ค้นหาคำศัพท์

-acy

SUF

1

มีคุณสมบัติ, มีลักษณะ


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

after intracellular uptake, it is converted to acyclovir mo

หลังจากได้รับภายในเซลล์แล้วจะถูกแปลงเป็น acyclovir mo

2

have been used for the estimation of acyclovir.

ถูกนำมาใช้สำหรับการประเมินของ acyclovir

3

it is converted to acyclovir monophosphate by virally-encoded thymidine kinase.

มันถูกแปลงเป็น acyclovir monophosphate โดยไวรัสที่เข้ารหัส - thymidine kinase

4

most of the available reported methods for the estimation of acyclovir are in human serum and plasma.

วิธีการรายงานส่วนใหญ่ที่มีอยู่สำหรับการประมาณค่าของ acyclovir อยู่ในซีรัมของมนุษย์และพลาสมา

5

acyclovir (9-[2-hydroxymethyl]guanine) is a nucleoside analog that selectively inhibits the replication of herpes simplex virus types 1 and 2 (hsv-1, hsv-2) and varicella-zoster virus (vzv).

acyclovir (9- [2-hydroxymethyl] guanine) เป็น nucleoside analog ที่คัดเลือกยับยั้งการทำซ้ำของไวรัสเริมชนิดที่ 1 และ 2 (hsv-1, hsv-2) และไวรัส varicella-zoster (vzv)

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม