ค้นหาคำศัพท์

certain

Adjective

1

บางอย่าง

2

บ้าง

3

แน่นอน, แน่ใจ, มั่นใจ

4

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, หนีไม่พ้น

5

ไว้ใจได้

PRO

6

สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

people buy insurance in order to substitute a small, certain, tolerable loss for a large, uncertain, catastrophic one.

ผู้คนซื้อประกันเพื่อทดแทนการสูญเสียที่แน่นอนและยอมรับได้สำหรับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่แน่นอนและเป็นหายนะ

2

bound/certain/sure to

ผูกพัน / แน่นอน / แน่นอน

3

certain number

จำนวนที่แน่นอน

4

to certain

เพื่อบาง

5

i’m certain.

ฉันแน่ใจ

6

certain books

หนังสือบางเล่ม

7

under certain

ภายใต้บางอย่าง

8

certain thing

สิ่งที่แน่นอน

9

certain topics

บางหัวข้อ

10

certain color

สีบางอย่าง

11

are certain

แน่นอน

12

i’m certain.

ฉันแน่ใจ

13

certain consistency

ความมั่นคงบางอย่าง

14

certain way

วิธีการบางอย่าง

15

certain conditions

เงื่อนไขบางประการ

16

certain industries have accepted prices for certain service

บางอุตสาหกรรมยอมรับราคาสำหรับบริการบางประเภท

17

exposure to certain

การสัมผัสกับบาง

18

certain birth defects

ข้อบกพร่องที่เกิดบางอย่าง

19

there are certain jobs.

มีงานที่แน่นอน

20

cause certain birth defects

ทำให้เกิดข้อบกพร่องบางอย่าง

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม