ค้นหาคำศัพท์

marital

Adjective

1

เกี่ยวกับการแต่งงาน


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "marital"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
matrimonialเกี่ยวกับการแต่งงาน
marriedเกี่ยวกับการแต่งงาน, เกี่ยวกับการสมรส, เกี่ยวกับคนที่แต่งงานแล้ว
nuptialเกี่ยวกับการแต่งงาน, เกี่ยวกับการสมรส
marital statusสถานภาพ (โสด ม่ายหรือแต่งงาน)
bridalเกี่ยวกับงานแต่งงาน, เกี่ยวกับเจ้าสาว
spousalเกี่ยวกับงานแต่งงาน, เกี่ยวกับสามีภรรยา
unmarriedซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน
marry withแต่งงานกับ
matrimoniallyโดยการแต่งงาน
nubilityความพร้อมที่จะแต่งงาน
nuptialsการแต่งงาน
postnuptialหลังแต่งงาน
propose toขอแต่งงานให้กับ
propose marriage toขอแต่งงาน
intermarry withแต่งงานกันระหว่าง, แต่งงานกันในหมู่ของ
-gamousแต่งงาน
tie the knotแต่งงาน
marriageableซึ่งแต่งงานได้
nubileพร้อมที่จะแต่งงาน, เหมาะสมที่จะแต่งงาน

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม