ค้นหาคำศัพท์

-al

SUF

1

ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

al.,  

al.,  

2

al

อัล

3

pure al, al-cu, al-mg, and al-mg-si alloys

อัลอัลลอยด์, อัลคู, อัลมก., และอัลมก

4

al., 2002).

al., 2002)

5

et al

et al

6

al., 2001).

al., 2001)

7

for most al materials and al alloys

สำหรับวัสดุอัลและอัลลอยด์ส่วนใหญ่

8

al., 1968;

อัล, 1968;

9

al., 1978).

อัล, 1978)

10

kumariet al.

คูเรียตอัล

11

symbolic al

สัญลักษณ์อัล

12

al-nam

น้ำอัลม

13

pure al. cu-al. mg-al. mg-si-al, and zn-al alloys the 〖"al" 〗_"2" cu phase remains unetched after very short etching times. shrink etching

อัลบริสุทธิ์ ลูกบาศ์กอัล มก. อัล  mg-si-al และ zn-al  โลหะผสม เฟส al "อัล" 〗 _ "2" ลูกบาศ์กยังคงไม่ถูกดึงหลังจากระยะเวลาการแกะสลักสั้นมาก หดตัวแกะสลัก

14

maiello et al.

maiello et al.

15

whereas riley et al

ในขณะที่ riley et al

16

shan et al.

shan et al.

17

kikkert et al.

kikkert et al.

18

goldstein et al.

goldstein et al.

19

(horzic et al., 2009; cai et al., 2002).

(horzic et al., 2009; cai และคณะ, 2002)

20

zahin et al.

ซาฮินและคณะ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม