ค้นหาคำศัพท์

c language

Noun

1

ซี


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

will use computer language as c #

จะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษา c#

2

will be a program that uses computer language in c language

จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษา c

3

c ++ is a computer language for general purposes.

c++ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

4

 english, reading or language arts

 english, reading or language arts

5

Ţ a c c c c c c c c c c c c c c c c c c c drag drag drag drag drag drag drag drag.

dragoste, te iubesc, să păstrăm ceea ce avem, deoarece mulți oameni de-a lungul vieții lor nu pot să construiască o astfel de relație minunată.

6

sorry for using the language. not good

sorry for using the language. ไม่ดี

7

welcome to 'the language channel'.

ยินดีต้อนรับสู่ 'the language channel'

8

what is the 'type casting' in writing codes in c language?

'type casting' ในการเขียนโค้ดในภาษา c คืออะไร

9

°c.

° c

10

c

c

11

- c++

- c + +

12

- c + +  

- c + +  

13

total c

รวม c

14

and c.

และ c.

15

c.

16

c.  

ซี  

17

c.

ค.

18

c

ค 3

19

and the c programmer's translator is available for most computer architectures and operating systems before the official c language standard

และตัวแปลโปรแกรมของภาษาซีมีให้ใช้งานได้สำหรับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นส่วนมากก่อนที่จะมีมาตรฐานภาษาซีอย่างเป็นทางการ

20

c

กรรมกรซี9

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม