ค้นหาคำศัพท์

area

Noun

1

ถิ่น

2

ที่ทาง

3

ท้องที่

4

บริเวณ, พื้นที่

5

พท.

6

พื้นที่

7

พื้นที่

8

พื้นผิว

9

ย่าน

10

ย่าน, แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ

11

เขต

12

แถวๆ

CLAS

13

แถบ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

the total area is about 3,500 rai or 5.6 square kilometers.

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ หรือ 5.6 ตารางกิโลเมตร

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม