ค้นหาคำศัพท์

limit

Noun

1

ขอบเขต

2

ขอบเขต, เขต

3

ขีดจำกัด, วงจำกัด, ขีดกำหนด

4

ขีดสูงสุด, ขีดสุด

Verb

5

ขีดคั่น

6

ควบคุม

7

จำกัด

8

ล้อมกรอบ

VT

9

จำกัด, กำหนด, จำกัดวง


ตัวอย่างประโยค

ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

1

this is the limit!

นี่คือขีดจำกัด

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม