gigolo

Noun

01.

ผู้ชายขายตัว, แมงดา, เพื่อนนอนชาย, ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน


ตัวอย่างประโยค

google translate

01.

gigolo means

gigolo หมายถึง

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม