ค้นหาคำศัพท์

-an

SUF

1

เกี่ยวกับ, เป็นของ


an

Adjective

1

หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)

Article

2

หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)


an-

PRF

1

ต่อต้าน, คัดค้าน

2

ไม่, การปฏิเสธ, การเพิกถอน


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

ln an english class.

ln an english class.

2

i'm closed an account since then

i'm closed an account ตั้งแต่นั้นมา

3

to anniversary party to

invite you to an anniversary party to

4

writing this essay is also an operation or procedure

การเขียนเรียงความแบบนี้ยังเป็นan operation or procedure

5

one such as an apple, a car, a pen

อันเดียว เช่น an apple, a car, a pen

6

location made the edit n made an edit

location ทำการแก้ไขn made an edit

7

the launching of artificial earth satellites is commonly looked upon as an_____of space.

การเปิดตัวดาวเทียมแผ่นดินเทียมมักถูกมองว่าเป็นพื้นที่ an_____of

8

i was an intern at the company yu tak limited.

i was an intern at the company yu tak limited.

9

only a single uwsa leader, kyauk kaw an, can speak burmese.

เฉพาะผู้นำ uwsa คนเดียว kyauk kaw an สามารถพูดภาษาพม่าได้

10

selium powder (orange) an-738 5 kg small bag

ผงซีเลี่ยม(สีส้ม) an-738 ถุงเล็ก5กิโลกรัม

11

the standard requires an enterprise to recognize employee benefits when the employee has rendered service for those benefits.

the standard requires an enterprise to recognise short-term employee benefits when an employee has rendered service in exchange for those benefits.อบแทนผู้ถือหุ้น

12

. companies need to open overtime to produce an average of 8 hours per day.

companies necessary to open overtime to produce an average of 8 hours per day.

13

it was not easy for me to make an immediate purchase decision.

it was not easy for me to make an immediate purchase decision.

14

nine: okay, calm down, everyone. let's go out to add the patient. i'll call an ambulance 1669. hello, a patient fainted at mahidol university. we need an ambulance right now

เก้า: okay, calm down, everyone. let's go out to add air to the patient. i'll call an ambulance 1669. hello, now a patient fainted at mahidol university. we need an ambulance right now

15

an

8

16

an

แอน

17

an  

 

18

i'd like to have our office worker.

i'd like tobe an expert in my field, able to train and mentor our office worker.

19

an elephant or an ant

ช้างหรือมด

20

s earch an d di ssemi n ati on i n formati on

s earch an d di ssemi n ati บน i n formati on

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม