ค้นหาคำศัพท์

scratch

Verb

1

กรีด

2

ขีด

3

ตะกุย

4

ถลอก

5

รู่

6

สะกิดสะเกา

7

เกา

8

เขี่ยน

VI

9

ครูดออก, ขูดออก, ตะกุยออก, ขัด

10

ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก

11

ถอนตัวจากการแข่งขัน

VT

12

ถอนตัวจากการแข่งขัน

13

เกา

Noun

14

รอย

15

รอยขีด

16

รอยขีดข่วน

17

รอยข่วน, รอยถลอก, รอยกรีด, รอยครูด

18

ลาย


ตัวอย่างประโยค

ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

1

scratch one's head.

เวลาที่เราพบความยากลำบากในการทำความเข้าใจกับบางสิ่งบางอย่าง

คำศัพท์ที่คล้ายกับ "scratch"   ได้แก่

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม