ค้นหาคำศัพท์

simple

Noun

1

คนถ่อมตัว, สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ

2

คนโง่

3

สมุนไพร

Adjective

4

ง่าย, ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน

5

ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว, ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน

6

พื้นฐาน, ทั่วไป

7

หญ้าปากคอก

8

เชิงเดียว

9

เรียบๆ, ธรรมดา, ปกติ, สามัญ

10

โง่, สมองทึบ, ทึ่ม


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

present simple

present simple

2

end simple

จบ simple

3

principle using simple

หลักการใช้ simple

4

simple, comfortable and pleasant

เรียบง่าย​ สะดวกสบายและน่าอยู่

5

simple

พลังวิ

6

simple way.

วิธีง่ายๆเช่น

7

beautiful, simple

สวยงามแบบเรียบง่าย

8

simple lifestyle

ไลฟ์สไตล์ เรียบง่าย

9

simple sentence can be divided into 5 images as follows:

simple sentence ยังแบ่งออกได้เป็น 5 รูป ดังนี้

10

simple, my style

เรียบง่ายสไตล์ฉัน

11

like the atmosphere of the hotel, simple, clean

ชอบบรรยากาศของโรงแรมแบบเรียบง่าย สะอาด

12

simple, because every day i lived plain simple. unlike general

เรียบง่ายเพราะทุกวันฉันอาศัยอยู่เรียบง่ายธรรมดา ไม่เหมือนคนทั่วไป

13

and rope for hanging plant pots for every brand of para brand, emphasizing design that looks modern, simple.

และเชือกสำหรับแขวนกระถางต้นไม้สำหรับงานทุกชิ้นของ แบรนด์พาร่า เน้นการออกแบบที่ดูทันสมัย เรียบง่าย

14

simple, comfortable and very livable

เรียบง่าย​ สะดวกสบายและน่าอยู่มาก

15

, simple, soci

ง่ายสังคม

16

simple (fixx, 1979).

ง่าย (fixx, 1979)

17

he likes calm, simple

เขาชอบความสงบเรียบง่าย

18

simple past

อดีตที่เรียบง่าย

19

simple eyes;

ตาง่าย;

20

past simple

อดีตที่เรียบง่าย

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม