ค้นหาคำศัพท์

gulf of thailand

Noun

1

อ่าวไทย


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

including the gulf of tonkin and the gulf of thailand

รวมทั้งอ่าวตังเกี๋ยและอ่าวไทย

2

bangsaen beach in the gulf of thailand.

หาดบางแสน ในทะเลของอ่าวไทยแห่งหนึ่ง

3

north of ranong, chumphon and the gulf of thailand.

ด้านเหนือ ติดกับจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และอ่าวไทย

4

east side of nakhon si thammarat and gulf of thailand.

ด้านตะวันออก ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวไทย

5

it is the gulf of thailand sea in chumphon province.

มันคือทะเล ฝั่งอ่าวไทย ที่จังหวัดชุมพร

6

covers the area from singapore to the taiwan strait including the gulf of tonkin and the gulf of thailand

ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สิงคโปร์จนถึงช่องแคบไต้หวันรวมถึงอ่าวตังเกี๋ยและอ่าวไทย

7

at that time, carrying thai goods in the gulf of thailand

ในขณะนั้นขนสินค้าของไทยในอ่าวตังเ

8

when the typhoon gay scene occurred in the gulf of thailand

เมื่อครั้งเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทย

9

when the typhoon gay scene occurred in the gulf of thailand area

เมื่อครั้งเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทยบริเวณ

10

low pressure from the tropical depression "toraji" covers the gulf of thailand.

ความกดอากาศต่ำที่กำลังอ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โทราจี” (toraji) ปกคลุมบริเวณอ่าวไทย

11

the place we went to do was called "the orphanage fundation of thailand"

สถานที่ที่เราไปทำกิจกรรมมีชื่อว่า "the orphanage fundation of thailand"

12

the northeast monsoon prevails over the gulf and southern thailand.

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง

13

the weakening low pressure moons from the toraji depression cover the gulf of thailand.

หย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังอ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โทราจี” (toraji) ปกคลุมบริเวณอ่าวไทย

14

you can take a local boat to see the nature around the gulf of thailand.

คุณสามารถนั่งเรือท้องถิ่นเพื่อชมธรรมชาติโดยรอบอ่าวไทย

15

in the gulf of mexico gas plant

ในโรงไฟฟ้ากัลฟ์ หนองแซง

16

the price of lpg gas has com down thanks to the discovery of gas in the gulf of thailand

ราคาของก๊าซแอลพีจีลดลงเนื่องจากการค้นพบก๊าซในอ่าวไทย

17

better group, forward to receive a renewable energy award, the deal of the year thailand

better group เดินหน้ารับรางวัล renewable energy deal of the year thailand

18

we stay in arab gulf

เราอยู่ในอ่าวอาหรับ

19

idea comes from thailand 4.0.

ได้ idea มาจาก thailand 4.0

ประเทศไทย

20

koh lan is an island in the gulf of thailand.

เกาะล้าน เป็นเกาะในอ่าวไทย

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม