ค้นหาคำศัพท์

motion

Noun

1

การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, ความเคลื่อนไหว

2

กิริยาท่าทาง, ท่าทาง, การทำท่าทาง

3

ญัตติ

4

ญัตติ, เรื่อง, ข้อเสนอเพื่อการอภิปรายในที่ประชุม

5

ภาพเคลื่อนไหว

VI

6

โบกไม้โบกมือ, ให้สัญญาณเคลื่อนที่

VT

7

โบกไม้โบกมือ, ให้สัญญาณเคลื่อนที่


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "motion"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
travelการเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว
movementการเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว, การขยับ
motionalเกี่ยวกับการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว
motionlessซึ่งไร้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว
motionlessnessการหยุดเคลื่อนที่, การไม่เคลื่อนไหว
immobileซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ที่ไม่เคลื่อนที่, ที่ไม่ขยับเขยื้อน
circulateเคลื่อนไหวอย่างอิสระ, เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอิสระ
activeซึ่งทำงานอยู่, ซึ่งเคลื่อนไหว, ที่เคลื่อนที่
immobilityการไม่สามารถเคลื่อนที่ได้, ภาวะเคลื่อนไหวไม่ได้
mobileซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย, เคลื่อนที่ง่าย, เคลื่อนไหวได้
actionการเคลื่อนไหว
moveเคลื่อนไหว
livelyเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว, ซึ่งเคลื่อนไหว
playการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว, การเคลื่อนไหวโดยอิสระ
automotiveที่เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง, ที่เคลื่อนไหวด้วยพลังในตัวเอง
locomotionการเคลื่อนไหว, การขับเคลื่อน
lineทิศทางในการเคลื่อนไหว

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม