ค้นหาคำศัพท์

under construction

IDM

1

กำลังซ่อมแซม, กำลังสร้าง


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

i'm under construction company

ฉันอยู่ภายใต้ บริษัท ก่อสร้าง

2

was still under construction

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

3

the road is still under construction.

เเล้วถนนบริเวณนั้นยังมีการก่อสร้าง

4

sorry for the inconvenience under construction

ขออภัยในความไม่สะดวก อยู่ในระหว่างก่อสร้าง

5

or we will go under water well

หรือเราจะไป under water กันดี

6

which the work is currently under construction

ซึ่งงานขณะนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

7

was still under construction down the river

ยังคงก่อสร้างภายใต้แม่น้ำ

8

honey am a civil engineer under building and construction

ฮันนี่เป็นวิศวกรโยธาใต้อาคารและการก่อสร้าง

9

under the competition and pressure on the construction business.

ภายใต้ภาวะการแข่งขันและแรงกดดันที่มีต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

10

construction art formwork and structure - great construction skills 1,789,748 views 5.8k 1.2k share record construction art formwork and structure - great construction skills watching

construction techniques creative brick dome & with formwork structure - great construction skills การดู 1,789,748 ครั้ง 5.8k 1.2k แชร์ บันทึก construction techniques creative brick dome & with formwork structure - great construction skills การดู

11

and wish to "building construction contract" from "contractor" under the terms and conditions under this contract

และมีความประสงค์จะ “จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร” จาก “ผู้รับจ้าง” ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญานี้

12

 construction

ก่อสร้าง

13

construction / trades

การก่อสร้าง / ธุรกิจการค้า

14

before construction

ช่วงก่อนการก่อสร้าง

15

construction department

แผนก ก่อสร้าง

16

construction period

ระยะเวลาก่อสร้าง

17

hilliard construction

การก่อสร้างเนินเขา

18

construction permit

ใบอนุญาตก่อสร้าง

19

construction worker

ช่างก่อสร้าง

ทั่วไป

20

the system is under construction.

ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม