ค้นหาคำศัพท์

motto

Noun

1

คติประจำตัว

2

คติพจน์

3

ภาษิต, คติ, คำขวัญ, หลักความประพฤติ


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

motto.

คติประจำใจ.

2

that motto.

ยึดคติประจำใจว่า

3

provincial food motto

อาหารประจำจังหวัด คำขวัญ

4

it is my motto

มันคือคติของฉัน

5

my motto is:

คติประจำใจของฉันคือ

6

motto of chanthaburi

คำขวัญของจังหวัดจันทบุรี

7

my motto is

คติประจำใจผมคือ

8

the motto is that.

ดั่งคำขวัญที่ว่า

9

motto, don't think that you can't.

คำขวัญอย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้

10

i have a motto that

ฉันมีคติประจำใจว่า

11

his mother's birthday motto.

ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ

12

the school's motto is "

ดังคำขวัญของโรงเรียนที่กล่าวว่า ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีวินัย ใจสาธารณะ

13

finally, leave the motto

สุดท้ายฝากคติ

14

so i have the motto

ดังนั้นฉันจึงมีคติประจำใจว่า

15

i have my own motto

ฉันมีคำขวัญของตัวเอง

16

motto. how much is tired. how much to fall. even if someone understands in the fight to the end

คติประจำใจ. ถึงจะอ่อนล้าเท่าไร. ถึงจะล้มเท่าไร. ถึงจะมีใครเข้าใจในตัวเอาสู้ให้ถึงที่สุดไปให้สุดๆๆ

17

motto, don't think that you can't.

คติประจำใจ อย่าคิดว่าทำไม่ได้

18

and i have a motto.

และฉันมีคติประจำใจคือ

19

saint dominic sausage, motto that.

นักบุญ ดอมินิก ซาวีโอ ยึดคติประจำใจว่า

20

lastly, i leave the motto.

สุดท้ายนี้ฉันฝากคติ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม