ค้นหาคำศัพท์

dep

Abbreviation

1

คำย่อของ depart, departure, department และ deposed


dep.

Abbreviation

1

คำย่อของ deputy


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

in the united states in 2015, 12.5% of youths aged 12 to 17 (3 million adolescents) experienced at least 1 major dep

ในสหรัฐอเมริกาในปี 2558 12.5% ​​ของเยาวชนอายุ 12 ถึง 17 ปี (3 ล้านคน) มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 คน

2

dear valued customer, mrs steve kennedy, this is to acknowledge the receipt of your email message to indonesia internasional bank management, we herein confirmed the deposit of $3.6million united state dollars deposited by mr steve kennedy with a dep

เรียนลูกค้าผู้มีเกียรตินายเคนเนดีนี่คือการรับทราบข้อความอีเมลของคุณไปยังการจัดการธนาคารระหว่างประเทศอินโดนีเซียเราในที่นี้ได้ยืนยันการฝากเงินของ 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐที่ฝากโดยนายสตีฟเคนเนดี

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม