ค้นหาคำศัพท์

mark

Verb

1

กา

2

ขีด

3

ขีด

4

ให้คะแนน

VT

5

ขีดออก, ฆ่าออก

6

จด, บันทึก, สังเกตเห็น

7

ทำเครื่องหมาย, กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ

8

แสดงถึง, บ่งบอก, ชี้ให้เห็น

9

ใส่ราคา, ตั้งราคา, ติดราคา

10

ให้คะแนน, ให้แต้ม

Noun

11

คะแนน

12

คะแนน, แต้ม

13

ดิลก

14

ตรา

15

รอยขีดแทนลายเซ็นต์, รอยตวัดลายเซ็นต์

16

รอยแผลเป็น, รอย, ตำหนิ, ไฝ, ปาน, จุด, เส้น

17

ระดับ, เกณฑ์, มาตรฐาน

18

ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะ, ท่าทาง

19

สัญลักษณ์

20

สัญลักษณ์, เครื่องหมาย

21

เครื่องหมาย

22

เป้าหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์

23

เส้นเริ่มออกวิ่ง, เส้นสตาร์ท

24

ไม้ทัณฑฆาต

Abbreviation

25

มาร์ค (เงินเหรียญของเยอรมัน), เงินมาร์ค


ตัวอย่างประโยค

ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

1

mark my words!

จำคำพูดฉันเอาไว้นะ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม