ค้นหาคำศัพท์

peak

Noun

1

ขีดสุด

2

จุดสุดยอด

3

จุดสูงสุด

4

จุดสูงสุด, ยอดสูงสุด, จุดยอด

5

ช่วงรุ่งเรืองที่สุด, ช่วงที่ให้ดอกผล, ช่วงที่เจริญเติบโตมากที่สุด

6

ช่วงเวลาที่หนาแน่น (จราจร), ช่วงเวลาที่มีความต้องการมาก

7

ปลายแหลมรูปตัววี (V)

8

ยอด

9

ยอดเขา

10

ยอดเขา, ยอดดอย

11

สิขร

VT

12

ขึ้นจนถึงจุดสุดยอด, ขึ้นถึงขีดสุด

VI

13

ผอมลง

Adjective

14

สูงสุด, ขีดสุด, จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, สุดยอด


เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม