ค้นหาคำศัพท์

a right one

SL

1

คนงี่เง่า


ตัวอย่างประโยค

ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

1

right on! (great!)

ถูกต้อง!

2

it serves you right!

สมน้ำหน้า

3

one thing at a time

ทีละอย่าง, ทีละเรื่อง

4

it served you right

สมน้ำหน้า, ก็สมควรแล้ว

5

back to square one!

กลับไปตั้งต้นใหม่

6

seen one, seen 'em all

มันก็เหมือนๆกัน, ไม่มีอะไร

7

on a scale of one to ten

จะให้แต้มเท่าใดดี

บอกรัก

8

you are one in a million.

คุณคือหนึ่งในล้าน

9

i think you're the one.

ฉันคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่คนนั้น

10

i think you're the one.

ฉันคิดว่าเธอคือคนที่ใช่

11

no one matters but you

ไม่มีใครสำคัญนอกจากคุณ

12

you're my one and only

คุณคือหนึ่งเดียวของฉัน

ทั่วไป

13

the long one.

อันที่ยาว

14

the big one.

อันที่ตัวใหญ่

15

the thick one.

อันที่หนา

16

the tall one.

อันที่สูง

17

the green one.

อันที่มีสีเขียว

18

which one is your book?

หนังสือของคุณคือเล่มไหน

19

which one would you prefer?

ถ้าให้เลือกคุณจะเลือกอันไหน

สวนสนุก

20

one day admission ticket

บัตรเข้าสวนสนุก 1 วัน

คำศัพท์ที่คล้ายกับ "a right one"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
right oneคนงี่เง่า
serve one rightสมควรได้รับโทษ, เหมาะสม
have a proprietary rightมีกรรมสิทธิ์
give one a breakให้โอกาส, ยกโทษให้
one carrying a burdenผู้รับภาระ
one in a hundredคนหรือสิ่งหายาก, คนหรือสิ่งไม่ธรรมดา, หนึ่งในร้อย
pull a fast oneหลอกลวงได้สำเร็จ
one in a millionคนหรือสิ่งหายาก, คนหรือสิ่งไม่ธรรมดา, หนึ่งในล้าน
one at a timeทีละคน
have a right to doมีสิทธิ์ในการกระทำบางสิ่ง, มีอิสระในการทำบางสิ่ง
one in a thousandคนหรือสิ่งหายาก, คนหรือสิ่งไม่ธรรมดา, หนึ่งในพัน
be treated with a right remedyถูกโรค
right flank (of a team)ปีกขวา
get a rise out of oneทำให้ขุ่นเคืองใจ, ทำให้ไม่พอใจ
one who commits a sinเจ้ากรรม
if you give one an inch, one will take a mile.ยิ่งได้ยิ่งเอาอีก
have a lot going for oneมีหลายสิ่งเป็นประโยชน์ต่อบางคน (คำไม่เป็นทางการ)
one and a half times as muchเท่าครึ่ง

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม