ค้นหาคำศัพท์

limitation

Noun

1

กฎเกณฑ์, ข้อกำหนด, ความจำกัด

2

ขีดขั้น

3

ขีดคั่น

4

ขีดจำกัด

5

ข้อจำกัด

6

ข้อจำกัด, วงจำกัด, ขีดจำกัด

7

ข้อบกพร่อง, จุดอ่อน, ข้อด้อย

8

ความจำกัด


เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม