ค้นหาคำศัพท์

which one

Pronoun

1

อย่างไหน

วิช วัน

2

อย่างไหน

วิช วัน


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

which one is your book?

หนังสือของคุณคือเล่มไหน

2

which one would you prefer?

ถ้าให้เลือกคุณจะเลือกอันไหน

3

which one is your dog?

สุนัขของคุณคือตัวไหน

4

which one is your son?

ลูกชายของคุณคือคนไหน

5

which is mine? the smaller one?

ของฉันคืออันไหน อันที่เล็กกว่าใช่ไหม

6

which one do you want?

คุณอยากได้อันไหน?

7

the long one.

อันที่ยาว

8

the big one.

อันที่ตัวใหญ่

9

the thick one.

อันที่หนา

10

the tall one.

อันที่สูง

11

the green one.

อันที่มีสีเขียว

12

which is your pen?

ปากกา ของ คุณ คือ ด้ามไหน

นัดหมาย

13

which time suits you better? 12.00 or one o’clock?

คุณสะดวกเวลาไหนมากกว่ากัน เที่ยงหรือบ่ายโมง

ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

14

back to square one!

กลับไปตั้งต้นใหม่

15

seen one, seen 'em all

มันก็เหมือนๆกัน, ไม่มีอะไร

สวนสนุก

16

one day admission ticket

บัตรเข้าสวนสนุก 1 วัน

บอกรัก

17

i think you're the one.

ฉันคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่คนนั้น

18

i think you're the one.

ฉันคิดว่าเธอคือคนที่ใช่

19

no one matters but you

ไม่มีใครสำคัญนอกจากคุณ

20

you're my one and only

คุณคือหนึ่งเดียวของฉัน

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม