ค้นหาคำศัพท์

m.d.

Abbreviation

1

แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)


เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม