
achievementการบรรลุผลสำเร็จ, การสำเร็จลุล่วง, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ
reachการบรรลุผลสำเร็จ
do the trickประสบผลสำเร็จ, บรรลุผล, สำเร็จ
performanceการทำให้บรรลุผลสำเร็จ
in the bagสำเร็จ, บรรลุผล, ประสบผล
succeedสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ, บังเกิดผล, สัมฤทธิ์ผล
achieveสำเร็จ, สัมฤทธิผล, ประสบผลสำเร็จ, บรรลุ
hitทำได้สำเร็จ, บรรลุ
carry outทำให้สำเร็จ, ทำให้บรรลุ
carry throughทำสำเร็จ, ทำให้สมบูรณ์, บรรลุ
accomplishทำสำเร็จ, ทำเสร็จ, แล้วเสร็จ, บรรลุผล
finalizeเสร็จสมบูรณ์ (ข้อตกลง), บรรลุความสำเร็จ
gainได้รับ, สำเร็จ, บรรลุ, ได้กำไร, ได้ประโยชน์, เอาชนะจนได้บางสิ่งมา
implementทำให้มีผล, ทำให้บรรลุผล, ทำให้สำเร็จ, ทำให้เกิดประโยชน์

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม