ค้นหาคำศัพท์

-acy

SUF

1

มีคุณสมบัติ, มีลักษณะ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "-acy"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
-acityคุณสมบัติ, ลักษณะ
airคุณสมบัติเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะ
hasมีคุณสมบัติ, มีลักษณะ
traitคุณสมบัติ, ลักษณะพิเศษ
illustrateเป็นตัวอย่างของ, เป็นลักษณะของ, มีคุณสมบัติของ
homogeneousซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน, ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน
idiosyncrasyลักษณะเฉพาะ, รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ
wavelikeมีลักษณะหรือคุณสมบัติเหมือนคลื่น
partake ofมีคุณสมบัติของ
qualificationคุณสมบัติ
characterizeชื่นชมกับลักษณะพิเศษ, พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
selfลักษณะเฉพาะของบุคคล, ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล
qualifyingซึ่งมีคุณสมบัติ
propertyคุณสมบัติ
conditionalที่เป็นเงื่อนไข, ที่ต้องมีคุณสมบัติ
asterismคุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่ทำให้มีลักษณะคล้ายดาว
-oseเต็มไปด้วย, ซึ่งมีคุณสมบัติของ
attributeคุณลักษณะ, คุณสมบัติ
disqualificationการไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม