simple

Noun

01.

คนถ่อมตัว, สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ

02.

คนโง่

03.

สมุนไพร

Adjective

04.

ง่าย, ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน

05.

ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว, ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน

06.

พื้นฐาน, ทั่วไป

07.

หญ้าปากคอก

08.

เชิงเดียว

09.

เรียบๆ, ธรรมดา, ปกติ, สามัญ

10.

โง่, สมองทึบ, ทึ่ม


ตัวอย่างประโยค

google translate

01.

present simple

present simple

02.

simple

พลังวิ

03.

simple, honest and cute.

ง่ายซื่อสัตย์และน่ารัก

04.

, simple, soci

ง่ายสังคม

05.

simple, my style

เรียบง่ายสไตล์ฉัน

06.

simple (fixx, 1979).

ง่าย (fixx, 1979)

07.

beautiful, simple

สวยงามแบบเรียบง่าย

08.

simple sentence can be divided into 5 images as follows:

simple sentence ยังแบ่งออกได้เป็น 5 รูป ดังนี้

09.

a simple

ง่าย ๆ

10.

simple pattern

ลวดลายเรียบง่าย

11.

simple past

อดีตที่เรียบง่าย

12.

simple way.

วิธีง่ายๆเช่น

13.

simple eyes;

ตาง่าย;

14.

past simple

อดีตที่เรียบง่าย

15.

simple price

แบบธรรมดาราคา

16.

simple pa

พ่อที่เรียบง่าย

17.

simple system

ระบบง่าย

18.

simple problem

ปัญหาง่าย ๆ

19.

learn it simple.

เรียนมันง่ายๆ

20.

sounds simple right?

เสียงขวาง่าย?

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม