ค้นหาคำศัพท์

discriminate against

PHRV

1

ปฏิบัติอย่างเลือกที่รักมักที่ชังกับ, เลือกปฏิบัติกับ, แบ่งแยกกับ


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

i do not want to discriminate.

เพราะไม่อยากให้เกิดการแบ่งแยก

2

against

ต่อต้าน

3

the results showed that most people do not smoke, do not drink alcohol, discriminate against stress by listening to music to relax

ผลการวิจัยพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลือกปฏิบัติเพื่อจัดดารกับความเครียดโดยการฟังเพลงเพื่อผ่อนคลาย

4

against the

กับ

5

plotted against

วางแผนกับ

6

skin against

ป้องกันผิวหนัง

7

against drugs

ต่อต้านอาเสพติด

8

opinions against

ความเห็นต่อ

9

action against

การดำเนินต่อต้าน

10

outspoken against

พูดตรงไปตรงมา

11

against it.

กับมัน

12

do you against

คุณต่อต้าน

13

vaccination against tuberculosis

ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค

14

rap against dictatorship

แร็พต่อต้านเผด็จการ

15

war plans against

แผนสงครามต่อต้าน

16

against the order

กับคำสั่ง

17

i am against

ฉันต่อต้าน

18

against my will

กับความประสงค์ของฉัน

19

offense against the official offenses against officials in justice

ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม

20

fight against disease

ต่อสู้กับโรค

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม