ค้นหาคำศัพท์

-able

SUF

1

สามารถ


able

Adjective

1

ที่มีความสามารถที่จะทำได้

2

ที่มีทักษะดี, เก่ง, มีฝีมือ

3

ศักย

4

สมรรถ


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

by able

โดยสามารถ

2

able to

สามารถ

3

but still able

แต่ยังคงสามารถ

4

are able to

สามารถ

5

able to discipline

สามารถสร้างวินัยให้ตน

6

not be able

ไม่สามารถ

7

responsible or able

ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง

8

able to send

สามารถไปส่งไว้ได้

9

able to isolate

สามารถ ชุมเชื้อ

10

able to respond

สามารถตอบสนอง

11

able to restored

สามารถเรียกคืนได้

12

able to use real

สามารถการใช้งานจริง

13

until able to pass

จนสามารถผ่านไปได้

14

i am able to

ฉันสามารถที่จะ

15

able to play water

สามารถเล่นน้ำได้

16

not able to work

ไม่สามารถทำงานได้

17

can still be able

สามารถยังสามารถ

18

6. able to understand

6. สามารถทำความเข้าใจ

19

- able to work with

-สามารถทำงานร่วมกับ

20

until able to dive

จนสามารถดำน้ำได้

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม