ค้นหาคำศัพท์

-ary

SUF

1

เกี่ยวกับ


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

arylamin

arylamin

2

arylamines

arylamines

3

arya lee mun

อารียา มูลลี

4

arylamines (including corresponding salts)

arylamines (รวมถึงเกลือที่เกี่ยวข้อง)

5

arya, can tomorrow go

อารีค่ะ พรุ่งนี้ได้ไปไหมค่ะ

6

what grade aryou in

สิ่งที่เกรด aryou มา

7

aryans from the northwest invaded c.

ชาวอารยันจากตะวันตกเฉียงเหนือรุกราน

8

i am very happy to know you, my name is arya.

ฉันดีใจมากนะที่ได้รู้จักกับคุณ ฉันชื่ออารี

9

note: arylamines (including corresponding salts) part 1 (as substance, for example in pu, and as decomposition product of azo colorants which, by reductive cleavage of one or more azo groups, may release one or more of the aromatic amines)

บันทึก: arylamines (รวมถึงเกลือที่เกี่ยวข้อง) ส่วนที่ 1 (เป็นสารตัวอย่างเช่นใน pu และผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวของสารสีเอโซซึ่งโดยความแตกแยกที่ลดลงของกลุ่ม azo หนึ่งกลุ่มหรือมากกว่านั้นอาจปล่อยเอมีนอะโรมาติกหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่า)

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม