ค้นหาคำศัพท์

-ary

SUF

1

เกี่ยวกับ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "-ary"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
partingเกี่ยวกับการอำลา, เกี่ยวกับตาย, เกี่ยวกับการจากไป
inauguralเกี่ยวกับการเริ่ม, เกี่ยวกับการเปิดตัว
socialเกี่ยวกับสังคม, เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
transitiveเกี่ยวกับการส่งผ่าน, เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
-arเกี่ยวกับ
hookเกี่ยว
reapเกี่ยว
catchเกี่ยว
make an impression onให้ความเห็นเกี่ยวกับ
-icเกี่ยวกับ
forensicเกี่ยวกับการโต้แย้งถกเถียง, เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการอภิปราย
learn aboutได้ข้อมูลเกี่ยวกับ, ได้ข่าวเกี่ยวกับ, ได้ยินมาเกี่ยวกับ
pharmaceuticalเกี่ยวกับเภสัชกรรม, เกี่ยวกับเภสัชศาสตร์, เกี่ยวกับยา
connectเกี่ยว
with respect toเนื่องจาก, ตามที่, เกี่ยวกับ
intoเกี่ยวกับ
-acเกี่ยวกับ
eleemosynaryเกี่ยวกับการกุศล, เกี่ยวกับของบริจาค, เกี่ยวกับการบริจาค, เกี่ยวกับทาน
ethnicเกี่ยวกับชาติพันธุ์, เกี่ยวกับเชื้อชาติ, เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม