ค้นหาคำศัพท์

e.g.

Abbreviation

1

ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia), เช่น, อาทิ

Conjunction

2

ยกตัวอย่างเช่น


เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม