ค้นหาคำศัพท์

m.b.a.

Abbreviation

1

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)


เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม